EPC: het Universitair ziekenhuis van Luik verbetert opnieuw zijn energieprestaties

Het Universitair ziekenhuis van Luik heeft een energieprestatiecontract (EPC) ondertekend. Het doel? Het energieverbruik blijven verminderen.

06/05/2019 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

In een zorginstelling moeten de technische infrastructuren en installaties te allen tijde perfect werken. Net daarom hebben het CHU van Luik en de Universiteit van Luik 10 jaar geleden voor het eerst een beroep gedaan op ENGIE Cofely. Die installeerden een warmtekrachtkoppelingseenheid op biomassa als centraal verwarmingssysteem. Dankzij deze installatie stoten het ziekenhuis en de universiteit elk jaar 12 000 ton minder CO2 uit.

Een nieuw partnerschap voor 10 jaar met als doel nog grotere energiebesparingen

Naar aanleiding van een nieuwe openbare aanbesteding gelanceerd door het ziekenhuis, werd in december 2018 een nieuw contract ondertekend. ENGIE Cofely identificeerde een reeks pistes om het energieverbruik van het ziekenhuis nog verder te verlagen: de renovatie van het BMS-reguleringssysteem en de optimalisatie en recuperatie van de energie vanuit de HVAC-systemen.

Resultaat: het ziekenhuis zal 5% extra energie besparen.

Voor dit nieuwe contract heeft het Universitair ziekenhuis van Luik gekozen voor een interne financiering. Gedurende de hele looptijd van het contract is het onderhoud van de installaties inbegrepen.

Drie pijlers: veiligheid, comfort, energie-efficiëntie

ENGIE Cofely beheert tal van zorginstellingen verspreid over het hele land. De afgelopen maanden heeft ze opnieuw verschillende nieuwe EPC-contracten ondertekend, onder meer met het CHR van Hoei, de Country Hall in Luik, de universiteit van Luik en in Vlaanderen met onder andere het psychiatrisch centrum van Rekem.

ENGIE Cofely, dat kan bogen op een lange ervaring in de sector, spitst haar werk met zi ekenhuizen en andere zorginstellingen toe op drie pijlers:
  • veiligheid: de werking van elektrische installaties 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 waarborgen, zelfs in geval van stroompanne via een systeem van noodgroepen. ENGIE Cofely staat ook in voor de kwaliteit van de lucht en het water, voorkomt verontreiniging en is verantwoordelijk voor de interne distributie van medische gassen in alle gebouwen.
  • comfort: zorgen voor een temperatuur die aangepast is aan de verschillende diensten van het ziekenhuis.
  • energie-efficiëntie: het energieverbruik verminderen.

ENGIE Cofely neemt het technische beheer van het Universitair ziekenhuis van Luik voor haar rekening. Zo kunnen het ziekenhuis en zijn 900 artsen, verdeeld over een vijftigtal diensten, zich concentreren op hun kernactiviteit, namelijk zorg dragen voor de patiënten.