Zijn er beperkingen op de dekking?

Ja, er gelden bepaalde beperkingen en voorwaarden voor de verschillende contracten. Een volledige lijst van uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Sommige uitsluitingen zijn voor alle polissen:

  • Maximaal € 400 per schadegeval (voor vervoer, werkuren, reserveonderdelen en BTW)
  • De dekking van het contract geldt alleen voor de diagnose van het probleem en een eerste depannage en niet voor de interventies voor definitieve reparaties.
  • De tussenkomst voor reserveonderdelen blijft beperkt tot maximaal 50 euro
  • De gegarandeerde bedragen zijn altijd inclusief BTW
  • De depannage om de situatie te stabiliseren moet technisch mogelijk zijn
  • De weersomstandigheden moeten het mogelijk maken de bijstand te verlenen
  • De opdrachtgever moet toegang verlenen tot het verzekerde gebouw