Energiebesparing in ziekenhuizen: de voordelen van een geïntegreerde aanpak

Stel: u moet een gloednieuw ziekenhuis bouwen. Met een vloeroppervlakte van 105 000 meter, 750 bedden, 23 operatiekamers en 1 600 parkeerplaatsen. Totale oppervlakte: 12 hectare. Dat zijn 24 voetbalvelden.

06/05/2019 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

U moet ervoor zorgen dat deze mastodont bekabeling krijgt, verwarming, koeling, bevoorrading van medische gassen, elektriciteitsvoorzieningen, en ga zo maar door. Oh ja, het belangrijkste vergaten we: u moet ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk energie verbruikt en uw patiënten en werknemers tegelijkertijd zo veel mogelijk comfort biedt.
Hoe pakt u dit aan?

Energie-efficiëntie, prioriteit nummer één

AZ Sint-Maarten bracht in 2018 drie campussen samen in één gloednieuw ziekenhuis. Van een behoorlijke omvang, zoals blijkt uit bovenstaande cijfers. Ze besloten om sterk in te zetten op energie-efficiëntie omdat dat een grote kostenpost is voor een modern ziekenhuis. Ze moeten immers binnen een strikt wettelijk kader en een almaar krimpend budget kwalitatieve zorg leveren. Maar hoe pak je dat aan? Een ziekenhuis is een wereld op zich, en een heel specifieke. Zo moet je rekening houden met extra voorschriften op het vlak van hygiëne, zeker voor de operatiekwartieren. Ook zit je met een veelheid van patiëntenkamers die gekoeld en verwarmd moeten worden. En noodvoorzieningen moeten extra aandacht krijgen. Dat heeft niet iedereen in de vingers. Omdat er zo veel op het spel stond en de situatie erg complex was – probeer maar eens na te denken over welke kabels er allemaal samenkomen in een gemiddelde ziekenhuisgang – kozen ze er van bij het begin voor om het volledige technische beheer uit te besteden aan ENGIE.

Lees ook: ‘Deze 5 posten verslinden het meest energie’

Samen sterker

250 medewerkers van ENGIE sloegen de handen in elkaar en werkten vanuit hun verschillende expertises en disciplines samen om de verschillende opdrachten tot een goed einde te brengen. Samen legden ze maar liefst 100 km leidingen voor de klimaattechniek en de verwarming. Ze zorgden voor 105 000 m² klimaatbehandeling, 115 luchtbehandelingsgroepen, een koelcapaciteit van 6 MW en een verwarmingscapaciteit van 5 MW. Qua duurzaamheid werd er geopteerd voor een regenwatertank van 600 m³ voor de toiletspoeling. Op het vlak van energie ging de keuze naar een BEO-veld (boorgat-energieopslag) met een capaciteit van 450 kW voor verwarming en koeling, een warmtekrachtkoppeling met een capaciteit van 800 kW thermisch en 378 kw elektrisch en een warmtewiel. Een uitgekiende combinatie voor een optimale energie-efficiëntie. Eendracht maakt macht.

Eén aanspreekpunt, één project, één doel

Als je een project van dergelijke omvang gecoördineerd moet krijgen, helpt het niet alleen om elkaar te kennen, maar ook om letterlijk deur-aan-deur te werken. Op die manier kan je snel overleggen en bijsturen en alle plannen perfect op elkaar afstemmen. Concreet ontfermde ENGIE Axima zich over de HVAC, de koelkamers, het sanitair en de buizenposten. ENGIE Fabricom spitste zich toe op de elektrische installaties, het patiëntenoproepsysteem, de informatie- en communicatie-infrastructuur en de medische gassen. ENGIE Axima nam de projectcoördinatie voor zijn rekening. De voordelen zijn legio: alle partijen werken gelijktijdig met de meest actuele informatie, de communicatie is optimaal, de uitvoeringsstudie verloopt efficiënt, de coördinatie gaat vlot en de foutenmarge blijft beperkt.

Lees hier hoe dit ziekenhuis via technologie kosten bespaarde

Nieuwe technieken

Over duurzaamheid en energieoptimalisatie werd grondig nagedacht. Zo wordt het regenwater opgevangen om de toiletten te spoelen. Voorts is er gewerkt met een BEO-veld (boorgat-energieopslag): 200 boorgaten onder de parking zorgen voor ondergrondse energieopslag. In de zomer wordt koud water gebruikt voor de koeling, in de winter warmt het warmer water de buitenlucht op. Verder zijn er twee WKK’s. Dat laat het ziekenhuis toe om de grote ketels voor de verwarming enkel in te zetten als dit nodig is.

Totaaloverzicht

Het is duidelijk dat de geïntegreerde aanpak met een geïntegreerd gebouwenbeheerssysteem ervoor zorgt dat alle investeringen in energiebesparende maatregelen optimaal op elkaar worden afgestemd en dat het onderste uit de kan wordt gehaald. Doordat alle partijen samenwerken, wordt er niets over het hoofd gezien en wordt dubbel werk zo veel mogelijk vermeden.

Al onze diensten voor uw zorginstelling!