Project Manager - Nuclear Decommissioning and Radioactive Waste (NDRaw)

Brussels

Corporateservices (ZZFCOR)

Onbepaalde duur

Fulltime

Om de uitdagingen rond radioactief afval tijdens de decommissioning van onze 7 centrales mee aan te pakken, breidt de Fleet Decommissioning-organisatie zich uit met bijkomende Radioactive Waste Project Managers. Deze zullen werken vanuit de ENGIE Tower in Brussel.
 
Radioactive Waste Management-projecten zorgen voor het efficiënt overdragen van het reeds geproduceerde en toekomstig afval naar NIRAS, in lijn met de decommissioning afvalstrategie.
Deze projecten hebben betrekking op volgende onderwerpen:
 • implementatie van de nieuwe waste acceptance & conformiteitscriteria
 • ontwikkeling en implementatie van waste streams
 • ontwikkeling en implementatie van materiaal en waste inventory
 • ontwikkeling en implementatie van radioactieve transporten
 

Wat houdt jouw job precies in?

 
Als Radioactive Waste Project Manager zal je bovenstaande projecten opnemen in nauwe samenwerking met het Decommissioning-team, interne stakeholders en externe stakeholders. En dit onder leiding van een Senior Project Manager, de Operational Fleet Waste Manager of de verantwoordelijke van de afdeling Waste.
Je staat in voor de uitvoering van de toegewezen projectscope volgens de bepaalde en goedkeurde timing en budgetten, en rapporteert over de vooruitgang aan je hierarchie en de van toepassing zijnde project comittees.

 

Heb je interesse in deze functie en beschik je over volgende troeven? Solliciteer dan snel!

 • je bent burgerlijk of industrieel ingenieur
 • je beschikt over ervaring in het beheer van nucleaire projecten.
 • je beschikt over relevante kennis van RaW-processen of bent bereid die te verwerven
 • je hebt een goede kennis van de MS Office tools
 • je werkt efficiënt samen met de interne en externe betrokken partijen
 • je bent een teamplayer die ook autonoom kan werken
 • je bent resultaatgericht en weet hoe je moet netwerken
 • je bent nauwkeurig en je kan goed organiseren en plannen
 • je hebt een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels
 
ENGIE Electrabel werkt samen met NIRAS en de FANC aan de technische processen en modaliteiten om een efficiënte overdracht van het geproduceerde en nog te produceren radioactief afval (RaW: Radioactive Waste) te bewerkstelligen. Dit behelst zowel het operationeel afval voorkomend uit de exploitatie, als het afval dat bij de ontmanteling van de kerncentrales zal ontstaan.
 Deze activiteiten worden langs de kant van ENGIE Electrabel beheerd in het Fleet departement onder leiding van de CDO (Chief Decommisoning Officer) dat zowel de “relaties” met NIRAS (afdeling NDRaW = Nuclear Decommisiong and Rad Waste) als het technische ontmantelingsproject (D&D program), zelf omvat.
 
De afdeling NDRaW staat in voor het contractueel, technisch en financieel beheer van alle radioactieve afvalstromen voorvloeiend uit de uitbatings-, stopzettings- en ontmantelingsactiviteiten van ENGIE Electrabel. Dit beheer past binnen het wettelijk en reglementair kader met de hoogste prioriteit voor nucleaire veiligheid en met grote aandacht voor efficiëntie.
Het oppervlaktebergingsproject voor cat A afval van NIRAS is in de slotfase voor het verkrijgen van zijn nucleaire uitbatingsvergunning. Dit brengt met zich mee dat er meer en meer afstemming en overleg aan de orde is om de technische en financiële modaliteiten voor de afhaling, de overdracht, de tijdelijke opslag en de finale berging van het RaW van ENGIE Electrabel vast te leggen.
 Voor ENGIE Electrabel als grootste Belgische RaW-producent is dit een cruciaal gegeven. 
 
ENGIE Electrabel biedt jou
 • een competitief salaris aangevuld met tal van voordelen
 • een brede waaier van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • een voorrang aan interne mobiliteit door eerst onze werknemers op de hoogte te brengen van nieuwe vacatures
 • een gezond evenwicht tussen werk en privé
 • een ruim aanbod van formele en informele netwerken, o.a. dankzij ENGIE, de internationale nutsgroep waar we deel van uitmaken
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Laetitia Lebrun - linkedin.com/in/llebrun
Andere interressante jobs