26% minder energieverbruik in het Regionaal Ziekenhuis van Hoei

De uitdagingen binnen de zorgsector zijn bekend: dag in, dag uit kwaliteitsvolle gezondheidszorg aanbieden met steeds beperktere budgetten. Een zuinig energieverbruik is voor deze sector dan ook onontbeerlijk.

16/05/2019 -
Isabelle V.
Communications expert - renewable, energy efficiency, green mobility

In het kader van een Energieprestatiecontract (EPC) biedt ENGIE zijn jarenlange ervaring aan en engageert zich om op lange termijn de energieprestaties te verbeteren, mét resultaatsgarantie. Dat contract volgt op een openbare aanbestedingsprocedure van Renowatt. Renowatt ontstond vanuit de GRE (Groupement de  Redéploiement Economique) van Luik en beheert de energierenovatie van publieke gebouwen in deze provincie. Dankzij het EPC draagt het CHR van Hoei zijn steentje bij aan de energietransitie en de strijd tegen de opwarming van het klimaat.

 4 stappen van het EPC:

 1. Bepalen van de referentiesituatie
 2. Berekening van de performatie-indicators en doelstellingen
 3. Realisatie
 4. Monitoring en onderhoud

Ambiteuze ambities bij CHR Hoei

Eind december 2017 tekende het CHR van Hoei een energieprestatiecontract van 2 jaar + 10 jaar met ENGIE. De audit wees uit dat er op veel vlakken energie bespaard kon worden. ENGIE beloofde het energieverbruik van het hoofdgebouw met minstens 26% te verlagen en het rendement van de verwarmingsinstallatie met minstens 7% te verbeteren.

Werken van juni tot september 2018

 • 4 condensatieketels
 • verbeterde warmwatercollectoren
 • waterpompen met variabel debiet
 • conformiteit van het controlesysteem tegen legionella in het sanitaire warmwaternetwerk
 • vervanging van de ventilatie door eenheden met warmterecuperatie
 • WKK-eenheden
 • warmtepompen
 • geautomatiseerde regulering en moderne software
 • gecentraliseerd technisch beheer met geoptimaliseerde parameters

1 jaar stabiliseringsfase

Na de werken is er de stabiliseringsfase:

 • Monitoring van de energieperformatie-indicatoren (meting en verificatie volgens het “International Performance Measurement and Verification Protocol”)
 • Verificatie van de gerealiseerde doelstellingen

10 jaar onderhoud

Gedurende 10 jaar zal ENGIE Cofely zorgen voor:

 • de energieprestaties
 • de werking van de installaties
 • het onderhoud
 • de volledige garantie van de technische installaties

Regionaal ziekenhuis van Hoei

 • 320 bedden
 • meerdere gebouwen uit verschillende periodes
 • EPC voor 1 site
 • Doelstelling:
  • -26% energieverbruik
  • -2 000 ton CO2/jaar
 • 6 maanden na de werken:
  • -23% broeikasgassen
  • -1 632 MWh/jaar (waarvan 1 100 KW/h via de gebouwschil en verwarming)
 • 390 000 € investering

Het energieprestatiecontract dat CHR van Hoei heeft afgesloten is een mooi voorbeeld van een energie-efficiënt project binnen de publieke sector. Met een vermindering van 23% broeikasgassen, stapt het ziekenhuis van Hoei in 2018-2020 resoluut mee in de energietransitie en de strijd tegen de klimaatsverandering.

> Interesse in een EPC voor uw zorginstelling? Neem contact met ons op via healthcare@engie.com