Heb ik recht op sociaal tarief?

Belangrijk bericht aan alle klanten die genieten van een Verhoogde Tegemoetkoming:

Wij informeren u dat het Sociaal Tarief in de meerderheid van de gevallen op een geautomatiseerde wijze wordt toegekend. U hoeft dus zelf niks te doen. Het is de FOD Economie die ons om de drie maanden laat weten welke klanten in aanmerking komen voor het Sociaal Tarief. Voor de klanten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming zal dit een eerste keer gebeuren in mei 2021. Op dat moment zullen wij Sociaal Tarief met terugwerkende kracht toekennen.

Wil je meer informatie? Klik dan hier.

 

Je komt in aanmerking voor het sociaal tarief, als jijzelf of iemand die bij je inwoont, geniet van een van de volgende tegemoetkomingen:

 • een leefloon toegekend door het OCMW van je gemeente;
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden; of de rechthebbenden die het recht op rentenbijslag behouden en een inkomensgarantie voor ouderen;
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van minstens 65 %;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een tegemoetkoming verleend aan de rechthebbenden bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten ;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden;
 • een financiële sociale steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor beperkte of onbeperkte tijd, én die omwille van zijn nationaliteit niet kan worden beschouwd als een gerechtigde op maatschappelijke integratie;
 • een tegemoetkoming van het OCMW in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen, een tegemoetkoming aan gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • personen die een steun verkrijgen die gedeeltelijk of volledig ten laste wordt genomen door de federale staat;
 • Kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct.

Je hebt geen recht op sociaal tarief

 • voor verbruik op een tweede verblijfplaats;
 • voor verbruik voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
 • als professionele klant