ENGIE Electrabel ontvangt de Prix CAP48 de l’Entreprise Citoyenne

Veel emoties op deze 24 januari in Louvain-la-Neuve, want tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Union wallonne des Entreprises werd de Prix CAP48 de l’Entreprise Citoyenne (CAP48-prijs voor Onderneming met Burgerzin) overhandigd aan ENGIE Electrabel, vertegenwoordigd door CEO Philippe Van Troeye.

ENGIE Stichting Fondation ENGIE jbc sli

Ondernemingen belonen voor hun initiatieven ter bevordering van de integratie van personen met een handicap op het vlak van werk, toegankelijkheid en solidariteit, dat is het doel van de Prix CAP48 de l’Entreprise Citoyenne. Een doel dat ook bij ENGIE Electrabel wordt gesteld. “We proberen dagelijks een beleid te ontwikkelen dat inzet op maatschappelijke verantwoordelijkheid en toewerkt naar een inclusieve samenleving”, benadrukt Jacques Spelkens, Head of Corporate Responsability Benelux van ENGIE. “Een samenleving waarin iedereen recht heeft op gelijke kansen en mogelijkheden m.b.t. opleiding, toegang tot hoger onderwijs, werk, cultuur, sport… zonder enige vorm van discriminatie.”

Een engagement gericht op drie focusgebieden en concrete dagelijkse acties

In dit kader richt ENGIE Electrabel zich op drie focusgebieden: integratie door middel van sport, integratie door middel van tewerkstelling en vrijwillige betrokkenheid van medewerkers. Deze focusgebieden hebben aanleiding gegeven tot een aantal initiatieven die vandaag worden beloond met de Prix CAP48 de l’Entreprise Citoyenne. “Ontwikkeling is niet mogelijk als een bedrijf sociaal geïsoleerd is”, legt Jacques Spelkens uit. “Solidariteit uit zich in de wil om op gelijke voet bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van ieders welzijn.”

Enkele voorbeelden van de georganiseerde acties:

  • Power2Act, een programma ter ondersteuning van projecten van verenigingen, waarvoor medewerkers van ENGIE zich inzetten;
  • de ENGIE Stichting, die projecten steunt die de integratie van kinderen en jongeren bevorderen, waaronder vele projecten die zich richten op personen met een handicap;
  • een partnership met het Belgian Paralympic Committee, dat in het bijzonder de professionele oriëntatie wil bevorderen van Paralympische atleten die graag een professioneel project willen uitvoeren tijdens of na hun sportieve loopbaan;
  • de organisatie van de prijs voor de beste jonge mindervalide atleet sinds 2012 en de oprichting van de vereniging Cécifoot;
  • de huisvesting van de vzw Be.Face in de ENGIE-Tower.

Een collectieve aanpak

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ENGIE een collectief gebeuren, waarbij verschillende actoren en stakeholders binnen de Groep betrokken zijn, over alle vestigingen heen”, vervolgt Jacques Spelkens. “Precies daarom leggen we de nadruk op een begrip dat ons bijzonder na aan het hart ligt, het begrip ‘solidariteit’: tussen de onderneming en de gemeenschap, tussen junioren en senioren, tussen valide en mindervalide personen…”

Elk initiatief bekrachtigt deze denkwijze, zowel op het niveau van de verschillende diensten van de onderneming als op dat van de vele medewerkers die vrijwillig de verschillende activiteiten ondersteunen. Diversiteit en gendergelijkheid omvormen tot drijfveren voor verandering in de onderneming is een prioriteit geworden voor ENGIE Electrabel.

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn