Rekenmachine en diagram

  Bijdragen voor certificaatverplichtingen

  Berekening bijdragen

  In het kader van de wettelijke verplichtingen om groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en/of analoge certificaten voor te leggen met betrekking tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen worden bijdragen aangerekend. De Bijdrage Hernieuwbare Energie en, in voorkomend geval, de Bijdrage Warmtekrachtkoppeling, word(t)(en) afzonderlijk aangerekend op de factuur. Deze bedragen worden aangepast in functie van de wettelijke wijzigingen en worden als volgt berekend:

  • Bijdrage Hernieuwbare Energie (HEB): Q x Pc;
  • Bijdrage Warmtekrachtkoppeling (WKK): Q x Pc in het Vlaams Gewest;

  Waarbij:
  Q gelijk is aan het aantal groenestroomcertificaten en, in voorkomend geval, warmtekrachtcertificaten dat dient ingediend te worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet beperkt tot de toepassing van eventuele degressiviteit en vrijstellingen), uitgedrukt als percentage van de door de Klant afgenomen MWh. Pc gelijk is aan de prijs te betalen door de Klant per in te dienen certificaat, uitgedrukt in EUR/certificaat, zoals hierna bepaald per gewest respectievelijk voor de bijdrage hernieuwbare energie en, in voorkomend geval, voor de bijdrage warmtekrachtkoppeling. De parameter Pc zal desgevallend door ENGIE worden verminderd in toepassing van de geldende wettelijke bepalingen.

  Vind hieronder een overzicht van de bijdragen voor certificaatverplichtingen per regio.

  Verbruiksjaar

  2018

  2019

  2020

  2021

  Percentage Hernieuwbare Energie

  2018

  21,50

  2019

  21,50

  2020

  21,50

  2021

  21,50

  Percentage Warmtekrachtkoppeling

  2018

  11,20

  2019

  11,20

  2020

  11,20

  2021

  11,20

  Verbruiksjaar

  2018

  2019

  2020

  2021

  Percentage Hernieuwbare Energie

  2018

  35,65

  2019

  37,28

  2020

  38,38

  2021

  38,85

  Percentage Warmtekrachtkoppeling

  2018

  -

  2019

  -

  2020

  -

  2021

  -

  Verbruiksjaar

  2018

  2019

  2020

  2021

  Percentage Hernieuwbare Energie

  2018

  8,50

  2019

  9,20

  2020

  10,00

  2021

  10,80

  Percentage Warmtekrachtkoppeling

  2018

  -

  2019

  -

  2020

  -

  2021

  -

  (% van de afname in Certificaat/MWh = Q)

   

  Meer informatie op de websites van de regulatoren: