Jaarlijkse besparing voor het OPZC te Rekem: 64 000 € en 978 ton CO2

Het Openbaar psychiatrisch zorgcentrum in Rekem koos voor een Energie Prestatie Contract.

23/08/2017 -
Anonymous

Het Openbaar psychiatrisch zorgcentrum (OPZC) in Rekem was de allereerste speler in de publieke sector in België die een Energie Prestatie Contract (EPC) afsloot. Een geschikte oplossing om te snoeien in de hoog oplopende energiekosten. Ze kozen ENGIE als ESCO-partner (Energy Service COmpany). Gedurende de contracttermijn van 9 jaar zal het OPZC een jaarlijkse energiebesparing van meer dan 30% kunnen realiseren.

Grote energiebehoefte, verouderde installatie

Het psychiatrisch centrum in het Limburgse Rekem beschikt over 22 gebouwen met een vloeroppervlakte van 46 000 vierkante meter waar dagelijks 214 mensen verzorgd worden. De energiebehoefte om het OPZC operationeel te houden is dus enorm groot. De jaarlijkse energiefactuur was hoog. De hoge kost was deels ook te verklaren door de verouderde installatie.

Een gegarandeerde besparing

Samen met het Vlaams Energiebedrijf kwam het OPZC tot de vaststelling dat een energieprestatiecontract de beste manier was om een gegarandeerde en duurzame besparing te realiseren, zonder impact op de zorgkwaliteit. Na de jaarlijkse berekening van het EPC, bespaart onze klant netto 64 000 euro die hij kan investeren in de zorg van zijn patiënten.

Een duurzame en ecologische oplossing

Nadat ENGIE werd aangeduid als ESCO-partner, gingen we op basis van een grondige audit van de bestaande installatie op zoek naar manieren om de duurzame besparing te realiseren. Het bestaande warmtenetwerk werd uit dienst genomen omdat het zorgde voor te veel verlies. In plaats daarvan kwam er een beperkt en performant warmtenetwerk op basis van een aantal nieuwe technologieën.

Een uitbreiding van het gasnetwerk met gasabsorptie warmtepompen in combinatie met drie compacte en gestandaardiseerde WKK-groepen optimaliseren voortaan zowel het elektriciteitsverbruik als de warmteproductie. Naast de besparing van 30% op de energiefactuur zorgt deze ingreep ook voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 978 ton.

Meer weten over het Energie Prestatie Contract, surf naar www.engie-electrabel.be/epc of contacteer uw Account Manager.