1 openstaande vacature voor ingenieurs Electromechanisch in Linkebeek bij ENGIE

De drie grote werkterreinen van ENGIE zijn: productie en distributie van elektriciteit, winning van fossiele brandstoffen en energiediensten. Is jouw zoektocht naar werk gericht op een onderneming in volle ontwikkeling en eveneens een waardevolle functie? Onze onderneming ENGIE kan voortdurend meer proactieve werknemers gebruiken die opgeleid zijn. Voor elke kandidaatstelling, neem contact op met onze personeelsdienst.

De drie grote werkterreinen van ENGIE zijn: productie en distributie van elektriciteit, winning van fossiele brandstoffen en energiediensten. Is jouw zoektocht naar werk gericht op een onderneming in volle ontwikkeling en eveneens een waardevolle functie? Onze onderneming ENGIE kan voortdurend meer proactieve werknemers gebruiken die opgeleid zijn. Voor elke kandidaatstelling, neem contact op met onze personeelsdienst.