Verminder het energieverbruik van uw bedrijf met een garantie op het resultaat

Energie is voor ondernemingen en openbare besturen een aanzienlijke financiële kost. Deze brengt een belangrijke milieulast met zich mee. Het verbruik beperken en de energieprestaties verbeteren staat bijgevolg hoog op de agenda.

22/08/2017 -
Anonymous

ENGIE stelt u daarom voor om een energieprestatiecontract (EPC) af te sluiten. Daar zijn minstens 5 goede redenen voor:

1. Gegarandeerd besparen

Als Energy Services Company (ESCO) verbinden wij ons met een energieprestatiecontract er toe uw energieverbruik aanzienlijk te verminderen. Halen we de afgesproken besparing niet dan betalen we het verschil terug. Besparen we meer dan voorzien, dan verdelen we de winst.

2. Een structurele oplossing op maat

Elke EPC wordt op maat samengesteld. Hoe groot de energiebesparing is, bepalen we op basis van een audit. We bekijken welke technieken (verwarming, koeling, verlichting, ventilatie, …), aangepakt moeten worden om tot een ideale energieperformantie te komen. En we kiezen voor structurele oplossingen die u toelaten om ook na het EPC te blijven besparen.

3. Alle experts onder 1 dak

U hoeft niet voor elke stap van de energie-optimalisatie op zoek te gaan naar een expert. ENGIE heeft als ESCO alle expertise van het volledige proces in huis.

  • De analyse van de beginsituatie
  • De uitwerking van energiebesparende oplossingen op maat
  • De uitvoering van alle werken
  • Het onderhoud en de duurzame bijsturing van de installatie. Dit zorgt ervoor dat de energiebesparingsgaranties op langere termijn gerespecteerd worden.

4. Financieel comfort

De financiële impact van de aanpassingswerken is een belangrijk aspect van uw beslissing. U krijgt de keuze. Misschien heeft u voldoende financiële middelen en technische expertise om zelf te zorgen voor de financiering van de investering. Is dat niet zo, dan kunnen we de financiering integreren in het EPC. De investeringen worden terugbetaald met wat u aan besparingen realiseert.

5. Beperken van de CO2-uitstoot

Energie-efficiëntie wordt steeds belangrijker. U houdt niet alleen de kosten onder controle, u voldoet ook aan de nieuwe en steeds strengere richtlijnen inzake CO2-uitstoot. En dit zonder in te boeten aan het comfort in uw gebouwen.

De voorbeelden spreken voor zich

Voor het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in Rekem hebben we ons ertoe verbonden om de energiefactuur met 30% te verlagen. Jaarlijks besparen we daarmee in 978 ton CO2. In 51 RenoWatt sites in de regio Luik willen we het energieverbruik met 36% verminderen. Samen goed voor een besparing van meer dan 3 350 ton CO2 per jaar.

Wil u meer informatie over EPC? Surf naar www.engie-electrabel.be/epc