Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

vakman electrabel

Waarom opleidingen (BA4, BA5 en Hoogspanningsschakelen) belangrijk zijn

Veiligheid en bedrijfszekerheid zijn in elk bedrijf hoge prioriteit. Goed opgeleid personeel verzekert veilig werken rond en in elektrische installaties. In het aanbod vindt u wettelijk verplichte opleidingen (BA4, BA5 en Hoogspanningsschakelen) en opleidingen die specifieke thema’s behandelen. Naast dit vaste opleidingsaanbod zijn opleidingen op maat en op aanvraag mogelijk.

Beschikbare data
Uw checklist
4 stappen om een BA4 of BA5 bevoegdheidsverklaring op te stellen. En zo elektrische ongevallen te vermijden.
Vast opleidingsaanbod

Wat?

Voor wie?

Duur

BA4 - Elektrische veiligheid
Niet-elektriciens
 
(wettelijke verplichting)

Inzicht verwerven in de basisbegrippen uit de elektriciteit, een samenvatting van de reglementering, de wetgeving en de normen betreffende elektrische installaties, een inleiding over schakelen en de voornaamste veiligheidsrichtlijnen.

Uitvoerend personeel zonder kennis van elektriciteit, dat werkzaamheden uitvoert in de nabijheid van elektrische installaties (schoonmaakpersoneel, huisbewaarders, syndici, machineoperatoren, ...)

1 dag

BA4 - Elektrische veiligheid
Elektriciens 

(wettelijke verplichting)

Samenvatting van de reglementering, de wetgeving en de normen betreffende elektrische installaties en de voornaamste veiligheidsrichtlijnen die men moet naleven.

Uitvoerend personeel dat werkzaamheden uitvoert aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

1 dag
BA5 - Elektrische veiligheid
(wettelijke verplichting)

Leren zelf schakelingen uit te voeren op elektrische installaties en vertrouwd raken met de werking en de exploitatie ervan, om de werkzaamheden op deze installaties beter te superviseren.

Personeel verantwoordelijk voor de exploitatie van elektrische installaties of voor het opvolgen van uitvoerend personeel dat hiermee werkt.

2 dagen
minimum 50% praktijkoefeningen

Hoogspannings-
schakelen

Op een verantwoorde en veilige manier leren schakelen op een hoogspanningsinstallatie.

U hebt een intern hoogspanningsnet met meerdere cabines op uw bedrijf. Schakelverantwoordelijken of technici belast met het uitvoeren van schakelingen op hoogspanningsinstallaties.

2 dagen
minimum 40% praktijkoefeningen

Hoogspannings-
schakelen

(opfriscursus)

Opfriscursus waarin alle aspecten betreffende hoogspanning en het schakelen hierop herhaald worden zodat de bestaande kennis op peil blijft.

Personeel dat reeds een opleiding BA5 of hoogspanningsschakelen heeft gevolgd.

1 dag
minimum 50% praktijkoefeningen

Wat?

BA4 - Elektrische veiligheid
Niet-elektriciens
 
(wettelijke verplichting)

Inzicht verwerven in de basisbegrippen uit de elektriciteit, een samenvatting van de reglementering, de wetgeving en de normen betreffende elektrische installaties, een inleiding over schakelen en de voornaamste veiligheidsrichtlijnen.

BA4 - Elektrische veiligheid
Elektriciens 

(wettelijke verplichting)

Samenvatting van de reglementering, de wetgeving en de normen betreffende elektrische installaties en de voornaamste veiligheidsrichtlijnen die men moet naleven.

BA5 - Elektrische veiligheid
(wettelijke verplichting)

Leren zelf schakelingen uit te voeren op elektrische installaties en vertrouwd raken met de werking en de exploitatie ervan, om de werkzaamheden op deze installaties beter te superviseren.

Hoogspannings-
schakelen

Op een verantwoorde en veilige manier leren schakelen op een hoogspanningsinstallatie.

Hoogspannings-
schakelen

(opfriscursus)

Opfriscursus waarin alle aspecten betreffende hoogspanning en het schakelen hierop herhaald worden zodat de bestaande kennis op peil blijft.

Voor wie?

BA4 - Elektrische veiligheid
Niet-elektriciens
 
(wettelijke verplichting)

Uitvoerend personeel zonder kennis van elektriciteit, dat werkzaamheden uitvoert in de nabijheid van elektrische installaties (schoonmaakpersoneel, huisbewaarders, syndici, machineoperatoren, ...)

BA4 - Elektrische veiligheid
Elektriciens 

(wettelijke verplichting)

Uitvoerend personeel dat werkzaamheden uitvoert aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

BA5 - Elektrische veiligheid
(wettelijke verplichting)

Personeel verantwoordelijk voor de exploitatie van elektrische installaties of voor het opvolgen van uitvoerend personeel dat hiermee werkt.

Hoogspannings-
schakelen

U hebt een intern hoogspanningsnet met meerdere cabines op uw bedrijf. Schakelverantwoordelijken of technici belast met het uitvoeren van schakelingen op hoogspanningsinstallaties.

Hoogspannings-
schakelen

(opfriscursus)

Personeel dat reeds een opleiding BA5 of hoogspanningsschakelen heeft gevolgd.

Duur

BA4 - Elektrische veiligheid
Niet-elektriciens
 
(wettelijke verplichting)

1 dag

BA4 - Elektrische veiligheid
Elektriciens 

(wettelijke verplichting)

1 dag
BA5 - Elektrische veiligheid
(wettelijke verplichting)
2 dagen
minimum 50% praktijkoefeningen

Hoogspannings-
schakelen

2 dagen
minimum 40% praktijkoefeningen

Hoogspannings-
schakelen

(opfriscursus)

1 dag
minimum 50% praktijkoefeningen

BA4 - Elektrische veiligheid
Niet-elektriciens
 
(wettelijke verplichting)

BA4 - Elektrische veiligheid
Elektriciens 

(wettelijke verplichting)

BA5 - Elektrische veiligheid
(wettelijke verplichting)

Hoogspannings-
schakelen

Hoogspannings-
schakelen

(opfriscursus)

vakman electrabel
Download onze opleidingskalender voor 2022
Vast opleidingsaanbod
Opleidingen op maat en op aanvraag

Wat?

Op aanvraag

U wilt u een opleiding uit het vaste opleidingsaanbod, maar de data passen niet.

Op maat

U wilt een opleiding:

  • Inhoudelijk aangepast aan de noden en installatie van uw bedrijf
  • Op locatie in uw bedrijf of in onze opleidingscentra

Wat?

Op aanvraag

U wilt u een opleiding uit het vaste opleidingsaanbod, maar de data passen niet.

Op maat

U wilt een opleiding:

  • Inhoudelijk aangepast aan de noden en installatie van uw bedrijf
  • Op locatie in uw bedrijf of in onze opleidingscentra

Op aanvraag

Op maat

vakman electrabel

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van minimum 3 uur tussen 7uur en 17uur ...).

Het premiebedrag bedraagt maximum 15,5 € per uur per arbeider en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming volgens de criteria van Vormelek.

Meer inlichtingen? Neem contact op met Vormelek: 02 476 16 76
Premie aanvragen? Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding via www.vormelek-formelec.be

vakman electrabel

Wij zijn een erkend opleidingscentrum van fvb Constructiv, het sectorfonds van de bouw. Voor arbeiders & bedrijven ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale financiële voordelen bij het volgen van opleidingen.

Meer inlichtingen? Neem contact op met uw regionaal FVB kantoor