Vastgoed in Brussel: met welke subsidies kan ik ervoor zorgen dat mijn PLAGE goed zit?

Bent u verantwoordelijk voor een vastgoedportefeuille in Brussel? Bent u onderworpen aan een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE)? Ontdek welke steun u kunt krijgen om de energie-efficiëntie van uw gebouwen te verbeteren.

23/02/2021 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

De identificatiefase werd in december afgerond. Nu zijn de Brusselse eigenaars of huurders die onder de nieuwe PLAGE-regelgeving vallen, net de zogenaamde 'programmeringsfase' ingegaan. Het doel? Een actieplan opstellen om het energieverbruik van hun gebouwenbestand te verminderen. Als u aan de PLAGE-regelgeving onderworpen bent, is dit dus het moment om uw strategie te bepalen. Ja, maar ... Hoe moet u uw actieplan nu financieren? Daarbij maakt het niet uit of u de in te voeren maatregelen nu al hebt geïdentificeerd of op het punt staat met een audit te beginnen. Hier volgt een overzicht van de hulp waarop u een beroep kunt doen.

Wat voor soort steun is er voor u beschikbaar?

De eerste vraag die opduikt, is of er specifieke ondersteuning aan PLAGE verbonden is. Helaas, het antwoord is nee! Anderzijds bestaan er wel verschillende financiële steunmaatregelen voor lokale overheden en bedrijven die investeren in energiebesparing. Door de verschillende Europese en gemeentelijke bepalingen die ook nog eens worden vertaald in federale en regionale steun, lopen de modaliteiten echter uiteen.

Europese financiering

Op Europees niveau heeft de Commissie een Europees Fonds voor energie-efficiëntie, het EEEF, opgericht. Het betreft diverse investeringen ter bevordering van de ontwikkeling van hernieuwbare energie en energie-efficiëntiemaatregelen, met name in overheidsgebouwen. Belangrijk hier is dat dit fonds geen subsidies verstrekt, maar in financiële instrumenten voorziet (leasing, aandelenparticipatie, publiek-privaat partnerschap). Het is bestemd voor gemeenten, openbare vastgoedmaatschappijen, overheidsinstellingen en intercommunales, voor projecten van 5 tot 25 miljoen euro.

Belastingvoordeel

Op federaal niveau is de overheidssteun hoofdzakelijk bestemd voor ondernemingen. De steun wordt toegekend in de vorm van een belastingaftrek. Het principe is eenvoudig. Afhankelijk van de gedane investeringen hebben ondernemingen de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen. Er zijn heel wat energiebesparende maatregelen die fiscaal aftrekbaar zijn: vermindering van energieverlies in bestaande gebouwen, productie van hernieuwbare energie, terugwinning van restwarmte, installatie van verbrandings-, verwarmings-, klimaatregelings- en verlichtingsapparatuur enz. De aftrek wordt toegepast op de winst binnen de belastbare periode waarin de vaste activa zijn verworven of gerealiseerd. Ter indicatie: voor investeringen die zijn gedaan tijdens de belastbare periode die betrekking heeft op het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019), bedroeg de aftrek 13,5 %.  

Energiepremies

Op regionaal niveau biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steun aan ondernemingen en lokale overheden, hoofdzakelijk via energiepremies. Deze hebben betrekking op 3 soorten investeringen: energie-audits, isolatiewerkzaamheden en de installatie van een efficiënt verwarmings- of warmwaterproductiesysteem. Zowel ondernemingen als lokale overheden komen dus in aanmerking, maar het toegekende bedrag varieert al naargelang de categorie waartoe u behoort (A, B of C). Over het algemeen vallen ondernemingen onder categorie A. Mede-eigendommen, sociale huisvestingsbureaus, openbare vastgoedmaatschappijen of bepaalde lokale overheden worden daarentegen ingedeeld in categorie C. Hierdoor kunnen zij genieten van hogere premies.

Goed om te weten: als antwoord op de gezondheidscrisis heeft de regering een extra bonus in het leven geroepen die het bedrag van verschillende energiepremies voor 2020 en 2021 aanzienlijk verhoogt. In sommige gevallen kan de terugbetaling tot 70 % van de factuur voor de werkzaamheden oplopen.

Groenestroomcertificaten

Naast de energiepremies kunt u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook groenestroomcertificaten krijgen. Er is echter iets nieuws: in 2021 is het aantal groenestroomcertificaten toegekend voor de installatie van zonnepanelen naar beneden bijgesteld (met 20 % tot 46 %, afhankelijk van de vermogenscategorie van de installatie). Ondanks deze aanpassing is investeren in zonnepanelen in Brussel nog steeds erg aantrekkelijk. Aarzel niet om contact op te nemen met onze experts voor een simulatie.

Gemeentelijke premies

Op gemeentelijk niveau gelden voor investeringen die leiden tot energiebesparingen ook bepaalde premies. De regelingen verschillen echter sterk van gemeente tot gemeente. Vergeet niet om bij uw gemeentebestuur om inlichtingen te vragen.

Welke subsidies zijn er voor welke maatregelen voor energie-efficiëntie?

Uiteraard hangt de beschikbare steun af van de maatregelen die u uitvoert. Afhankelijk van uw budget en uw doelstelling is het dus mogelijk om verschillende mechanismen te gebruiken om uw actieplan te optimaliseren en te financieren. Een voorbeeld? Waarom geen voorrang geven aan zonne-energie om te profiteren van de nog beschikbare groenestroomcertificaten? Of uw investeringen spreiden door te beginnen met kleine acties die u, dankzij de zo gerealiseerde besparingen, later in staat zullen stellen grotere investeringen te doen? Wat uw situatie ook is, overweeg zeker alle opties vooraleer u een beslissing neemt.

Vraagt u zich af welke maatregelen u het best in uw gebouw implementeert?

Vertrouw op onze experts. Wij helpen u een doeltreffend actieplan op te stellen met het best mogelijke rendement, ongeacht uw doelstellingen en budgetten.

Weet u al hoeveel energiebesparingen u wilt doorvoeren?

Wij begeleiden u bij de uitvoering van uw plannen:

  • Plaatsing van zonnepanelen
  • Intelligente ledverlichting
  • Optimalisatie/vervanging van uw verwarmingsketels
  • Vervanging van pompen en circulatiepompen
  • Opzetten van een gecentraliseerd technisch beheer (GTB)
  • Installatie van systemen voor warmtekrachtkoppeling of warmtepompen
  • Optimalisering van de bedrijfsuren
  • Isolatie van muren, daken, raamkozijnen enz.