Ziekenhuizen en zorginstellingen maken werk van hun energietransitie

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben steeds meer interesse in een klimaatneutraal beleid.

26/10/2020 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

Verschillende zorginstellingen sloten daarom de voorbije maanden overeenkomsten af met ENGIE. Ze vragen om advies en hulp met hun energietransitie:

Een uitdaging van formaat voor de zorgsector

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben specifieke uitdagingen. Hun budgetten krimpen terwijl patiënten meer comfort verwachten. En elke vernieuwing of renovatie moet voldoen aan zeer specifieke en almaar strenger wordende criteria. Bijvoorbeeld op het vlak van luchtkwaliteit, hygiëne, of veiligheid.

Ze moeten dus met veel rekening houden: medisch, organisatorisch én wettelijk.

ENGIE speelt in op deze trends en vereisten. Met een gestructureerde aanpak. Dankzij een jarenlange ervaring in de zorgsector.

ACAH, ESV Energie, Hospilim, Koopkoepel en Mercurhosp: ze kiezen allemaal voor ENGIE

Verschillende instellingen uit de zorgsector deden de voorbije maanden een groepsaankoop elektriciteit en gas.

1. ESV Energie: goed voor 176 ziekenhuizen, verzorgings- en revalidatiecentra.
2. Hospilim: verenigt een tiental ziekenhuizen in Vlaanderen.
3. Koopkoepel: assisteert organisaties uit de zorg- en welzijnssector bij hun medische aankopen, met meer dan 450 leden.
4.  Waalse Mercurhosp: 32 leden.

Deze vier contracten vertegenwoordigen het gros van de Belgische verzorgingsinstellingen. Alle leden doen voortaan een beroep op diverse diensten van ENGIE.

ENGIE won ook de openbare aanbesteding voor gas en elektriciteit voor 2022 tot 2024. We zijn nu de exclusieve partner voor de aankoopgroep ACAH die 9 ziekenhuizen en 4 woonzorgcentra vertegenwoordigt.

Hoe ziekenhuizen energie besparen door renovatie

Opvallend: ziekenhuizen zijn bezig met een grondige vernieuwingsronde. Zo tekende het CHR Namur voor een energieprestatiecontract (EPC). Dat contract loopt over tien jaar en garandeert 15,5% energiebesparing.

Hoe realiseert ENGIE dat? Door een hele reeks renovatiewerken uit te voeren:

  • de plaatsing van zonnepanelen
  • de constructie van zonnepanelen op carports
  • de modernisering van de verwarmingsinstallatie
  • de transitie naar ledverlichting
  • de verbetering van de ventilatie

In het gloednieuwe Chirec-ziekenhuis plaatst ENGIE 190 m² datacenters, power quality, cleanrooms, de volledige verlichtingsinstallatie, de verbetering van de verwarming en van de koelinstallaties, …

Ook in het nieuwe ziekenhuis AZ Sint-Maarten gaat het om een totaalproject. Met een geïntegreerd systeem voor gebouwenbeheer dat waakt over de harmonisering van alle investeringen in energiebesparende maatregelen, de elektrische installaties, de airconditioning, de cleanrooms, een communicatiesysteem met patiënten, informatie- en communicatie-infrastructuur en beveiligingssystemen … The green sky is the limit!

Samen UP naar de energietransitie

Als energiebedrijf willen we andere bedrijven zo veel mogelijk helpen in hun energietransitie.

Onze focus: helpen om hun energiefactuur te verlagen door energiebesparende maatregelen. En patiënten en personeel een betere service en meer comfort bieden.

Met producten en diensten, speciaal ontwikkeld voor de zorgsector.
Zo werken we samen aan de energietransitie: een win-win voor iedereen.