Program Manager

Houthalen Centrum Zuid 3020 - Fabricom

Industry (ZZFIND)

Onbepaalde duur

Fulltime

ENGIE Solutions is op zoek naar een Program Manager voor Houthalen.
Als Program Manager definieer en beheer je het strategische en multidisciplinaire programma rond 'Fiber To The Home'. Dit in lijn met de strategie, zowel wat betreft het definiëren van de doelstellingen als de follow-up van de uitvoering ervan.
 
Je maakt deel uit van het departement Telecom, dit is een onderdeel van de divisie Networks dat zich voornamelijk bezighoudt met telecomnetwerken (nieuwbouw, onderhoud) in Belgie.
Telecom legt zich toe op de elektrische, elektronische en elektromechanische installaties langs wegen en tunnels in het noorden van het land. Het departement profileert zich als specialist op het gebied van engineering en projectmanagement voor de engineering, realisatie en het onderhoud van deze netwerken.
 

Wat houdt deze job precies in?

 • je beheert, definieert en coördineert de roadmap, en de ontwikkelingsprioriteiten periodiek, in overleg met de verschillende belanghebbenden en rekening houdend met het budgettaire kader en de budgettaire cycli
  • je definieert, lanceert en beheert een beheersstructuur die de coördinatie van de verschillende huidige of toekomstige projecten van het programma mogelijk maakt
  • je implementeert het algemeen beheer op programmaniveau, inclusief het beheer van onderlinge afhankelijkheid en mogelijke conflicten, synchronisatie van timingen, beheer van resources, controle van de verdeling van de werklast. Dit voor zowel interne als externe bronnen, het opzetten van sleutelmomenten voor kritieke beslissingen binnen de beheerscyclus
 • je bent rechtstreeks verantwoordelijk voor en coördineert autonoom verschillende projecten binnen het programma, van het ontwerp tot de realisatie ervan om de projecten en het programma te realiseren volgens de doelstellingen en met respect voor de deadlines, de budgetten en de vooraf bepaalde specificaties
  • je verdeelt de verantwoordelijkheid van de uitvoering over de verschillende projectverantwoordelijken rekening houdend met deadlines en kwaliteit
  • je coördineert, onderhandelt en verzoent de belangen van verschillende betrokken partijen om te zorgen voor de realisatie van de projecten en het programma in lijn met de strategie die werd vastgelegd en bent de belangrijkste gesprekspartner van de externe belanghebbenden die betrokken zijn bij het programma en zijn projecten
 • je leidt, ondersteunt en motiveert teams en projectmedewerkers om hun prestaties te verbeteren in functie de vastgestelde doelstellingen
  • je begeleidt de projectleiders en -medewerkers, deelt de visie van de projecten met hen en geeft ze duidelijke richtlijnen, informatie en helder advies (actieplan en operationele doelstellingen)
  • je helpt de betrokken afdelingen en de projectverantwoordelijken die betrokken zijn door indirecte verantwoordelijkheden bij het beoordelen van de prestaties van projectmedewerkers
 • je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve, kwantitatieve en budgettaire opvolging van het programma en zijn projecten om de uitvoering van de projecten te kunnen beoordelen. Dit met betrekking tot de voorziene doelen en middelen, en om efficiënte boordtabellen te kunnen presenteren, bedoeld om onze klant en het management te ondersteunen
 • je rapporteert regelmatig aan de klant, directiecomité, sponsors en eindgebruikers van de projecten over de voortgang om te waken over de kwaliteit en voortgang van projecten en programma's
 • je staat in voor de communicatie met de verschillende partners die betrokken zijn bij de realisatie van het programma en de projecten, namelijk de betrokken directies en de klanten van de projecten. Dit bij elke stap en bij alle problemen in verband met de projecten om te zorgen voor een gebalanceerde en transparante samenwerking met de verschillende betrokken partijen
  • je organiseert de coördinatievergaderingen van het programma en helpt de sponsor om deze vergaderingen te leiden
  • je organiseert ontmoetingen met partners en belangrijke actoren, je houdt regelmatig contact met alle omkaderende diensten van het Agentschap, en stelt een communicatiebeleid op samen met de Change Manager en de communicatieafdeling

 

Spreekt deze job jou aan en beschik je over onderstaande troeven? Klik dan snel op ‘Solliciteer’!

 • masterdiploma
 • leidinggevende ervaring van 10 jaar en minstens 5 jaar ervaring in projectmanagement
 • ervaring van evaluatie prioriteiten en beslissingen met betrekking tot het programma en de projecten, de planning hiervan, verdeling van middelen die zijn toegewezen aan het programma, interne en externe contacten
 • je hebt ervaring met de optimalisatie van werkprocessen, strategische projecten, uitvoering en definitie van het plan van aanpak van het programma
 • ervaring in Telecom is een plus, geen vereiste
 • kennis van en ervaring met de implementatie van projectmanagement-methodologieën zoals Agile, Prince 2 (roadmap, kosten-batenanalyse, risicoanalyse, KPI, evaluatie ...)
 • brede kennis ICT
 • kennis van courante business-analysetechnieken
 • goede analyse-, synthese- en redactionele capaciteiten
 
Ben je klaar om deel uit te maken van de energietransitie?
 
Ja? Dan kom je bij ENGIE Solutions terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.
Je komt in contact met de nieuwste technologieën op weg naar een koolstofvrije wereld. Daarnaast krijg je van ons:
 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • tal van voordelen zoals maaltijdcheques, een sociaal abonnement, hospitalisatie- & groepsverzekering, bedrijfswagen
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden
 
Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Steven De Haes - 0499 34 56 54 of steven.dehaes@engie.com of linkedin.com/in/steven-de-haes
Andere interressante jobs