Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Alles wat je moet weten over zonnepanelen en het injectietarief in Brussel

Sinds 1 november 2021 krijg je een vergoeding voor de elektriciteit die je zonnepanelen produceren en die je op het net injecteert. En dat aan een voordelig tarief van ENGIE!

Bereken mijn prijs

Wat is het injectietarief?

Vanaf 1 november is in Brussel (het nieuwe systeem met) injectietarief van toepassing en wordt de elektriciteit die je van het net haalt en die je op het net injecteert, apart verrekend. Je bidirectionele digitale meter zal de hoeveelheid elektriciteit die je afneemt en de hoeveelheid die je verbruikt afzonderlijk meten.
Je betaalt de elektriciteit die je van het afneemt aan het tarief voor afname.
Je ontvangt een vooraf bepaald bedrag per kWh geïnjecteerde elektriciteit: het injectietarief. Bij ENGIE geniet je een aantrekkelijk injectietarief.
Wat is het verschil met het vorige systeem?
Voorheen profiteerden in Brussel alle prosumenten (elektriciteitsproducenten, voornamelijk via zonnepanelen) met een installatie van minder dan 5 kW van het zogenaamde 'gedeeltelijke compensatie'-systeem. Je betaalde sinds januari 2020 voor het energiegedeelte van je factuur het verschil tussen de elektriciteit die je van het net afnam en de elektriciteit die je in het net injecteerde, terwijl de distributie- en transportkosten werden berekend op basis van je afname van elektriciteit.

 

Hoe gaat het in zijn werk?
1

Sibelga neemt de meterstanden op

Sibelga neemt, indien dit nog niet is gebeurd, je meterstanden voor injectie en afname op jouw adres.

2

Wij informeren je

We sturen je binnenkort een brief met het injectietarief dat hoort bij het energiecontract voor je afname.

3

Je ontvangt een tussentijdse afrekening

We maken op basis van de meterstanden van Sibelga een tussentijdse factuur op voor je elektriciteit die de periode van de gedeeltelijke compensatie zal afsluiten, 31/10/2021 inbegrepen.

4

Je geniet van het nieuwe systeem met injectie

Vanaf 1/11/2021 word je vergoed aan het injectietarief voor elke kWh elektriciteit die je op het net injecteert. Het totaalbedrag van de vergoeding vind je op je eerstvolgende jaarafrekening.

Hoe zorg ik ervoor dat het injectietarief
voordelig is voor mij?

Zoveel mogelijk zelfverbruik 

Dat betekent dat je de energie die je zonnepanelen produceren, onmiddellijk verbruikt wanneer ze geproduceerd wordt.  Wat je niet meteen verbruikt, wordt immers op het net geïnjecteerd (en per kWh betaald aan het injectietarief). Zelfverbruik is de beste methode om je zonnepanelen optimaal te laten renderen.

Je krijgt bij ENGIE een vergoeding tot 6,823c€/kWh (excl. btw) voor je injectie, een uitstekend variabel tarief in België*.

*Tarief voor injectie van het EASY INDEXED contract met normaal tarief (voor een contract die afgesloten wordt voor afname en injectie), prijs van juni 2023.

 

 

Heb je een vraag?

Werking nieuwe systeem
Wat is het verschil tussen het oude systeem, met gedeeltelijke compensatie en het nieuwe systeem, met injectietarief?

In het 'oude systeem' in Brussel, maak je gebruik van het systeem van gedeeltelijke compensatie. Je betaalt netwerkkosten op basis van je werkelijke afname van het net. Het aandeel van elektriciteit op je factuur wordt berekend op basis van het systeem met compensatie, dus het verschil tussen je afname en injectie van elektriciteit op het net. Vandaar dus de 'gedeeltelijke compensatie'.

In het nieuwe systeem met het injectietarief, betaal je voor het volledige volume van elektriciteit die je van het net afneemt en krijg je een vergoeding voor elke kWh die je in het net injecteert, dat is het injectietarief. Dit tarief is alleen van toepassing indien je een bidirectionele teller hebt. Enkel met zo'n teller kan je je afname en injectie namelijk apart meten.

Terug naar het overzicht
Moet ik mijn energiecontract aanpassen om te kunnen genieten van het injectietarief?

Indien je klant bent bij ENGIE moet je je huidig contract hiervoor nu niet aanpassen. Zodra Sibelga ons laat weten dat het systeem met injectietarief van toepassing is voor jou, sturen we je je injectiecontract per brief. Je injectietarief wordt automatisch toegepast, retroactief vanaf 1 november 2021 als je het injectiecontract hebt aanvaard. Als je nu al meer informatie wil over het injectietarief dat hoort bij je energiecontract, kan je onze tarieven voor injectie alvast bekijken.

Nog geen klant bij ENGIE? Ook jij kan uiteraard genieten van onze aantrekkelijke voorwaarden voor je injectie door klant te worden. Maak een simulatie van je contract.

Terug naar het overzicht
Impact factuur
Hoeveel elektriciteit zal ik injecteren op het net?

Dat hangt af van het vermogen van je installatie en je zelfverbruik, dus de hoeveelheid elektriciteit die je onmiddellijk (voor je professionele activiteiten) verbruikt in verhouding tot de productie van je zonnepanelen. Hoe hoger je zelfverbruik, hoe minder elektriciteit je op het net injecteert.

Met andere woorden, als je overdag bepaalde elektrische apparaten gebruikt (of van op afstand programmeert) of een elektrische auto oplaadt wanneer je zonnepanelen elektriciteit produceren, zal je proportioneel minder elektriciteit op het net injecteren. Je zelfverbruik zal dus hoger liggen. In België verbruikt een professionele klant met zonnepanelen gemiddeld ~70% van de elektriciteit die hij produceert en injecteert hij de resterende ~30% op het net (tegenover ~30% zelfverbruik en ~70% injectie voor een residentiele klant).

Een andere manier om je zelfverbruik te beïnvloeden is door te investeren in een batterij. Zo kan je je energie tijdelijk opslaan en gebruiken zonder dat je deze hoeft af te nemen en injecteren op het net, bijvoorbeeld na zonsondergang in de winter of wanneer je bepaalde elektrische apparaten 's nachts wilt laten werken. Ontdek de voordelen en premies die verbonden zijn aan een thuisbatterij in Vlaanderen.

Terug naar het overzicht
Hoe word ik vergoed voor de elektriciteit die ik op het net injecteer?

Als professionele klant bij ENGIE heeft jouw factuur enkel betrekking op de elektriciteit die je van het net hebt afgenomen. Voor het deel dat je op het net geïnjecteerd hebt, zullen wij een factuur opmaken in naam van je firma, gericht aan Electrabel nv. Dit systeem wordt "self-billing" genoemd.

Verkies je om geen gebruik te maken van onze dienst self-billing, dan kan je natuurlijk zelf je factuur voor injectie opmaken ter attentie van Electrabel nv. In dat geval ontvang je bij je factuur voor afname de bedragen en alle info voor de opmaak van je factuur voor injectie.

Terug naar het overzicht
Is de elektriciteit die ik injecteer aan het net onderworpen aan btw?

Als professionele klant hangt dat af van je btw-statuut:

- indien je onderworpen bent aan btw, maak je gebruik van het systeem met automatische facturering en krijg je 21% btw bovenop het injectietarief dat je zal moeten doorstorten naar de staat.
- indien je niet onderworpen bent aan btw, maak je gebruik van het systeem met rekennota. Dat betekent dat het jouw verantwoordelijkheid is om een factuur op te maken (zonder btw) voor de verkoop aan ENGIE, op basis van de informatie die we je via de factuur voor afname geven.
- indien je onderworpen bent aan btw maar je binnen het kader van het artikel 56bis valt (je jaarlijkse omzet is lager dan 25 000€) is het ook jouw verantwoordelijkheid om een factuur op te maken, met of zonder btw, op basis van de informatie die we je via de factuur voor afname geven.

Terug naar het overzicht
Hoe wordt dit weergegeven op mijn facturen?

Als professionele klant bij ENGIE heeft jouw factuur enkel betrekking op de elektriciteit die je van het net hebt afgenomen. Voor het deel dat je op het net injecteert, maken wij een factuur op in naam van je firma, gericht aan Electrabel nv. Dit systeem wordt "self-billing" genoemd.

Opgelet, als je niet btw-plichtig bent of als je recht hebt op een vrijstelling van btw (bv. volgens artikel 56bis van het btw-wetboek),dan kan je injectiefactuur niet met de self-billing systeem worden opgemaakt. In dit geval ben je zelf verantwoordelijk voor de opmaak van een factuur aan ENGIE, zonder btw. Op je factuur van je afname vind je alle informatie voor het opmaken van je injectiefactuur aan ENGIE.

Terug naar het overzicht
Betekent deze wijziging dat ik best overschakel naar een tweevoudig tarief (dag/nacht)?
Volgens onze berekeningen is het niet interessant om naar een tweevoudig tarief over te stappen. Maar om zeker te weten welk tarief het beste is voor jou en voor jouw verbruik, raden je aan om je meterstanden een jaar lang goed op te volgen.
Terug naar het overzicht
Welk injectietarief heeft ENGIE me te bieden?

Sinds 1/1/2021 hebben alle energiepacks ook een bijpassend injectietarief. Je vindt de tarieven op onze website.

Terug naar het overzicht
Ik heb net zonnepanelen gekocht en heb het injectietarief, hoe zal de facturatie gebeuren?
Zodra je zonnepanelen geplaatst zijn, worden je meterstanden opgenomen en zal Sibelga ons in de komende weken verwittigen. Dat jaar zal je 2 periodes hebben met 2 verschillende methodes om je factuur te berekenen:

Voor de installatie van je zonnepanelen krijg je een factuur op basis van je elektriciteitsverbruik.
Na de installatie van je zonnepanelen worden je injectie en afname apart gefactureerd, volgens het systeem met het injectietarief.

In de weken die volgen op je installatie, krijg je dus een bijkomende tussentijdse afrekening voor enkel je elektriciteitsverbruik.
Terug naar het overzicht
Wat betekent mijn overstap naar het injectietarief voor mijn afrekening?

Eerst zal Sibelga uitzonderlijk een tussentijdse meteropname doen, ook indien je jaarlijkse meteropname in je gemeente net is doorgegaan. Indien je niet thuis bent, zal je een uitnodiging krijgen om zelf je meterstanden door te geven aan Sibelga. Indien er geen meterstanden worden doorgegeven, worden de meterstanden van de injectie en de afname geschat.

Vervolgens krijg je een tussentijdse afrekening voor je nettoverbruik van elektriciteit. Deze factuur is op basis van het systeem met 'gedeeltelijke compensatie' opgesteld voor de maanden waarin dit van toepassing is. Je reeds betaalde voorschotten worden zoals altijd afgetrokken van het totaalbedrag.

Voortaan krijg je in de periode waarin je normaal je afrekening krijgt, je jaarafrekening. Deze bestaat uit 2 afzonderlijke delen: een factuur voor je volledige elektriciteitsafname van het net en een vergoeding op basis van het injectietarief voor je volledige injectie van elektriciteit in het net. Je betaalt dus geen gedeeltelijke compensatie meer omdat je energiekosten worden berekend op basis van je werkelijke verbruik.

Terug naar het overzicht
Wat zal de impact op mijn factuur zijn?

Indien je al zonnepanelen hebt zal de overstap van het systeem met terugdraaiende teller naar het systeem met injectietarief invloed hebben op je afrekening. Zodra het systeem met injectietarief van toepassing is voor jou (en zodra je een digitale meter hebt) zal je volgens onze eerste berekeningen op basis van een gemiddeld verbruik een toename tot 90€ op je jaarafrekening* merken. Om deze toename zoveel mogelijk te beperken raden we je aan je zelfverbruik te verhogen (dus door je elektriciteit onmiddellijk te verbruiken op het moment van productie, bijvoorbeeld door je elektrische toestellen die veel verbruiken overdag aan te zetten of je elektrische wagen op te laden). We raden je ook aan om de installatie van een thuisbatterij te overwegen, zodat je je eigen elektriciteit kan opslaan en gebruiken wanneer er geen productie is.

Indien je onlangs zonnepanelen hebt geplaatst, mag je erop vertrouwen dat dit een voordelige besparing blijft, ook al is je besparing op je jaarafrekening verminderd.

*Berekening op basis van een professionele klant met een contract EASY PRO FIXED met een verbruik van 13 000 kWh per jaar en een installatie van 7 kWp en een eigen verbruik van 70%.

Terug naar het overzicht
Houdt mijn nieuwe voorschotbedrag rekening met de injectietarief?
Wij veranderen je voorschotbedrag niet pro-actief. Je voorschot wordt automatisch herberekend bij je volgende jaarafrekening. Je kant het echter aanpassen zodra je je tussentijdse afrekening ontvangt - zoals je nu al op elk moment kan doen - via je klantenzone (Uw facturen en betalingen > Uw voorschot wijzigen).
Terug naar het overzicht
Elektriciteit productie
Hoeveel elektriciteit zal ik injecteren op het net?

Dat hangt af van het vermogen van je installatie en je zelfverbruik, dus de hoeveelheid elektriciteit die je onmiddellijk (voor je professionele activiteiten) verbruikt in verhouding tot de productie van je zonnepanelen. Hoe hoger je zelfverbruik, hoe minder elektriciteit je op het net injecteert.

Met andere woorden, als je bepaalde elektriciteitsche apparaten gebruikt (of van op afstand programmeert) of een elektrische auto oplaadt tijdens de dag, wanneer je zonnepanelen elektriciteit produceren, zal je proportioneel minder elektriciteit aan het net leveren. Je zelfverbruik zal dus hoger liggen. In België verbruikt een klant met zonnepanelen gemiddeld ~30% van de elektriciteit die hij produceert en injecteert hij de resterende 70% in het net.

Een andere manier om je zelfverbruik te beïnvloeden is door te investeren in een thuisbatterij. Zo kan je je energie tijdelijk opslaan en gebruiken zonder dat je deze hoeft af te nemen en injecteren op het net, bijvoorbeeld na zonsondergang in de winter of wanneer je bepaalde elektrische apparaten 's nachts wilt laten werken. Ontdek de voordelen en premies die verbonden zijn aan een thuisbatterij in Vlaanderen.

Terug naar het overzicht
Is het beter om zelf te consumeren of te injecteren?

Om het meeste uit je zonnepanneleninstallatie te halen, kan je het beste je eigen verbruik maximaliseren. Door zelf te verbruiken, kan je je elektriciteitsrekening onmiddellijk verlagen. Het optimaliseren van je eigen verbruik heeft verschillende voordelen:
• je verbruikt minder energie van het net;
• verlaagt u de netkosten op je elektriciteitsrekening.

Terug naar het overzicht