Krijg je op boxx via de storingsmelder een melding dat er een probleem is met de sensor die op je meter is bevestigd?

Om een volledige antwoord aan dit vraag te krijgen, gelieve dit document te consulteren.

Veelgestelde vragen