Hoe kan ik tussen elektriciteit en gas inzicht wisselen?

Onder elke grafiek kan je kiezen tussen elektriciteit en gas.

Totaal: som van elektriciteit en gas in €.