Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

U kunt om vervroegde stopzetting van uw contract vragen in volgende gevallen:

  • voor nieuwe contracten: binnen 15 dagen na de sluiting van het contract
  • Na elk schadegeval: de opzegging dient te gebeuren per brief of per e-mail aan ENGIE, ten laatste één maand na de tussenkomst of na de kennisgeving van de weigering van een tussenkomst.

Of met een opzeggingstermijn van 3 maanden voor het einde van het contract