Back Office Treasury Officer

Brussels

Corporateservices (ZZFCOR)

Onbepaalde duur

Fulltime

Voor de Directie Financiën Risico en Verzekering, gevestigd te Brussel (ENGIE Tower), zijn we op zoek naar een Back Office Treasury Officer.
In het kader van deze functie, zal je deel uitmaken van het team Back Office/Cash Management te Brussel, waar je verantwoordelijk bent voor de Back Office-activiteiten (leningen en derivaten, garanties ...) en voor het dagelijks beheer van de geldstromen van de Groep bij de bank.
 

Jouw opdracht

 • je beheert de portefeuille van verrichtingen die door de Front Officers worden behandeld
  • je begrijpt, codeert (indien van toepassing), bereidt betalingen/inningen voor en volgt deze op. Je behandelt de deadlines, je verzorgt de administratieve opvolging, de verzending van de briefwisseling en de archivering
 • je bent verantwoordelijk voor de afstemming van de bevestigingen
 • je volgt de geschillen op en biedt een oplossing
 • je onderhoudt regelmatig contact met de interne/externe klanten 
  • interne contacten: de boekhouding, Front Office, Corporate Finance, dienst Systemen en GBS
  • externe contacten: Back Office-diensten van de partnerbanken van de Groep en occasionele contacten met de externe auditors
 • je beheert de facturatie van de uitgegeven garantievergoedingen
 
De portefeuille van verrichtingen is samengesteld uit: Forex (Spot, forward, valutaswap) en andere afgeleide producten (IRS, CCS, CDS, Opties enz.), financiering op korte en lange termijn (leningen, kredietlijnen, uitgifte van obligaties, projectfinanciering), Money Market, Commercial Paper, depositocertificaten, ICBE's, en tot slot garanties (PCG, BG).
 

Jouw profiel

 • je hebt een grondige kennis van financiële producten
 • je bent klantgericht (boekhoudafdeling, rapportering, interne/externe audit, Corporate Finance) met een goede teamgeest
 • je bent in staat om zelfstandig te werken bij het dagelijks beheer van de verrichtingen 
 • je bent nauwgezet, stressbestendig en analytisch, met een proactieve/professionele instelling
 • je beschikt over aantoonbare taalvaardigheden in het Frans, Engels en Nederlands
 

Over de Directie Financiën, Risico en Verzekeringen

Binnen de Financiële Directie is de Directie Financiën, Risico en Verzekeringen verantwoordelijk voor:
 • de liquiditeit en de kasstroom van de Groep
 • het beleid, de geconsolideerde waardering en de controle op het tweede niveau van de financiële, goederen- en tegenpartijrisico's van de Groep
 • toezicht op de financiële regelgeving, en meer bepaald de EMIR-controletoren
 • toezicht op en financieel beheer van de sociale verplichtingen en spaargelden van werknemers
 • de verzekeringspolis van de Groep
 • in het kader van het CDE-proces, de analyse en de opvolging van de financiële risico's (commodities, FX, interest rates en tegenpartijen) in de investeringsprojecten van de Groep
 

Over het team Financiën

Binnen deze directie beheert het team Financiën de cash flow en aanverwante financiële verrichtingen en holdings van NewCorp. De voornaamste taken van dit team zijn:
 • de analyse van rente- en wisselkoersrisico's en de uitvoering van passende afdekkingen
 • het liquiditeitenbeheer op korte termijn (beleggingen en treasury paper)
 • de uitvoering van de dagelijkse geldstromen van de Groep
 • het beheer van de groepsbrede cash pooling-systemen
 • ondersteuning (expertise, advies, onderhandelingen, aanbestedingen) voor de lokale BU's/entiteiten inzake financieel beheer, integratie van nieuwe entiteiten, bankrelaties
 • toezicht op de naleving van de richtlijnen en processen voor fraudepreventie, naleving van de sanctie- en embargoregulering, bankreglementering enz. op groepsniveau
 • de verantwoordelijkheid voor de werking en de projecten van de financiële systemen van de bank van de Groep
 • de medeverantwoordelijkheid met ENGIE IT, GBS (Global Business Services - Shared Services Centrum belast met de boekhouding en de operationele financiën) en de BU's voor de invoering van CSP en systemen voor financiële- en cashmanagementprocessen
 

ENGIE biedt jou

 • een competitief salaris aangevuld met tal van voordelen
 • een brede waaier van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • een voorrang aan interne mobiliteit door eerst onze werknemers op de hoogte te brengen van nieuwe vacatures
 • een gezond evenwicht tussen werk en privé
 • een ruim aanbod van formele en informele netwerken
 
Heb je interesse in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Caroline Annaert - caroline.annaert@external.engie.com
Andere interressante jobs