Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Indexatieparameters

De indexering van de energieprijzen is een moeilijke kwestie. Wilt u een advies geven, een vraag stellen of ontdekken wat er in het webcafé over gezegd wordt?

Nieuwe geïndexeerde prijsformules voor Direct en Direct Pro

Vanaf 1 april 2017 passen we de prijzen en de indexeringsparameters van de Direct- en Direct Pro-contracten aan voor de levering van elektriciteit aan particuliere en professionele klanten. De nieuwe indexering volgt de groothandelsprijzen voor elektriciteit op de Belgische markt (Endex) en zal in de loop van het jaar voor stabielere prijzen zorgen. De vroegere indexeringsparameter Belpex wordt vervangen door de nieuwe, nog steeds trimestriële parameter, ENDEX (15d,1,3 – 14d,0,3). Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.

Klanten die al een Direct- of Direct Pro-contract hebben, moeten niets doen om deze nieuwe prijzen te genieten. Deze zullen immers automatisch toegepast worden voor het verbruik vanaf 1 april 2017.

Vanaf 1 november 2017 worden de prijsformules voor Direct en Direct pro-contracten voor de levering van aardgas aan particuliere en professionele klanten met een daling aangepast. De formule voor de kWh-prijs (in c€/kWh, excl. 21% btw) is dan 0,3000 + 0,1000 x ZIG DAQ i.p.v. 0,4500 + 0,1000 x ZIG DAQ. De vaste vergoeding verandert niet en blijft 18,15€/jaarbtw incl. (15,00€/jaar excl. btw).

Deze prijsformule is van toepassing vanaf 1 november 2017 op alle Direct en Direct pro-contracten met aardgas. Ze wordt automatisch toegepast bij de volgende verderzetting van je contract.

Hoe wordt mijn geïndexeerde prijs voor aardgas berekend?

Onze contracten met geïndexeerde aardgasprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. De indexatieparameters beantwoorden aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft en de prijs zal trimestrieel geïndexeerd worden conform de wetgeving. Op uw prijsfiche kunt u de prijsformule raadplegen die voor uw contract van toepassing is.

Uw jaarverbruik voor gas wordt verdeeld over de vier kwartalen van het jaar volgens een standaard verbruiksprofiel. Omdat uw reëel gasverbruik jaarlijks gemeten wordt, is dit standaard verbruiksprofiel nodig om in te schatten hoeveel gas u in een bepaald kwartaal verbruikt. Het grootste deel van uw jaarverbruik voor gas zal immers toegekend worden aan de kwartalen die de winterperiode omvatten.

De geïndexeerde prijzen voor aardgas van uw EASY contract worden berekend en geïndexeerd op basis van de driemaandelijkse parameter « TTF103 (Heren)”.

De parameter TTF103 (Heren) evolueert in functie van de gasprijs op de groothandelsmarkt van Nederland “ESGM” (TTF).

TTF103 (Heren) is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van aardgas voor het betrokken leveringskwartaal op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de maand voorafgaand aan het trimester van levering. De parameter TTF 103 (Heren) wordt uitgedrukt in €/MWh.

Waarden van de indexatieparameters voor aardgas

De geïndexeerde prijzen voor aardgas van uw DIRECT contract worden berekend en geïndexeerd op basis van de driemaandelijkse parameter “ZIG DAQ”.

De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead Zeebrugge Heren (hierna ZIG DAQ) tijdens het trimester van levering. De dagelijkse quoteringen ZIG DAQ (Natural Gas Price Assessment Mid) worden uitgedrukt in Pence/Therm en omgezet naar €/MWh op basis van de dagelijkse wisselkoers gepubliceerd door Thomson Reuters (WM/Reuters 2PM CET FX Benchmark) en de eenhedenconversie Therm/MWh (1.000 Therms = 29,3071 MWh).

De waarde van ZIG DAQ van het lopende trimester zal pas gekend zijn aan het einde van het trimester.

Waarden van de indexatieparameters voor aardgas

Hoe wordt mijn geïndexeerde prijs voor elektriciteit berekend?

Onze contracten met geïndexeerde elektriciteitsprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. De indexatieparameters beantwoorden aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft en de prijs zal trimestrieel geïndexeerd worden conform de wetgeving. Op uw prijsfiche kunt u de prijsformule raadplegen die voor uw contract van toepassing is.

Uw jaarverbruik voor elektriciteit wordt verdeeld over de vier kwartalen van het jaar volgens een standaard verbruiksprofiel. Omdat uw reëel elektriciteitsverbruik jaarlijks gemeten wordt, is dit standaard verbruiksprofiel nodig om in te schatten hoeveel elektriciteit u in een bepaald kwartaal verbruikt.

De prijs voor elektriciteit van uw EASY contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», tijdens het trimester voorafgaand aan het trimester van levering (hierna Endex 303). De parameter Endex 303 wordt uitgedrukt in €/MWh.

Waarden van de indexatieparameters voor elektriciteit

De prijs voor elektriciteit van uw DIRECT contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen ICE Endex voor het trimester waarin de levering plaats vindt onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», genoteerd tijdens de periode beginnend op de 15de kalenderdag van de maand M-2 tot en met de 14de kalenderdag van de maand M-1, waarbij de maand M de eerste maand van het trimester van levering is (hierna Endex (15d,1,3 – 14d,0,3)). De parameter Endex (15d,1,3 – 14d,0,3) wordt uitgedrukt in €/MWh.

Waarden van de indexatieparameters voor elektriciteit

Kies de prijs die het best bij u past

simuleer prijs prijsindexatie electrabel

Simuleer uw prijs

Vergelijk ons energieaanbod en bereken uw prijs online.

groen plus electrabel elektriciteit

Aanbod

Ontdek ons aanbod