Ik ben niet tevreden van de interventie en ik wil een klacht indienen, wat kan ik doen?

Het spijt ons te horen dat de dingen niet zijn gegaan zoals gepland. Hoewel we alles doen om u te helpen, kan u uw ontevredenheid uiten door ofwel:

  • een brief te sturen naar het adres: Simon Bolivarlaan 34,1000 Brussel
  • of door contact op te nemen met onze klantendienst.