Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Indexatieparameters

De indexering van de energieprijzen is een moeilijke kwestie. Wilt u een advies geven, een vraag stellen of ontdekken wat er in het webcafé over gezegd wordt?

Hoe wordt mijn geïndexeerde prijs voor aardgas berekend?

Onze contracten met geïndexeerde aardgasprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. De indexatieparameters beantwoorden aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft. Op uw prijsfiche kunt u de prijsformule raadplegen die voor uw contract van toepassing is.

Uw jaarverbruik voor gas wordt verdeeld volgens een standaard verbruiksprofiel. Omdat uw reëel gasverbruik jaarlijks gemeten wordt, is dit standaard verbruiksprofiel nodig om in te schatten hoeveel gas u in een bepaalde maand verbruikt. Het grootste deel van uw jaarverbruik voor gas zal immers toegekend worden aan de maanden die de winterperiode omvatten.

 

De geïndexeerde prijzen voor aardgas van uw EASY contract worden berekend en geïndexeerd op basis van de driemaandelijkse parameter « TTF103 (Heren)”.

De parameter TTF103 (Heren) evolueert in functie van de gasprijs op de groothandelsmarkt van Nederland “ESGM” (TTF).

TTF103 (Heren) is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van aardgas voor het betrokken leveringskwartaal op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de maand voorafgaand aan het trimester van levering. De parameter TTF 103 (Heren) wordt uitgedrukt in €/MWh.

Waarden van de indexatieparameters voor aardgas

De prijs voor aardgas van uw DIRECT contract wordt maandelijks geïndexeerd.

De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead Zeebrugge Heren (hierna ZIG DAM) tijdens de maand van levering. De dagelijkse quoteringen ZIG DAM (Natural Gas Price Assessment Mid) worden uitgedrukt in Pence/Therm en omgezet naar €/MWh op basis van de dagelijkse wisselkoers gepubliceerd door Thomson Reuters (WM/Reuters 2PM CET FX Benchmark) en de eenhedenconversie Therm/MWh (1.000 Therms = 29,3071 MWh).

De waarde van ZIG DAM van de lopende maand zal pas gekend zijn aan het einde van de maand.

Waarden van de indexatieparameters voor aardgas

De geïndexeerde prijzen voor aardgas van uw Flow contract worden berekend en geïndexeerd op basis van de maandelijkse parameter « TTF101 (Heren)”. De parameter TTF101 (Heren) evolueert in functie van de gasprijs op de groothandelsmarkt van Nederland “ESGM” (TTF).

TTF101 (Heren) is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van aardgas voor de betrokken leveringsmaand op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de maand voorafgaand aan de maand van levering. De parameter TTF 101 (Heren) wordt uitgedrukt in €/MWh.

Waarden van de indexatieparameters voor aardgas

Hoe wordt mijn geïndexeerde prijs voor elektriciteit berekend?

Onze contracten met geïndexeerde elektriciteitsprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. De indexatieparameters beantwoorden aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft. Op uw prijsfiche kunt u de prijsformule raadplegen die voor uw contract van toepassing is.

Uw jaarverbruik voor elektriciteit wordt verdeeld volgens een standaard verbruiksprofiel. Omdat uw reëel elektriciteitsverbruik jaarlijks gemeten wordt, is dit standaard verbruiksprofiel nodig om in te schatten hoeveel elektriciteit u in een bepaalde maand verbruikt.

Tot 31/10/2022

De prijs voor elektriciteit van uw EASY contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», tijdens het trimester voorafgaand aan het trimester van levering (hierna Endex 303). De parameter Endex 303 wordt uitgedrukt in €/MWh.

Vanaf 01/11/2022

De prijs voor elektriciteit van uw EASY contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», tijdens de maand voorafgaand aan het trimester van levering (hierna Endex 103). De parameter Endex 103 wordt uitgedrukt in €/MWh.

Waarden van de indexatieparameters voor elektriciteit

De prijs voor elektriciteit van uw DIRECT contract wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead EPEX SPOT Belgium (hierna EPEX DAM) tijdens de maand van levering. De dagelijkse quoteringen EPEX DAM worden uitgedrukt in €/MWh. De waarde van EPEX DAM van de lopende maand zal pas gekend zijn aan het einde van de maand.

Waarden van de indexatieparameters voor elektriciteit

De prijs voor elektriciteit van uw Flow contract wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead EPEX SPOT Belgium (hierna EPEX DAM) tijdens de maand van levering. De dagelijkse quoteringen EPEX DAM worden uitgedrukt in €/MWh. De waarde van EPEX DAM van de lopende maand zal pas gekend zijn aan het einde van de maand.

Waarden van de indexatieparameters voor elektriciteit

Kies de prijs die het best bij u past

simuleer prijs prijsindexatie electrabel

Simuleer uw prijs

Vergelijk ons energieaanbod en bereken uw prijs online.

groen plus electrabel elektriciteit

Aanbod

Ontdek ons aanbod