Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

De elektriciteitfactuur stijgt. Hoe komt dat?

Op deze pagina vindt u een overzicht van een aantal maatregelen die een invloed hebben op uw elektriciteitsfactuur.é.

  • Het bedrag van uw elektriciteitsfactuur is méér dan de energieprijs. Uw factuur bestaat uit verschillende delen.
  • De elektriciteitsprijs van ENGIE is het enige deel waar uw leverancier verantwoordelijk voor is.
  • Voor de netwerkkosten, taksen en heffingen geldt: uw leverancier factureert en stort de bedragen integraal door.

Een maatregel van: Vlaamse overheid

Van toepassing op: elektriciteit

Wat houdt dat in? Distributienetbeheerders (DNB's) zijn verplicht om groenestroomcertificaten (GSC) op te kopen. Door de enorme toename van zonnepanelen o.a. is er bij de netbeheerders echter een groot overschot aan GSC ontstaan. Deze nieuwe heffing heeft als doel dit certificatenoverschot weg te werken.

Van kracht vanaf: 01/03/2016

Impact op mijn jaarfactuur voor een verbruik van 15 MWh* in 2016: 242€ (290€/jaar, maar maatregel pas van toepassing vanaf 1/3/2016).

Wat is de impact voor mijn KMO? 
Deze nieuwe heffing is afhankelijk van uw verbruik: 130€ voor een elektriciteitsverbruik tot 10 MWh/jaar, 290€ voor een verbruik tot 20 MWh/jaar. Meer info op onze blog.

Een maatregel van: VREG

Van toepassing op: Locale productie van elektriciteit

Wat houdt dat in? Sinds 1 juli 2015 moeten consumenten met een decentrale productie-installatie ≤ 10 kW (bv. zonnepanelen) én een terugdraaiende teller betalen voor het gebruik van het distributienet.

Van kracht vanaf: 01/07/2015

Impact op een gemiddelde jaarafrekening: in 2015in 2015: Om te weten hoeveel u zult moeten betalen, vermenigvuldigt u het maximale AC-vermogen (kVA) van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied (zie hieronder). Indicatief, voor een installatie van 5kVA betaalt u in 2015 een supplement van 183€ (bij DGO Imewo).
in 2016: Indicatief, voor een installatie van 5kVA betaalt u vanaf 2016 jaarlijks 365€ extra (Imewo).

Hoe groot is de impact voor mijn KMO? 
Het tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt. Om te weten hoeveel u zult moeten betalen, vermenigvuldigt u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied (voor info, zie hier.)

Een maatregel van: uw distributienetbeheerder

Van toepassing op: elektriciteit

Wat houdt dat in? Verhoging van de distributienettarieven in januari en juli 2015.

Van kracht vanaf: 2015

Impact op een gemiddelde jaarafrekening voor een elektriciteitsverbruik van 15 MWh/jaar *:
in 2015: 153€ (Imewo)
in 2016: 111€ (Imewo). Dat bedrag is exclusief BTW en kan nog verder evolueren.

Hoe groot is de impact voor mijn KMO?
De wijzigingen van de nettarieven zijn afhankelijk van waar u gevestigd bent en uw verbruiksprofiel.

Een maatregel van: Vlaamse overheid

Van toepassing op: elektriciteit

Wat houdt dat in? De Vlaamse regering heeft een systeem van groenestroomcertificaten opgezet om de productie van hernieuwbare energie te stimuleren. Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen krijgen enerzijds certificaten voor de productie van groene elektriciteit. Anderzijds moet elke leverancier een quotum groenestroomcertificaten inleveren in functie van zijn elektriciteitsverkopen. Om aan deze quotumverplichting te voldoen, kan de leverancier groenestroomcertificaten van producenten opkopen. De kosten voor het aankopen van deze certificaten worden doorgerekend aan de klant.

De Vlaamse regering heeft verschillende maatregelen genomen om deze quota te verhogen

Van kracht vanaf: 01/01/2016

Welke impact op mijn jaarfactuur bij een verbruik van 15 MWh per jaar?*:
In 2016, verhoging van mijn jaarfactuur met 87 €

Wat is de impact voor mijn KMO? 
De verhoging van de quota zal een proportionele impact hebben op mijn elektriciteitsfactuur: hoe meer u verbruikt, hoe meer u zult betalen.

* De berekeningen zijn gebaseerd op een KMO uit Bergen (Ores als Distributienetbeheerder) met een elektriciteitsverbruik van 15 MWh per jaar (48% daluur).

Berekeningen zijn gebaseerd op een ENGIE Easy Pro geïndexeerd contract, rekening houdend met tarieven en opgesomde maatregelen zoals gekend op 25/11/2015. Andere contracttypes, professionele, verbruiken of leveringsadres zullen andere resultaten opleveren.

De distributienettarieven in 2016 arrow-right Samenstelling van de factuur arrow-right

Een maatregel van: uw distributienetbeheerder

Van toepassing op: elektriciteit

Wat houdt dat in? Verhoging van de distributienettarieven sinds januari 2015.

Van kracht vanaf: 2015

Impact op een gemiddelde jaarafrekening: in 2015:
in 2015: 113€ (Ores Hainaut) 
in 2016: 81€ Dat bedrag is exclusief BTW en kan nog verder evolueren.

Hoe groot is de impact voor mijn KMO? 
De wijzigingen van de nettarieven zijn afhankelijk van waar u gevestigd bent en uw verbruiksprofiel.

Een maatregel van: Waalse overheid

Van toepassing op: elektriciteit

Wat houdt dat in? De Waalse overheid heeft een systeem van groenestroomcertificaten opgezet om de productie van hernieuwbare energie te stimuleren. Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen krijgen enerzijds certificaten voor de productie van groene elektriciteit. Anderzijds moet elke leverancier een quotum groenestroomcertificaten inleveren in functie van zijn elektriciteitsverkopen. Om aan deze quotumverplichting te voldoen, kan de leverancier groenestroomcertificaten van producenten opkopen. De kosten voor het aankopen van deze certificaten worden doorgerekend aan de klant.

De Waalse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om deze quota te verhogen.

Van kracht vanaf: 01/01/2016

Welke impact op mijn jaarfactuur bij een verbruik van 15 MWh per jaar?*:
in 2016: verhoging van mijn jaarfactuur met 53 €.

Wat is de impact voor mijn KMO? 
De verhoging van de quota zal een proportionele impact hebben op mijn elektriciteitsfactuur: hoe meer u verbruikt, hoe meer u zult betalen.

* De berekeningen zijn gebaseerd op een KMO uit Bergen (Ores als Distributienetbeheerder) met een elektriciteitsverbruik van 15 MWh per jaar (48% daluur).

Berekeningen zijn gebaseerd op een ENGIE Electrabel Easy Pro geïndexeerd contract, rekening houdend met tarieven en opgesomde maatregelen zoals gekend op 25/11/2015. Andere contracttypes, professionele, verbruiken of leveringsadres zullen andere resultaten opleveren.

Een maatregel van: de Brusselse Hoodfstedelijke Regering

Van toepassing op: elektriciteit

Wat houdt dat in? De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft een systeem van groenestroomcertificaten opgezet om de productie van hernieuwbare energie te stimuleren. Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen krijgen enerzijds certificaten voor de productie van groene elektriciteit. Anderzijds moet elke leverancier een quotum groenestroomcertificaten inleveren in functie van zijn elektriciteitsverkopen. Om aan deze quotumverplichting te voldoen, kan de leverancier groenestroomcertificaten van producenten opkopen. De kosten voor het aankopen van deze certificaten worden doorgerekend aan de klant.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft verschillende maatregelen genomen om deze quota te verhogen.

Van kracht vanaf: 01/01/2016

Welke impact op mijn jaarfactuur bij een verbruik van 15 MWh per jaar?*:
in 2016, verhoging van mijn jaarfactuur met 47€.

Wat is de impact voor mijn KMO? 
De verhoging van de quota zal een proportionele impact hebben op mijn elektriciteitsfactuur: hoe meer u verbruikt, hoe meer u zult betalen.

* De berekeningen zijn gebaseerd op een KMO uit Bergen (Ores als Distributienetbeheerder) met een elektriciteitsverbruik van 15 MWh per jaar (48% daluur).

Berekeningen zijn gebaseerd op een ENGIE Electrabel Easy Pro geïndexeerd contract, rekening houdend met tarieven en opgesomde maatregelen zoals gekend op 25/11/2015. Andere contracttypes, professionele, verbruiken of leveringsadres zullen andere resultaten opleveren.