Bestaat de Smart app ook in andere talen dan het Nederlands?

Nee, op dit moment bestaat de Smart app enkel en alleen in het Nederlands.

De Smart app toont verbruiksdata van de digitale meter. Aangezien enkel digitale meters in Vlaanderen momenteel data kunnen uitwisselen met ENGIE na je toestemming, is de app voor het ogenblik in het Nederlands.

Zodra de digitale meter in de andere landsgedeelten over deze mogelijkheid beschikt, zal de Smart app ook in het Frans beschikbaar worden.