Krijg je op boxx via de storingsmelder een melding dat er een probleem is met de sensor die op je meter is bevestigd?

In dit document lees je hoe het probleem kan oplossen.