Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Heb je een vraag?

Misschien staat je antwoord hier al tussen

Wie heeft recht op dit voordeel?

Dit zijn de voorwaarden om te genieten van dit voordeel:

Je moet tewerkgesteld zijn bij ENGIE BU Benelux, BU Generation, BU Global Energy Management of BU Nuclear in België.*
De aanvraag moet in jouw naam gebeuren.
De ketel wordt geplaatst op je domicilieadres, bekend bij ENGIE. 

Hier moet je ook rekening mee houden:

Je kan per installatie slechts 1 keer van het voordeel genieten.
Dit voordeel is niet cumuleerbaar met andere promoties rond heating.
Een installatie van minimaal 6 zonnepanelen is vereist.

Actieve werknemers op voorwaarde dat die niet vrijgesteld zijn van prestaties (zoals werknemers in invaliditeit, in uitstap, brugpensioen, gepensioneerden …); COD of CBD ; met minimum 6 maand anciënniteit.


Ik heb net mijn installatie besteld. Kan ik nog genieten van deze korting?

Deze promo is slechts geldig op bestellingen na 15/06/2020. We kunnen deze promotie niet toepassen op offertes die voor die datum zijn aanvaard.


Ik wil mijn zonnepanelen financieren, hoe doe ik dat?

Als je je installatie wil financieren, laat je ons dat best zo snel mogelijk weten, bij je offerte aanvraag of uiterlijk tijdens het gesprek met de expert. Dan krijg je alle informatie over de stappen die je moet nemen. Let op, geld lenen kost ook geld!


Moet ik een voorschot betalen nadat ik de offerte voor mijn installatie heb aanvaard?

Na aanvaarden van de offerte is een minimale aanbetaling van € 1.000 vereist voor elke zonne-installatie. Het doel van deze aanbetaling is om de inzet van beide partijen te verzekeren voor een goede voltooiing van de installatie.


Als blijkt dat na het technisch bezoek het niet mogelijk is om panelen op mijn dak te plaatsen. Wat gebeurt er met mijn aanbetaling?

Mocht na het bezoek van onze expert blijken dat het technisch niet mogelijk is om de zonnepanelen op je dak te plaatsen, dan wordt je voorschot volledig terugbetaald.


Ik heb nog geen nieuws, wie kan ik contacteren?

Nadat je je aanvraag hebt ingediend  en je de instructies in de e-mail hebt opgevolgd zodat we alle informatie hebben, zal een expert van Sungevity je contacteren. Momenteel is er een stormloop op zonnepanelen in Vlaanderen. Daardoor kan het langer duren voor we je dossier kunnen behandelen. We doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen. Indien je na 10 werkdagen nog niets hebt gehoord, kan je Sungevity contacteren via e-mail (info@sungevity.be) of telefonisch via 03 808 64 80.


Ik wil mijn huidige installatie uitbreiden. Is het mogelijk ?

Om garantieredenen kunnen we geen extra panelen aansluiten op een bestaand systeem. Het is echter onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een ​ compleet nieuwe installatie (omvormer + panelen) toe te voegen op een dak dat al zonnepanelen heeft.
 

Als dit bij jou het geval is, vermeld dit dan in het offerteaanvraagformulier. Wanneer onze zonne-expert contact opneemt, zal hij beoordelen of aan de voorwaarden is voldaan, met name op het niveau van het maximaal toegestane vermogen.


Ik heb een aanvraag ingediend maar Sungevity weigert de installatie.

Jouw veiligheid is onze prioriteit. Sungevity houdt rekening met de huidige voorzorgsmaatregelen en zal geen installatie plaatsen die je woning of je veiligheid in gevaar zou brengen.
 

Sungevity kan om technische redenen niet in staat zijn een installatie te plaatsen, bijvoorbeeld indien ze zonnepanelen op een tuinhuis moeten plaatsen, op de grond of op het dak van een appartement. Je hebt ook een onderdak nodig om zonnepanelen te plaatsen. 


Zijn zonnepanelen nog rendabel?

Experts zijn unaniem, vandaag is het nog steeds interessanter om te investeren in zonnepanelen dan je geld op een spaarrekening te laten. Met een investering in zonnepanelen sla je twee vliegen in één slag: je helpt het milieu door groene energie te produceren en je betaalt gedurende 25 tot 30 jaar minder voor energie!

Hier vind je een berekening van een gemiddelde zonnepaneleninstallatie in
 

Wallonië (https://www.engie.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/hoe-rendabel-zullen-je-zonnepanelen-zijn-in-wallonie/)

Brussel (https://www.engie.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/hoe-rendabel-zullen-je-zonnepanelen-zijn-in-brussel/)

Vlaanderen (https://www.engie.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/hoe-rendabel-zullen-je-zonnepanelen-zijn-in-vlaanderen/ )

Welke regels gelden in mijn regio?

Per regio verschillen de regels en afspraken.
 

In Vlaanderen betaal je een prosumententarief. Reken op een jaarlijkse vergoeding van ongeveer 300€ voor een gemiddelde installatie met 14 zonnepanelen. Je meter draait terug wanneer je elektriciteit teruggeeft aan het net. Maar dit systeem wordt vanaf 2021 aangepast voor nieuwe installaties. Meer details:  https://www.engie.be/nl/blog/energie-nieuws/veranderingen-op-til-voor-het-vlaamse-prosumententarief-in-2020/
 

In Wallonië betalen eigenaars van zonnepanelen een prosumententarief vanaf 1/10/2020. Dit komt neer op ongeveer 250€ voor een standaardinstallatie van 14 zonnepanelen. Lees hier meer details: https://www.engie.be/nl/blog/energie-nieuws/nieuws-over-het-prosumententarief-in-wallonie-in-2020/. Ook hier geldt het concept van de terugdraaiende meter.
 

In Brussel geniet je gedurende 10 jaar van groenestroomcertificaten, berekend op basis van de productie van de zonnepanelen, voor een waarde van ongeveer 950€/jaar. Meer details hier: https://www.engie.be/nl/blog/energie-nieuws/brussel-wijzigingen-eigenaars-zonnepanelen/
 


Wanneer best zonnepanelen installeren: nu of later?

In Vlaanderen en Brussel zullen de regels wijzigen vanaf volgend jaar. Alles wordt hier duidelijk uitgelegd:
 

Flandre : https://www.engie.be/nl/blog/energie-nieuws/zonnepanelen-vlaanderen-investeren-2020-2021/

Brussel : https://www.engie.be/nl/blog/energie-nieuws/brussel-wijzigingen-eigenaars-zonnepanelen/

Waarom kies ik best een enkelvoudig tarief?

Je denkt erover zonnepanelen te plaatsen. Dan moet je je afvragen of je een dag/nacht tarief neemt of een enkelvoudig tarief. Meestal raden we je aan om te kiezen voor een enkelvoudig tarief. Een dag/nacht tarief is enkel intéressant indien je met je productie je volledig jaarlijks verbruik niet kan dekken. Meer details kan je hier terugvinden: https://www.engie.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/dag-nachttarief-elektriciteitsmeter-met-zonnepanelen/


Wat is de digitale meter?

Waar vind ik de meest recente informatie over de digitale meter?

Je vindt de meest recente informatie over de digitale meter op de website van netbeheerder Fluvius.

 

Wie krijgt een digitale meter in huis?

Op termijn krijgt elke op het net aangesloten woning en gebouw, een digitale meter.

 

Wanneer wordt de digitale meter bij mij geplaatst?

Netbeheerder Fluvius plaatst vanaf juli 2019 enkel nog digitale meters bij nieuwe aansluitingen of bij vervangingen, na een ingrijpende verbouwing bijvoorbeeld. Eerst zijn dus die woningen aan de beurt. Daarna geeft Fluvius voorrang aan klanten met het prosumententarief, klanten met een budgetmeter en klanten in de pilootfase (testfase). Voor meer informatie over de planning van de installatie van de digitale meters kan je terecht op de website van Fluvius.

 

Geen zorgen, je krijgt ruim op voorhand alle informatie van Fluvius.

 

Wat kost de digitale meter?

De kosten van de digitale meters zitten verwerkt in de nettarieven en zijn eerlijk verdeeld over iedereen die aangesloten is op het net. Je moet bij de installatie dus niets betalen tenzij je een slimme meter laat plaatsen bij een nieuwbouw of na een grondige renovatie. Dan moet je, net zoals tot nu het geval was bij de mechanische meters, de indienststelling zelf betalen. Als je niet bouwt of verbouwt en je zelf, nog voor Fluvius je hiervoor contacteert, een digitale meter aanvraagt, dan moet je zelf de plaatsing en indienststelling betalen: 226€, exl btw en meterkast.


Hoe zal ik gecompenseerd worden zodra de digitale teller er is?

Ik heb een digitale meter gekregen, hoe zit het nu met de terugdraaiende teller?

De digitale meter geeft je de keuze tussen twee systemen: het huidige systeem van de terugdraaiende teller (volledige compensatie met prosumententarief ) of het systeem met lichte compensatie voor energie en werkelijke ( bruto ) afname voor je distributie- en transportkosten.

 

De meter is standaard ingesteld in de bestaande regel waarbij je verbruik op jaarbasis door je productie wordt gecompenseerd. Dit blijft gelden gedurende de overgangsperiode van 15 jaar na de eerste indienstname van je installatie, voor installaties die in dienst worden genomen tot en met einde 2020. Het is zo wel zo dat de VREG, de Vlaamse Energieregulator, naar het Grondwettelijk hof is gestapt om deze regeling aan te vechten. Eén van de punten die aangevochten worden is de duurtijd van de overgangsmaatregel. Vandaag kennen we de juiste afloop niet. Wat we wel weten is dat al zeker tot eind 2020 het compensatiemechanisme zal blijven bestaan.

 

Je hebt daarnaast als klant de keuze om over te schakelen naar lichte compensatie. Dan betaal je niet langer het prosumententarief, maar zal je wel distributienetkosten en transportkosten betalen op je bruto-werkelijke afname. Het energiegedeelte blijft gecompenseerd op jaarbasis, maar de distributiekosten niet. De VREG heeft een tool gebouwd om te simuleren wat voor jou het beste is: https://simulatordigitalemeter.vreg.be.

 

Blijf ik best in het prosumententarief of stap ik over naar het nieuwe systeem?

Dit hangt af van uw installatie en uw verbruiksprofiel. Je kan dit simuleren op de VREG website https://simulatordigitalemeter.vreg.be. Algemeen gesproken doe je een voordeel om over te stappen vanaf een lokaal verbruik van 30%. Weet wel dat een keuze voor het nieuwe systeem (zonder compensatie) onomkeerbaar is: eens je hiervoor kiest, kan je niet terug naar het systeem van de terugdraaiende teller. Als je nog twijfelt, raden we je aan in de huidige regeling (compensatie) te blijven en een jaar af te wachten. Via de digitale meter zal je kunnen zien wat je injectie en afname is en dus een duidelijker beeld krijgen om een gegronde beslissing te nemen.

 

Op welke manier kan ik overstappen naar het nieuwe systeem van lichte compensatie?

Om over te stappen naar het systeem van lichte compensatie moet je een aanvraag indienen bij Fluvius. Hier vind je meer informatie: https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meters-en-zonnepanelen-dit-moet-je-weten/stap-over-naar-het-nieuwe-nettarief-voor-prosumenten.


De digitale meter en zonnepanelen: wat verandert er praktisch gezien?

Ze komen mijn meter vervangen, wat gebeurt er met het ‘saldo’ aan injectie dat ik opgebouwd heb? Is de compensatie op jaarbasis gegarandeerd?

Ja, hiermee wordt rekening genomen. Bij het weghalen van je oude meter wordt de eindindex van de oude meter opgenomen en deze zullen op jaarbasis worden verrekend met de nieuwe data die we doorkrijgen van de digitale meter.

 

Ik wil nieuwe zonnepanelen plaatsen, welke impact heeft de digitale meter op mijn rendement?

Zonnepanelen die in dienst worden genomen tot en met eind 2020 kunnen genieten van de regeling van terugdraaiende teller voor een duur van 15 jaar, ook al wordt er onmiddellijk een digitale meter geplaatst.

 

Het is zo wel zo dat de VREG, de Vlaamse Energieregulator, naar het Grondwettelijk hof is gestapt om deze regeling aan te vechten. Eén van de punten die aangevochten worden is de duurtijd van de overgangsmaatregel. Vandaag kennen we de juiste afloop niet. Wat we wel weten is dat al zeker tot eind 2020 het compensatiemechanisme zal blijven bestaan.

 

Kan ik met de digitale meter ook de productie van mijn zonnepanelen aflezen?

De digitale meter zal enkel de afname van het net en de injectie in het net registreren. De productie van de zonnepanelen wordt niet geregistreerd.

 

Praktisch: hoeveel plaats neemt de meter in en is er elektriciteit voor nodig?

De slimme meter wordt in een standaard meterkast geplaatst: 25cm breed, 60cm hoog. Als je huidige kast aan de afmetingen voldoet, dan kan de huidige meterkast gebruikt worden. Als dat niet het geval is, dan zullen de techniekers van Fluvius een nieuwe kast plaatsen. Zij hebben altijd het nodige materiaal bij, dus hoef je daarvoor zelf niets te voorzien.

 

De meters werken op een batterij, er is geen stopcontact nodig. Als je dan eens een panne hebt, dan blijft de meter actief.


Kan ik zonnepanelen bestellen bij ENGIE als ik geen energieklant ben?

Je hoeft geen klant te zijn om bij ons zonnepanelen te bestellen. We raden je wel aan om je huidige energieprijs te vergelijken met onze prijzen. Als je dat wenst kan je op elk moment overstappen van je huidige leverancier naar ENGIE.


Hoe maken jullie de dakanalyse?

Een expert gebruikt satellietbeelden en luchtfoto’s om je dak vanop afstand te bekijken. Hij analyseert je dak en bekijkt wat de mogelijkheden zijn op basis van de hellingshoek en oriëntatie van je dak, mogelijke obstakels en schaduw en je elektriciteitsverbruik.

Wat bij een nieuwbouwwoning?

Voor een nieuw te bouwen of recent gebouwde woning zijn er meestal nog geen satellietbeelden beschikbaar. In dit geval kan je meteen een offerte aanvragen. Onze experts vragen dan de plannen van je woning.


Door wie wordt de offerte gemaakt?

Je zal gecontacteerd worden door Sungevity. Sungevity maakt deel uit van de ENGIE-groep en heeft jarenlange ervaring op het vlak van zonnepanelen.