Is de Solar kit verplicht indien ik PV-panelen heb en wens boxx aan te kopen?

Nee, Solar kit is niet verplicht voor klanten met PV-panelen, maar is sterk aangeraden. Inderdaad, als je geen Solar kit neemt, zal je je elektriciteitsverbruik via boxx niet kunnen opvolgen.

Als je PV-panelen hebt, moet boxx ook de productie van je PV-panelen kunnen meten om je een correcte en volledige beeld van je elektriciteitsverbruik te kunnen geven.