De PLAGE-methode: een verplichting die geld opbrengt!

De bedrijven en instellingen die de voorbije jaren bij wijze van test de PLAGE-methode hebben toegepast, spaarden samen 10 000 ton CO2 uit en bespaarden 4,25 miljoen euro.

23/04/2019 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

Deze indrukwekkende cijfers geven goed aan hoe interessant het is om in de energietransitie te stappen. Zelfs als u daartoe verplicht bent – want vanaf juli 2019 moeten alle grote gebouwen meedoen met PLAGE.

PLAGE – de naam doet u misschien even op zijn Frans wegdromen naar een Zuiders strand, maar in realiteit gaat het om het ‘Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie’, opgezet door Leefmilieu Brussel. Voor grote gebouwen is er vanaf juli 2019 geen ontsnappen meer aan. Dit bewijst nog maar eens dat energietransitie op alle agenda’s staat en op het terrein wordt omgezet in concrete acties.

De resultaten spreken boekdelen: wie zijn energie onder de loep neemt met behulp van een officiële revisor, heeft er baat bij, hoe groot of hoe klein ook. De methode past echt in deze ‘groene’ tijden, doet uw imago deugd en helpt uw bedrijf om op een andere manier met energie om te springen – met respect voor uw portemonnee én voor het milieu.

Figuur 1: de voordelen van PLAGE (Bron : Leefmilieu Brussels, Start nu met een PLAGE, p. 4)

Bespaar 8% in minder dan 5 jaar

Energie-installaties analyseren en verbeteringspunten opsporen is niet alleen interessant voor bedrijven die hiertoe verplicht worden door PLAGE: het creëert kansen voor elk bedrijf, klein of groot. Een energieaudit levert u gemiddeld 8% besparingen op, met een investering die binnen de 5 jaar terugbetaald is – het zou vreemd zijn als u hier geen werk van zou willen maken. Is uw gebouw of gebouwengroep onderworpen aan de PLAGE-verplichting? Dan dient u te werken met een erkende PLAGE-revisor.

Illustration : Bekijk hier enkele resultaten van een audit:

Figuur 2 : voorbeeld van een diagnose

Dankzij dit soort van analyse kunnen er concrete aanbevelingen worden geformuleerd die u helpen om snel resultaten te halen. Een voorbeeld:

“We schatten het jaarlijkse energieverbruik voor perslucht op 75 000 kWh of 7 500 € (10 c€/kWh).  

Door de druk met 1 bar te verminderen op de 2 compressors, kunt u 450 €/jaar besparen. Het opsporen en herstellen van luchtlekken kan tot 750 €/jaar opbrengen.”

Figuur 3 : voorbeeld van een resultatentabel

U merkt het: uw energieverbruik onder de loep nemen is niet ‘zomaar’ een wettelijke verplichting. U kunt er heel wat mee besparen en de strategische visie van uw bedrijf versterken. De besparingen liggen dus binnen hand- of liever auditbereik, hoe groot of hoe klein uw bedrijf ook is!