Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Alles wat je moet weten over het capaciteitstarief in Vlaanderen

Elektriciteit speelt een steeds belangrijkere rol in de energietransitie. Het aantal elektrische wagens, zonnepanelen, warmtepompen en andere technologieën op elektriciteit nemen in sneltempo toe.

Momenteel is de capaciteit van de elektriciteitsnetten in Vlaanderen nog groot genoeg voor deze transitie. Maar de VREG wil het netwerk ook in de toekomst stabiel en betrouwbaar houden, zonder dure investeringen.

Daarom heeft de energieregulator het capaciteitstarief ingevoerd voor een deel van de netwerkkosten. Zo draag je vanaf 2023 niet alleen bij voor de hoeveelheid stroom die je afneemt van het net, maar ook voor de pieken die je creëert op het net door meerdere energieverslindende toestellen tegelijk aan te zetten. Wie zijn verbruik spreidt, betaalt minder netwerkkosten dan wie dit niet doet.

Vind de informatie terug op basis van je persoonlijke situatie

Klik op het onderwerp dat het best aansluit bij je vraag en vind alle informatie die je nodig hebt.
Bijkomende vragen? De VREG beantwoordt ze hier.

  • Pieken
  • Berekeningswijze
  • Digitale meter
  • Analoge meter
  • Energie voor je wagen
Zal mijn elektriciteitsfactuur stijgen in 2023 met de komst van het capaciteitstarief? arrow-down-fwd

Voor de meeste huishoudens zal de invoering van het capaciteitstarief weinig of geen impact hebben op hun elektriciteitsfactuur.
Bereken de impact voor jou persoonlijk met de VREG simulatietool.

Verdwijnt het dag-, nacht- en exclusief nachttarief bij ENGIE? arrow-down-fwd

Nee, die blijven bestaan. Het onderscheid tussen de duurdere dag en goedkopere nachturen verdwijnt enkel voor de berekening van de netwerkkosten. In 2023 gaat dit om 7% van je elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld huishouden. De VREG wil namelijk dat je je verbruik zoveel mogelijk spreidt doorheen de dag en de nacht om hoge pieken ter vermijden.

De goedkopere nachturen en duurdere daguren blijven wel bestaan voor de berekening van je energiekost bij ENGIE. Die maken in 2023 het grootste deel uit van je elektriciteitsfactuur.

Heb je een accumulatieverwarming en wil je de impact kennen op jouw netwerkkosten? Lees ook deze FAQ (Wat betekent het capaciteitstarief voor huishoudens met accumulatieverwarming en uitsluitend nachtmeter?). Of doe een simulatie op basis van jouw persoonlijke situatie met de VREG simulatietool.

Wat betekent het capaciteitstarief voor huishoudens met accumulatieverwarming en uitsluitend nachtmeter? arrow-down-fwd

De meeste huishoudens met een uitsluitend nachtmeter hebben op dit moment nog een analoge meter. Is dit bij jou het geval, dan houd je je analoge meter tot begin 2028. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Je betaalt in de volgende jaren bijgevolg een minimum bijdrage als capaciteitstarief die overeenkomt met 2,5 kW.

Ben je al overgeschakeld op een digitale meter? Dan volg je je maandpieken best op via de gratis Smart app van ENGIE.
Zorgt je accumulatieverwarming voor hoge pieken? Bekijk de beste instellingen voor je verwarming samen met je installateur. Momenteel laden accumulatoren vaak snel op in enkele uren. Meer gespreid laden over alle uitsluitend nachturen zal je pieken verminderen.

Je kan je accumulatieverwarming ook slim aansturen. Dan houdt je verwarming rekening met het totale elektriciteitsverbruik in je woning tijdens de uitsluitend nachturen. Staan je vaatwasmachine en je droogkast aan? Dan laden je accumulatoren tijdelijk niet of aan een trager tempo. Je krijgt voor die slimme sturing een premie via Fluvius.

Heb je zonnepanelen en accumulatieverwarming? Dan kan een slimme aansturing ook rekening houden met je energieproductie. Wil je het laden van je accumulatoren spreiden over de hele dag of laden wanneer je zonnepanelen elektriciteit produceren? Dan moet je de aansturing van het uitsluitend nachtcircuit door Fluvius laten uitschakelen. Let op: op dat moment geniet je niet meer van het voordeligere uitsluitend nachttarief.

Meer informatie over de afschaffing van het exclusief nachttarief voor de netwerkkosten vind je hier.

Hoe worden de netwerkkosten getoond op mijn factuur? arrow-down-fwd

Uw netwerkkosten inclusief het capaciteitstarief verschijnen alleen op uw jaarafrekening. Hoe de netwerkkosten op je factuur verschijnen is afhankelijk van het type meter dat je hebt op het moment van je jaarafrekening.

Analoge meter
Je ziet de netwerkkosten als volgt uitgesplitst op je factuur:
• Kosten voor databeheer
• Netwerkkosten met capaciteitstarief - vaste bijdrage
• Netwerkkosten met kWh-tarief. Hierin zitten de
          o distributiekosten met kWh-tarief
          o transportkosten met kWh-tarief

Voorbeeld jaarafrekening klant met analoge meter.

Digitale meter
Je ziet de netwerkkosten als volgt uitgesplitst op je factuur:
• Kosten voor databeheer
• Netwerkkosten met capaciteitstarief - piek
• Netwerkkosten met kWh-tarief. Hierin zitten de
          o distributiekosten met kWh-tarief
          o transportkosten met kWh-tarief

Voorbeeld jaarafrekening klant met digitale meter.

Overgangsfase analoge naar digitale meter
Schakel je in 2023 over van een analoge naar een digitale meter? Dan zie je je netwerkkosten als volgt uitgesplitst op je factuur:
• Kosten voor databeheer
• Netwerkkosten met capaciteitstarief vaste bijdrage voor de periode waarin je nog een analoge meter had
• Netwerkkosten met capaciteitstarief piek voor de periode met digitale meter
• Netwerkkosten met kWh-tarief. Hierin zitten de
          o distributiekosten met kWh-tarief
          o transportkosten met kWh-tarief

Voorbeeld jaarafrekening klant die tijdens het jaar overstapte van een analoge naar een digitale meter.

Waarom voert de VREG het capaciteitstarief in op het moment dat de energiekosten hoog zijn én het verbruik in de winter hoger ligt? arrow-down-fwd

Vandaag is er nog voldoende capaciteit op de elektriciteitsnetten in Vlaanderen. Door de energietransitie zal dit veranderen. Wanneer we binnen enkele jaren steeds meer een elektrische wagen, warmtepomp of andere nieuwe technologieën op elektriciteit gebruiken, moeten we anders en efficiënter met ons elektriciteitsverbruik omgaan. Zo’n gedragsverandering vraagt tijd. Bovendien werd de invoering van het capaciteitstarief al twee maal uitgesteld en wil de VREG de stabiliteit en betrouwbaarheid van het netwerk blijven garanderen. Daarom wil de VREG het capaciteitstarief zo snel mogelijk invoeren.

Meer weten? Lees het artikel van de VREG of bekijk deze video.

Waarom betalen huishoudens met een sociaal tarief geen capaciteitstarief? arrow-down-fwd

Huishoudens met een sociaal tarief betalen geen capaciteitstarief. Het sociaal tarief is namelijk een totaalprijs per kWh. Daarin zijn zowel de energiekost als de netwerkkosten opgenomen.

Hoeveel je sociaal tarief bedraagt, vind je in de V-test® of op de website van de CREG.

Heb je een budgetmeter zonder sociaal tarief? Dan betaal je wel een capaciteitstarief.

Wat kan ik zelf doen om mijn elektriciteitsfactuur niet nog meer te laten stijgen? arrow-down-fwd

Het grootste deel van je elektriciteitsfactuur wordt berekend op de hoeveelheid elektriciteit die je verbruikt. De vuistregel is dus: als je wilt besparen op je factuur verbruik je best minder.

Vanaf 1 januari zal je naast je verbruik ook rekening moeten houden met de pieken die je creëert op het elektriciteitsnetwerk door veel energieverslindende toestellen tegelijk aan te zetten. Spreid je je verbruik dan betaal je minder dan wie dit niet doet.

Laten we even naar elk onderdeel van je factuur kijken om beter te begrijpen wat je zelf kan doen om te besparen.

Energiekost: Dit onderdeel betaal je aan je energieleverancier en wordt berekend op basis van je werkelijke verbruik in kWh. Verbruik je minder, dan betaal je minder.

Netwerkkosten: Dit onderdeel betaal je aan je distributienetbeheerder Fluvius. Om de netwerkkosten met capaciteitstarief te laten dalen, verbruik je best zo weinig mogelijk toestellen op hetzelfde moment, of het nu om de gebruikelijke huishoudtoestellen (kookplaat, wasmachine, oven, …) gaat of om je grootste energieverslinders. Je overige netwerkkosten worden berekend op je verbruik. Verbruik je minder dan dalen je netwerkkosten.

Heffingen en btw: Dit onderdeel betaal je aan de overheid en wordt eveneens berekend op je verbruik. Hoe minder je verbruikt, hoe minder heffingen en btw je betaalt.

Hoe worden verbruikspieken gemeten en je maandpieken bepaald met een digitale meter? arrow-down-fwd

Je digitale meter registreert elke 15 minuten je verbruik in kWh. Dat zijn 96 registraties in een dag van 24 uur. Je belast tijdens dat kwartier het net niet altijd even hard. Soms belast je het net meer, soms minder. Lagere pieken vlakken hogere pieken af. Het gemiddelde per kwartier telt. Dat is het kwartiervermogen uitgedrukt in kW (= je gemiddelde kwartierregistratie in kWh vermenigvuldigd met 4). Dit is je maandpiek voor die maand.

Goed om te weten: Een kwartierregistratie start en eindigt op hetzelfde moment als een reëel kwartier in een uur.

Uit alle kwartierregistraties in een maand selecteert je digitale meter automatisch dat kwartier waarin je verbruik (in kWh) en dus ook je vermogen (in kW) het hoogst was. Dit is je maandpiek voor die maand. Stel dat je gemiddelde verbruik gemeten tussen 14u45 en 15u het hoogst was in een maand, dan is dit je maandpiek voor die maand. In dit voorbeeld gaat het om een maandpiek van 6,105 kW. Heb je een digitale meter en wil je weten hoe hoog jouw maandpieken zijn, download de Smart app. Beschikbaar vanaf mid december.

Je maandpiek zal verschillen van maand tot maand. Is je maandpiek in een bepaalde maand lager dan 2,5 kW (zoals in het onderstaande voorbeeld in de maand mei) dan wordt die opgetrokken tot de wettelijk bepaalde minimum maandpiek van 2,5 kW. De VREG zorgt er zo voor dat alle afnemers evenredig bijdragen.

Deze video licht alles in detail toe.

Waarom wordt er een gemiddelde maandpiek bepaald om de netwerkkosten met capaciteitstarief te berekenen? arrow-down-fwd

Om te vermijden dat één hoge maandpiek je netwerkkosten te veel doen stijgen, wordt per maand een gemiddelde maandpiek berekend. Hiervoor wordt een gemiddelde genomen van de maandpieken van de 12 voorgaande maanden. In de afbeelding hieronder zie je 12 maandpieken (van augustus t.e.m. juli). Stel dat je in juli een hoge maandpiek creëerde van 6,105 kW, dan zal die afgevlakt worden door een gemiddelde maandpiek te berekenen voor juli. Dit doet de VREG door een gemiddelde te nemen van alle maandpieken van de voorgaande 12 maanden (juli inclusief).

De gemiddelde maandpiek zal in dit geval 4,068 kW bedragen. Het is op deze gemiddelde maandpiek dat het capaciteitstarief berekend wordt. Opgelet: De hoge piek van juli zal wel een tijdje meetellen in je factuur. Hoeveel maanden hangt af van het feit of je een maandelijkse factuur ontvangt op basis van je werkelijke verbruik of een jaarlijkse afrekeningsfactuur.

Krijg je een maandelijkse factuur gebaseerd op je werkelijke verbruik?
Dan wordt het capaciteitstarief vermenigvuldigd met de gemiddelde maandpiek voor die maand om je netwerkkosten capaciteitstarief te berekenen. 1 hoge piek telt 12 maanden mee in je afrekeningsfactuur omdat je gemiddelde maandpiek telkens telt (= het gemiddelde van de 12 voorgaande maandpieken).

Krijg je een jaarlijkse afrekeningsfactuur?
Dan wordt het capaciteitstarief vermenigvuldigd met de gemiddelde jaarpiek om je netwerkkosten capaciteitstarief te berekenen. Om de gemiddelde jaarpiek te berekenen wordt een gemiddelde genomen van de 12 voorgaande gemiddelde maandpieken. 1 hoge piek telt bijgevolg 24 maanden mee in je afrekeningsfactuur.

Tellen je maandpieken van vóór januari 2023 mee voor het capaciteitstarief? arrow-down-fwd

Nee, enkel maandpieken gemeten met je digitale meter vanaf 1 januari 2023 tellen mee in de berekening van de gemiddelde maandpiek.

Ontvangt je bijvoorbeeld in maart 2023 een afrekeningsfactuur? Dan zal het deel van de factuur voor de maanden januari en februari 2023 een afrekening op basis van de nieuwe nettarieven zijn. Enkel je maandpieken van januari en februari tellen mee voor de berekening van de gemiddelde maandpiek, ook al zijn er eerdere maandpieken beschikbaar. Je zorgt er dus best voor om, als je veel energieverslindende toestellen hebt, je verbruik zoveel mogelijk te spreiden vanaf de eerste dag, 1 januari 2023.

Zijn algemene piekmomenten wanneer iedereen elektriciteit verbruikt (ochtend en avond) duurder? arrow-down-fwd

Nee, voor het capaciteitstarief zijn er geen vaste, duurdere momenten. Alleen je eigen maandpieken tellen mee voor de berekening, of dat drukste kwartier nu ’s nachts of overdag valt. Op elk moment betaalt je dus hetzelfde tarief per kW. Doe de berekening via de VREG simulator.

Waar vind ik de nettarieven per distributienetbeheerder die gebruikt worden om mijn netwerkkosten te berekenen? arrow-down-fwd

De nettarieven voor 2023 van alle distributienetbeheerders in Vlaanderen vind je hier. Op basis hiervan worden jouw netwerkkosten berekend.

Wil je de netwerkkosten berekenen voor jouw specifieke situatie? Of heb je zonnepanelen, een elektrische wagen, een warmtepomp, ... en wil je weten waar je aan toe bent? Bereken je netwerkkosten met de VREG simulatietool.

Hoeveel capaciteitstarief betaal je voor een kilowatt? arrow-down-fwd

In 2023 betaal je voor 1 kW op jaarbasis gemiddeld ongeveer 40,4 euro excl. btw. Op maandbasis is dat ongeveer 3,37 euro excl. btw. Het bedrag verschilt van netbeheerder tot netbeheerder en hangt dus af van waar je woont in Vlaanderen.
Iedereen betaalt een minimum bijdrage voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Die komt overeen met 2,5 kW. Het gaat dus jaarlijks om zo’n 101 euro excl. btw.

Een voorbeeld:

Is je gemiddelde maandpiek 4 kW? Dan betaal je op jaarbasis gemiddeld zo’n 161,6 euro excl. btw capaciteitstarief. Hebt je in 1 van de 12 maanden uitzonderlijk een iets hogere piek van 6 kW bijvoorbeeld? Dan kost je dat gemiddeld zo’n 6,7 euro excl. btw extra.

Daarnaast betaal je ook overige netwerkkosten aan kWh-tarief.
Wil je weten welke impact de invoering van het capaciteitstarief heeft op jouw situatie? Doe een simulatie.

Hoe worden de netwerkkosten voor een digitale meter berekend? arrow-down-fwd
Dit is de formule die de VREG gebruikt voor de berekening van de netwerkkosten met een digitale meter:

De tarieven verschillen per distributienetbeheerder. Je vindt het overzicht hier.

Laten we de netwerkkosten voor 2023 berekenen aan de hand van een fictief voorbeeld.

Stel, je woont in 2000 Antwerpen, hebt een verbruik van 3500 kWh op jaarbasis, een normaal tarief en hebt enkel de gebruikelijke huishoudtoestellen. Je gemiddelde jaarpiek bedraagt 4 kW. Je distributienetbeheerder is Fluvius Antwerpen.

De berekening van de netwerkkosten op basis van de nettarieven 2023 ziet er als volgt uit, excl btw:

Netwerkkosten op jaarbasis = (37,7650 euro/kW x 4 kW) + (0,0353012 euro x 3500 kWh) + 12,63 euro = 151,06 euro + 123,55 euro + 12,63 euro = 287,24 euro, excl btw.

Of 304,47 euro, incl 6% btw.

De jaarlijkse netwerkkosten in 2022 bedroegen 328 euro incl btw. Dit betekent een daling van de netwerkkosten van ongeveer 23 euro incl btw.

Wil je de netwerkkosten berekenen voor jouw specifieke situatie? Of heb je zonnepanelen, een elektrische wagen, een warmtepomp, ... en wil je weten waar je aan toe bent? Bereken je netwerkkosten met de VREG simulatietool.

Hoe worden de netwerkkosten voor een analoge meter berekend? arrow-down-fwd

Dit is de formule die de VREG gebruikt voor de berekening van de netwerkkosten met een analoge meter:

Een analoge meter kan geen verbruikspieken meten. Daarom betaal je een vaste bijdrage voor de netwerkkosten met capaciteitstarief die overeenkomt met een gemiddelde jaarpiek van 2,5 kW.

De tarieven verschillen per distributienetbeheerder. Je vindt het overzicht hier.

Laten we de netwerkkosten voor 2023 berekenen aan de hand van een fictief voorbeeld.

Stel, je woont in 2000 Antwerpen, hebt een verbruik van 3500 kWh op jaarbasis, een normaal tarief en hebt enkel de gebruikelijke huishoudtoestellen. Je distributienetbeheerder is Fluvius Antwerpen.

De berekening van de netwerkkosten op basis van de nettarieven 2023 ziet er als volgt uit, excl btw:

Netwerkkosten op jaarbasis = 94,41 euro + (0,0538520 euro/kWh x 3500 kWh) + 12,63 euro = 94,41 euro + 188,48 euro + 12,63 euro = 295,52 euro, excl btw.

Of 313,25 euro, incl 6% btw.

De jaarlijkse netwerkkosten in 2022 bedroegen 328 euro incl btw. Dit betekent een daling van de netwerkkosten van ongeveer 15 euro incl btw.

Wil je de netwerkkosten berekenen voor jouw specifieke situatie? Of heb je zonnepanelen, een elektrische wagen, een warmtepomp, ... en wil je weten waar je aan toe bent? Bereken je netwerkkosten met de VREG simulatietool.

Goed om te weten: Het kWh-tarief voor gezinnen met een analoge meter ligt iets hoger dan voor gezinnen met een digitale meter. Dit compenseert de vaste minimum bijdrage voor het capaciteitstarief (berekend op 2,5 kW) die lager ligt dan de gemiddelde maandpiek voor een doorsnee gezin met een digitale meter bedraagt namelijk 4,37 kW volgens berekeningen van Fluvius.

Heb je zonnepanelen? Dan blijf je naast het capaciteitstarief ook het prosumententarief betalen. Bij Fluvius Antwerpen betaal je hiervoor 36,38 euro/kW/jaar, excl. btw of 38,56 euro incl 6% btw, als onderdeel van je netwerkkosten.

Betaal je meer voor pieken boven 2,5 kW? arrow-down-fwd

Nee, je betaalt voor elke kW evenveel. 2,5 kW is de minimum bijdrage die iedereen betaalt en de vaste bijdrage voor wie nog een klassieke meter heeft. Zo betaalt iedereen solidair een stukje mee voor de aanleg en het onderhoud van de netinfrastructuur. Het bedrag is uniform per kW. 1 kW komt per jaar gemiddeld over Vlaanderen overeen met 40,40 euro exclusief btw, 2 kW is 80,80 euro, 4 kW is 161,60 euro. Het exacte bedrag dat je betaalt per kW is afhankelijk van de distributienetbeheerder in jouw regio. Je vindt de tarieven voor 2023 hier. Bereken de impact voor jou persoonlijk via de VREG simulator.

Hoe kan ik het best mijn maandpieken opvolgen? arrow-down-fwd

Als ENGIE-klant kan je de gratis Smart app downloaden en koppelen aan je digitale meter.

• Je ziet je huidige maandpiek, maar ook je vorige maandpiek, zodat je kan vergelijken.
• Als je dat wilt, stuurt de app je de dag nadat je een nieuwe maandpiek hebt gecreëerd een melding.
• Je ziet je kostenneutrale maandpiek. Blijf je hieronder? Dan betaal je ongeveer evenveel of minder netwerkkosten dan voor de invoering van het capaciteitstarief.
• Je ziet je verbruik en injectie van gisteren en de huidige maand.
• Je hebt het hele jaar door zicht op je factuur en krijgt advies om je voorschotten indien nodig aan te passen.

Ontdek de gratis Smart app

Betaal ik met een digitale meter meer netwerkkosten dan met een analoge meter? arrow-down-fwd

Met een analoge meter betaal je in verhouding een hoger kWh-tarief voor je netwerkkosten op basis van je werkelijke verbruik en een lager kW-tarief voor je netwerkkosten met capaciteitstarief dan iemand met een digitale meter. Je analoge meter kan immers geen maandpieken meten. Je betaalt bijgevolg een vaste bijdrage voor je netwerkkosten met capaciteitstarief die overeenkomt met een maandpiek van 2,5 kW. Ter referentie: volgens de berekeningen van Fluvius bedragen de maandpieken van een gemiddeld Vlaams huishouden met een digitale meter 4,37 kW.

Wie een digitale meter heeft, betaalt in verhouding minder kWh-tarief en meer capaciteitstarief (kW-tarief). Het capaciteitstatief hangt namelijk af van je maandpieken. Die zullen voor de meeste huishoudens hoger zijn dan de minimumbijdrage van 2,5 kW die iedereen moet betalen, ongeacht het type meter. Dat compenseert elkaar.

Wil je de netwerkkosten berekenen voor jouw specifieke situatie? Doe het met de VREG simulatietool.

Wat moet ik begrijpen onder gebruikelijke huishoudtoestellen en grote energieverslinders? arrow-down-fwd

Gebruikelijke huishoudtoestellen zijn die toestellen die de meeste mensen in huis zoals bijvoorbeeld een elektrische kookplaat, vitrokeramische kookplaat, vaatwasser, wasmachine, droogkast, waterkoker, stofzuiger, koffiemachine, tv, radio, ...

Sommige van deze toestellen verbruiken meer dan andere. Om de impact op je netwerkkosten zoveel mogelijk te beperken is het bijvoorbeeld aangeraden om het gebruik van de grotere energieverbruikers, zoals je wasmachine, droogkast, afwasmachine, oven en kookplaat zoveel mogelijk te spreiden en eventueel slim aan te sturen.

Koken veroorzaakt de hoogste piek. Vermijd dus om te koken op een elektrisch vuur terwijl je wasmachine draait. Zet je daarentegen de radio aan terwijl je kookt, dan zal dit geen grote impact hebben op je netwerkkosten. Ontdek hier hoeveel jouw toestellen bijdragen aan je maandpiek.

Goed om te weten: het tegelijk aanzetten van veel huishoudtoestellen met een laag tot gemiddeld verbruik kan ook leiden tot een hogere piek die je netwerkkosten kunnen laten stijgen.

Dit zijn enkele voorbeelden van de echt grote energieverslinders. Maak er een gewoonte van om ze niet samen of in combinatie met je gebruikelijke huishoudtoestellen aan te zetten als je je maandpieken wilt beperken en hogere netwerkkosten wilt vermijden.

• Laadpaal voor een elektrische wagen
• Warmtepomp
• Accumulatieverwarming (bv. wanneer je exclusief nachttarief hebt)
• Zwembad, sauna, jacuzzi
• Zware hobbymachines zoals een zaagmachine of een draaibank
• Aquarium en/of terrarium
• ...

Hoe kan ik mijn energieverslindende toestellen slim aansturen? arrow-down-fwd

Heb je veel energieverslindende toestellen zoals een laadpaal en/of een warmtepomp in huis, naast je gebruikelijke huishoudtoestellen? Dan kan je overwegen om je toestellen slim aan te sturen, zodat je het verbruik beter kan plannen en spreiden.

Enkele tips:

• Gebruik de ingebouwde timer van je vaatwasser, wasmachine of droogkast. Het is de ideale manier om ze in te schakelen op momenten dat je geen andere grote energieverslinders gebruikt.

• Overweeg de aankoop van een slimme stekker. Zo kan je je toestellen gemakkelijk programmeren of bedienen vanop afstand met een app.

• Informeer bij je installateur naar een slimme laadpaal als je een elektrische wagen hebt of van plan bent om er één te kopen. Daarnaast kan je ook je warmtepomp of elektrische warmteboiler slim aansturen. Ook hier weet je installateur raad.

Tip: Heb je een warmtepomp? Zorg dat je woning, voor je thuis komt, al op temperatuur is. Zo moet je tussen 18 en 20u niet extra verwarmen terwijl je andere elektrische toestellen hebt aan staan om bijvoorbeeld te koken.

• Investeer in een Home Energy Management System (HEMS) of Customer Energy Management System (CEMS). Deze systemen zorgen er bijvoorbeeld voor dat je laadpaal of warmtepomp automatisch ingeschakeld worden wanneer je zonnepanelen elektriciteit opwekken. Maar ook dat je thuisbatterij overtollige elektriciteit opslaat voor later. Sommige van deze systemen houden op een slimme manier rekening met je maandpiek (ze zijn namelijk gekoppeld aan je digitale meter) en sturen je verbruik aan zodat je nieuwe maandpieken kan vermijden.

Ons advies: bereken eerst of de kost van de investering opweegt tegen de eventuele bijkomende netwerkkosten die je zal moeten betalen na de invoering van het capaciteitstarief.

Ik heb een elektrische wagen. Welke pieken zal ik creëren op het net tijdens het laden van mijn wagen? arrow-down-fwd

Het laden van je elektrische wagen gebruikt heel wat vermogen. Hoeveel precies is afhankelijk van een aantal factoren:

• Laad je via je eigen laadpaal of via het stopcontact?
• Wat is de capaciteit van je laadpaal?
• Heb je een 1-fasige of 3-fasige elektriciteitsaansluiting?
• Kan je het laadvermogen zelf instellen in de wagen of via de laadpaal?

Hier vind je een overzicht van de verbruikspieken die je creëert tijdens het laden, rekening houdend met de bovenstaande factoren.

*Berekeningen via Laborelec

Laden aan maximaal vermogen (snel laden) of je wagen snel bijladen omdat je ergens heen moet, creëert een piek en heeft een grote impact op je netwerkkosten gelinkt aan het capaciteitstarief. Heb je je auto vaak nodig, dan laad je best zoveel mogelijk aan een publieke laadpaal of op je werk. Kijk wel goed na of de kost van het laden aan een publieke laadpaal niet hoger is dan de extra netwerkkosten die je zal betalen door thuis te laden.

Thuis laad je best zoveel mogelijk aan minimaal vermogen (traag laden). Afhankelijk van het type wagen en het type laadpaal kan je het laadvermogen zelf instellen. Op momenten dat er geen andere elektrische toestellen ingeschakeld zijn, kan je je wagen of laadpaal zo programmeren dat die enkel op die momenten oplaadt.

Wil je de netwerkkosten berekenen voor jouw specifieke situatie? Doe het met de VREG simulatietool.

Ik heb een warmtepomp. Hoeveel draagt die bij aan mijn maandpiek? arrow-down-fwd

Bij normale temperaturen zal je warmtepomp een verbruikspiek creëren van ongeveer 2,5 kW. Bij vriestemperaturen moet je al gauw op 5 kW rekenen.*

Stel je warmtepomp zo in dat je woning reeds verwarmd is wanneer je thuiskomt. Zo moet je tussen 18 en 20u niet extra verwarmen terwijl je andere huishoudelijke toestellen gebruikt tijdens het koken bijvoorbeeld.

*Berekening via Laborelec

Wil je de netwerkkosten berekenen voor jouw specifieke situatie? Doe het met de VREG simulatietool.

Ik heb zonnepanelen. Betaal ik een capaciteitstarief voor mijn injectiepieken? arrow-down-fwd

Nee, het capaciteitstarief wordt enkel berekend op de pieken die je creëert wanneer je elektriciteit afneemt van het net. Het capaciteitstarief wordt niet toegepast op je injectiepieken. Het maakt dus niet uit hoeveel elektriciteit je tegelijk op het net zet.

Wil je de netwerkkosten berekenen voor jouw specifieke situatie? Doe het met de VREG simulatietool.

Bestaan er premies om het capaciteitstarief te compenseren? arrow-down-fwd

Het is de bedoeling om vanaf 2024 voor bepaalde huishoudens in Vlaanderen een nieuwe bonus van 250 euro in te voeren in de vorm van een waardebon voor de aankoop van energiebesparende huishoudtoestellen.

Opgelet, dit plan is nog niet definitief goedgekeurd door de regering en moet nog bevestigd worden voor het kan gebruikt worden.

 

Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten huishoudens in Vlaanderen aan de volgende voorwaarden voldoen:

    - minder dan 900 kWh per jaar verbruiken;

    - geen zonnepanelen hebben;

    - een digitale meter hebben;

    - gedomicilieerd zijn op het adres waar de premie wordt aangevraagd.

 

De huishoudens in Vlaanderen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, zullen de nieuwe premie van 250€ proactief bij Fluvius moeten aanvragen zodra het plan groen licht krijgt.

 

Meer informatie volgt …

Betaal ik met een analoge meter minder netwerkkosten dan met een digitale meter? arrow-down-fwd

Met een analoge meter betaal je in verhouding een hoger kWh-tarief voor je netwerkkosten op basis van je werkelijke verbruik en een lager kW-tarief voor je netwerkkosten met capaciteitstarief dan iemand met een digitale meter. Je analoge meter kan immers geen maandpieken meten. Je betaalt bijgevolg een vaste bijdrage voor je netwerkkosten met capaciteitstarief die overeenkomt met een maandpiek van 2,5 kW. Ter referentie: volgens de berekeningen van Fluvius bedragen de maandpieken van een gemiddeld Vlaams huishouden met een digitale meter 4,37 kW.

Wie een digitale meter heeft, betaalt in verhouding minder kWh-tarief en meer capaciteitstarief (kW-tarief). Het capaciteitstatief hangt namelijk af van je maandpieken. Die zullen voor de meeste huishoudens hoger zijn dan de minimumbijdrage van 2,5 kW die iedereen moet betalen, ongeacht het type meter. Dat compenseert elkaar.

Wil je de netwerkkosten berekenen voor jouw specifieke situatie? Doe het met de VREG simulatietool.

Ik krijg pas na 1 januari 2023 een digitale meter. Vanaf wanneer worden mijn maandpieken gemeten? arrow-down-fwd

Je maandpieken worden gemeten zodra je digitale meter actief is. Om te vermijden dat één hoge maandpiek je netwerkkosten te veel doet stijgen, wordt voor elke maand een gemiddelde maandpiek berekend, gebaseerd op de 12 voorgaande beschikbare maandpieken. Op die gemiddelde maandpiek worden de netwerkkosten met capaciteitstarief berekend.

Tip: Spreid je verbruik zoveel mogelijk vanaf de eerste dag om een stijging van je netwerkkosten te voorkomen.

Goed om te weten: Je ontvangt geen tussentijdse afrekening bij de overstap van je analoge naar je digitale meter. De netwerkkosten voor en na je digitale meter zullen gewoon anders berekend worden.

Ik heb nog geen digitale meter. Kan ik zelf een aanvragen? arrow-down-fwd

Fluvius rolt stap voor stap de gratis installatie van de digitale meter uit bij alle huishoudens in Vlaanderen. Tegen eind 2024 zullen 80% van de huishoudens een digitale meter hebben. Voor juli 2029 heeft iedereen in Vlaanderen er een.

Wil je niet wachten tot je op de Fluvius-planning staat? Dan kan je zelf een digitale meter aanvragen bij Fluvius. Vanaf 1 januari 2023 is de installatie gratis.

Plan je een verbouwing, installeer je binnenkort zonnepanelen of verhuis je naar een nieuwbouwwoning? Dan installeert Fluvius automatisch een digitale meter, helemaal gratis.

Betaal ik met zonnepanelen en een klassieke meter zowel capaciteitstarief als prosumententarief? arrow-down-fwd

Ja, je betaalt zowel het capaciteitstarief (onder de vorm van een vast bedrag) als het prosumententarief. Dat prosumententarief zal lager zijn dan je tot nu toe gewoon was. Een deel van de kosten die er tot nu toe in verrekend werden, zitten vanaf nu in het capaciteitstarief. Het prosumententarief verschilt per distributienetbeheerder. Je vindt de tarieven hier.

Wil je de netwerkkosten berekenen voor jouw specifieke situatie? Doe het me de VREG simulatietool.

Waar moet ik op letten bij het laden van mijn wagen? arrow-down-fwd

Je laadt je wagen best op wanneer je geen andere zware toestellen aanzet. ’s Nachts bijvoorbeeld omdat er dan meestal geen energieverslindende toestellen in werking zijn. Zo vermijd je niet alleen extra kosten met het capaciteitstarief, maar ook een overbelasting van je elektriciteitsinstallatie.

We raden je ook aan de laadsnelheid van je wagen, indien mogelijk, te begrenzen. Dan heeft de wagen wel langer nodig om de batterij vol te laden, maar vermijd je een extra kost omwille van het capaciteitstarief.

Om de impact van het capaciteitstarief te beperken, raden we je bovendien aan om je wagen na elk gebruik tot 80% te laden en de laadtijd te beperken. Door vaker bij te laden zorg je ervoor dat je telkens minder lang moet laden (en aan een lager laadsnelheid) Dan moet je ook niet laden wanneer andere zware gebruikers actief zijn, en veroorzaak je geen vermogenspiek.

Laad ik mijn wagen best overdag op, wanneer mijn zonnepanelen produceren? arrow-down-fwd

Het is een goed idee om je wagen te laden wanneer je injecteert op het elektriciteitsnet, maar je moet wel weten dat je wagen een minimaal vermogen nodig heeft om te kunnen laden, en dat dit meestal hoger is dan wat je zonnepanelen produceren (afhankelijk van het vermogen, het seizoen,... ). Je laadt dus best op het moment dat je de meeste overproductie hebt. Beperk, bovendien de laadsnelheid via je wagen of laadpaal als je wil laden met je eigen zonne-energie om zo te vermijden dat je meer dan het minimaal benodigde vermogen van het net zou halen.

Heb je bovendien een dag/nacht tarief voor je elektriciteitscontract, dan is er door de huidige energieprijzen nog steeds een duidelijk verschil tussen de kostprijs van de verschillende laadmomenten. Voor de distributiekosten is er in Vlaanderen door de invoering van het capaciteitstarief geen verschil meer wanneer je tijdens de dag laadt.

Bij een lage overproductie is het dus meestal voordeliger om deze energie gewoon te injecteren in het net en tijdens de nacht aan een goedkoper tarief je wagen te laden.

Een goede vuistregel is om te laden met je eigen zonne-energie indien deze minstens de helft van het minimale vermogen kan leveren voor het laden van je wagen. Heb je een 1-fasige aansluiting dan is dit 0.7 KW met een 3-fasige aansluiting is dit 2.07 KW. Idealiter laadt je best in het weekend, wanneer de zon schijnt. Dan profiteer je immers steeds van het voordelige nachttarief en hoef je dus geen rekening te houden met bovenstaande vuistregel.

Met de ENGIE Smart app uitbreiding Smart Live kan je in real time zien hoeveel je injecteert in het net en dus steeds de juiste beslissing nemen.

Met de slimme Optimize van Engie kan je in realtime je energiestromen in huis via een overzichtelijke app bekijken en het laden vanop afstand instellen naargelang je mobiliteitsbehoeften (Zon, Eco en Snel- laden).

Hoe begrens ik de laadsnelheid van mijn wagen? arrow-down-fwd

Bij een aantal automerken is dit een optie in je wagen (of via de app). Je kan de stroomsterkte (in Ampère) aangeven waartegen je maximaal wil laden. De minimale waarde verschilt sterk van wagen tot wagen, maar ligt rond de 6A.

Met 6A heb je echter de minimale stroom om het laden te kunnen starten, hou je bovendien ook rekening met het capaciteitstarief, en het verlies dat je hebt bij het opladen van de batterij van je wagen, omdat je het aan een lagere snelheid laadt.

Wat is het gevolg van het aanpassen van de laadsnelheid van mijn wagen? arrow-down-fwd

Als je laadt aan een lagere snelheid heb je meestal iets van verlies van energie tijdens het laden. Je zal dus meer energie nodig hebben om je batterij vol te krijgen. De kost voor deze extra energie is over het algemeen wel kleiner dan de extra kost die je zou betalen door het capaciteitstarief.

Hierdoor kan het laden wel langer duren dan voorzien.