×

Leveranciers

man pen wijzen electrabel

ENGIE heeft algemene aankoopvoorwaarden en aanvullende en bijzondere voorwaarden opgesteld. Aangezien ze de basis vormen voor onze overeenkomsten en orders, verzoeken we de leveranciers ze zorgvuldig te lezen

Onder de titel ‘Vorige voorwaarden’ vindt u de vroegere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle verbintenissen die werden aangegaan voor de huidige voorwaarden van kracht werden (de datum vermeld in de tabel).

Deze documenten zijn beschikbaar onder deze link