Wat is de maximale afstand die mogelijk is tussen de plaats van mijn thermostaat en mijn energiemeters?

In theorie is het bereik van het draadloze signaal tussen boxx en de metermodule 15 meter binnenshuis en tot 100 meter in een open ruimte. Het gaat hier echter om theoretische waarden en elke situatie is verschillend. Er moet rekening gehouden worden met de materialen die aanwezig zijn in je muren, vloeren en plafonds, alsook met eventuele obstakels (koelkast, metalen kast enz.) die de draadloze communicatie kunnen verstoren.

Als we erin slagen om een draadloze verbinding in te stellen maar het signaal te zwak is, kan onze installateur voorstellen om een repeater te installeren om de signaalsterkte te verhogen. Deze repeater brengt evenwel een extra installatiekost met zich mee (behalve als je een UP contract hebt, dan is er geen extra kost).