Hoe wordt de impact op mijn afrekening berekend?

Je totaal bedrag tussen twee meteropnames wordt eerst ingeschat door het gebruik te maken van je historische verbruik en de prijzen van je contract. Daarmee wordt je initieel maandelijks bedrag bepaald. Daarna wordt het door de Smart app regelmatig nagekeken of je huidig verbruik van je ingeschat verbruik afwijkt. Indien het te veel afwijkt, krijg je een notificatie door de Smart app. Op hetzelfde moment berekend de Smart app een nieuwe maandelijks bedrag die je nieuwe ingeschatte verbruik dekt (initiële schatting gecorigeerd met de vastgestelede awijking). Dit is het geadviseerd bedrag die je in “Mijn budget) ziet.

Wanneer je een andere maandelijks bedrag kiest in “Mijn budget”, maakt de Smart app een simulatie van je totaal bedrag, en meld dan het saldo ten opzichte van het ideaal bedrag die je nieuwe ingeschat verbruik dekt.