Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Hoe wordt mijn voorshot (her)berekend?

We leggen het je haarfijn uit. 

Je voorschot uitgelegd in 2’

Van vast naar variabel tarief

De familie Declerck is overgeschakeld van een vast naar een variabel contract begin april 2022. Sindsdien volgt hun prijs de markt en wijzigt deze om de 3 maanden (Easy Variabel). Hoewel hun prijs gewijzigd is, wordt het voorschot niet automatisch aangepast. Hun facturatiejaar loopt immers van december tot december. Indien ze hun voorschot zelf niet aanpassen, betalen ze dus nog steeds hetzelfde bedrag als voordien: 80€ per maand voor gas.

Doorgeven meterstanden

In de aanloop naar december, krijgt de familie Declerck de vraag van de netbeheerder om hun meterstanden door te geven voor hun jaarlijkse afrekening. Daaruit blijkt dat ze 16.000 kWh gas verbruikt hebben het afgelopen jaar.

Jaarafrekening: prijs/maand

Gezien het facturatiejaar van de familie Declerck over verschillende contracten loopt (met vaste en variabele prijzen), kijkt ENGIE welke prijs in welke maand van toepassing is. Het verbruik van december 2021 tot en met maart 2022 zal gerekend worden aan de toenmalige vaste prijs. Het verbruik vanaf april zal - volgens het Easy Variabel contract - gerekend worden aan de variabele prijs van dat trimester. Het verbruik april-juni zal dus aan een ander tarief gerekend worden dan het verbruik juli-september en oktober-november.

Jaarafrekening: verbruik/maand

Je verbruikt natuurlijk niet elke maand even veel. Gezien ENGIE enkel het totaalverbruik van 16.000 kWh kent, verdeelt de leverancier deze kWh over de 12 maanden op basis van een gemiddeld verbruiksprofiel van de netbeheerder. Dit profiel houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat er meer gas geconsumeerd wordt in de koude maanden dan in de warme.

Jaarafrekening: eindresultaat

Om energie te besparen, zet de familie Declerck in oktober en november de chauffage nog niet aan. Ze verbruiken die periode dus quasi geen gas en moeten hierdoor minder kWh betalen. Echter volgens het toegepaste verbruiksprofiel, zal toch 19% van hun 16.000 kWh worden toegewezen aan de variabele prijs van oktober-november. Gezien zo'n 40% van hun totale verbruik aan duurdere variabele prijzen wordt gerekend en hun voorschot nog bepaald is op basis van hun vaste prijs, zullen ze dus toch een behoorlijke som moeten opleggen op hun jaarafrekening.

Voorstel maandelijks voorschot

Op het moment van de jaarlijkse afrekening, maakt ENGIE ook een nieuwe inschatting van wat de familie Declerck het komende jaar aan energie zal moeten betalen. Dit doet de leverancier door de 16.000 kWh verbruik van de familie Declerck te vermenigvuldigen met de verwachte toekomstprijzen. Er is immers al een indicatie van deze prijzen beschikbaar op de markt. Door dit bedrag te delen door 12, komt de leverancier op een nieuw maandelijks voorschot voor de familie Declerck. Gezien de schommelende prijzen bedraagt hun nieuwe voorschot dit keer 310€, in plaats van de vorige 80€.

Je voorschot beheren in enkele klikken

Vanuit ENGIE, herzien we je voorschot één keer per jaar, op het moment van je jaarafrekening. Maar, in de loop van het jaar kan je verbruik en/of prijs veranderen. Bijvoorbeeld doordat je je thermostaat lager draait of dat je van contract verandert.

 

Om ervoor te zorgen dat je voorschot accuraat blijft, kijk je dus best minimaal elke 3 maanden je voorschot na. Hoe? In deze video leggen we het je stap voor stap uit.

 

Klaar om je voorschot meer in lijn te brengen met de realiteit? Klik op de knop en herbereken je voorschot.
 

Je prijs heb je zelf niet onder controle, maar je verbruik wel!

Wat kan je doen om je energieverbruik te verminderen?
Vind hier concrete en toepasbare tips, aangepast aan jouw persoonlijke situatie.

Heb je een vraag?

Misschien staat je antwoord hier al tussen

In de voorbeelden gaat het enkel over gas. Hoe verloopt de berekening van het voorschot voor elektriciteit?

arrow-right
De berekening voor elektriciteit volgt dezelfde logica als voor gas, maar het verbruiksprofiel dat gebruikt wordt voor elektriciteit is vlakker dan dat voor gas. Dit betekent dat uw verbruik gelijkmatiger over de maanden wordt verdeeld, maar dat u in de wintermaanden opnieuw meer elektriciteit verbruikt en dus betaalt.

Wordt op iedereen hetzelfde verbruiksprofiel toegepast? En hoe wordt dit bepaald?

arrow-right

Nee, er zijn verschillende verbruiksprofielen die kunnen worden toegepast. Het hangt af van uw metertype. Gedetailleerde informatie hierover vindt u op de website van Synergrid: Profielen 2019.

De profielen worden ontwikkeld en vastgelegd door de energieregulatoren (VREG, Brugel, CWaPE en CREG). Op hun beurt passen alle energieleveranciers deze verbruiksprofielen op dezelfde manier toe bij de berekening van de jaarrekeningen en voorschotten.


Ik heb een digitale meter, gebruiken jullie dan wel mijn reële maandelijkse verbruik?

arrow-right

Nee, enkel indien je daarboven ook een afrekening per maand aanvraagt.

Als je een digitale meter hebt, kan je een maandelijkse afrekening aanvragen. Dit is de enige manier hoe je ervoor kan zorgen dat je elke maand betaalt wat je werkelijk hebt verbruikt in die maand. Let op: het grote nadeel is dat je energiekosten minder gelijkmatig worden gespreid. Zo zal je in de koudere maanden, wanneer je veel verbruikt, ook veel meer moeten betalen dan je normaal gesproken via maandelijkse voorschotten betaalt.


Wat gebeurt er met de meterstanden die ik zelf ingeef op jullie website? Vervangen die mijn verbruiksprofiel?

arrow-right
Het ingeven van je meterstanden op onze website dient om na te gaan of je huidige voorschot nog accuraat is.

Via je meterstanden krijgen we een actueler beeld van je verbruik tot vandaag. Door je verbruik en prijs te actualiseren, kunnen we je berekende voorschot bijstellen. In die berekening houden we ook rekening met wat je reeds betaalde aan voorschotten en hoeveel maanden nog resteren tot je jaarafrekening.

Opgelet, deze meterstanden vervangen het verbruiksprofiel niet. Er wordt enkel nagegaan of je totale verbruik in lijn ligt met dat van voorgaande jaren. Indien niet, dan passen we de berekening aan aan je werkelijke verbruik. Om te bepalen hoeveel je per maand verbruikt hebt, passen we echter nog steeds het verbruiksprofiel toe. Dit profiel zal daarna ook worden gebruikt voor het berekenen van je jaarafrekening. Zelf ingevoerde gegevens mag ENGIE immers niet gebruiken voor het opstellen van je jaarafrekening.