Het is april 2023 en ik heb het federaal basispakket nog niet ontvangen. Wat moet ik doen om deze alsnog te ontvangen?

Het federaal basispakket wordt toegekend op een factuur (tussentijdse factuur, een (slot)afrekening of een aparte factuur) tussen midden februari* en 31 maart 2023.

Dit gebeurt op basis van informatie van de FOD Economie. Heb je de premie nog niet ontvangen in april 2023 voor je hoofdverblijfplaats, dan komt dit wellicht doordat er iets fout is gelopen in de identificatie van je hoofdverblijfplaats op overheidsniveau (indien je je bij ENGIE hebt geregistreerd met een andere naam, voornaam, geboortedatum of adres dan de persoonsgegevens op de identiteitskaart, dan is het niet mogelijk om je contract aan je persoon te koppelen).

Je zal dan vanaf 23/04/2023 tot uiterlijk 31/07/2023 een aanvraag kunnen indienen rechtstreeks bij de FOD Economie. Van zodra de FOD Economie hier meer info over publiceert, zullen wij dit toevoegen op deze pagina.

Let op: deze premie geldt enkel voor de woning waar je hoofdverblijfplaats is. Voor bijvoorbeeld een tweede woning of een woning die je verhuurt, heb je dus geen recht op de premie. Ook voor woonzorgcentra, assistentiewoningen, tijdelijke aansluitingen, etc geldt deze premie niet.

(*) onder voorbehoud van tijdige ontvangst en verwerking van de lijst van rechthebbenden.

Veelgestelde vragen