Worden er extra kosten aangerekend voor de installatie van boxx?

We stellen vast dat het merendeel van de installaties van boxx geen extra kosten met zich meebrengt. Niettemin is het mogelijk dat in bepaalde gevallen toch extra kosten worden aangerekend. Dit valt helaas niet op voorhand te bepalen en moet ter plaatse worden vastgesteld door onze installateur. Mochten extra kosten nodig zijn, zal onze installateur je daarvan op de hoogte brengen en zal hij je het precieze bedrag meedelen. Je kunt dus zelf kiezen of je de kosten aanvaardt en doorgaat met de installatie, de kosten weigert en in dat geval doorgaat met een gedeeltelijke installatie, of de kosten weigert en de installatie stopzet. Als je voor de laatste optie kiest, worden er geen kosten aangerekend.