Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Wat verandert voor een analoge meter?

Een analoge meter kan geen maandpieken registreren. Je betaalt daarom een vaste bijdrage voor het deel netwerkkosten met capaciteitstarief in Vlaanderen.

Bereken jouw netwerkkosten

Je betaalt een vast bedrag

Vanaf 1 januari 2023 wordt een deel van de netwerkkosten anders berekend. Je betaalt vanaf dan een vaste minimum bijdrage voor het deel netwerkkosten met capaciteitstarief. Die bijdrage komt overeen met een maandpiek van 2,5 kW. Zo zorgt de VREG ervoor dat iedereen minimaal bijdraagt in de netwerkkosten met capaciteitstarief.

Bereken jouw netwerkkosten

Bereken je netwerkkosten voor 2023 met de VREG-simulatietool en vergelijk het resultaat met de netwerkkosten die je de afgelopen jaren betaalde. Zo weet je meteen of je evenveel, minder of in uitzonderlijke gevallen meer (vooral de kleine en zeer kleine verbruikers) netwerkkosten betaalt na de invoering van het capaciteitstarief.

Klik op het onderwerp dat het best aansluit bij je vraag en vind alle informatie die je nodig hebt.

  • Pieken
  • Berekeningswijze
  • Digitale meter
  • Analoge meter
Wat moet ik begrijpen onder gebruikelijke huishoudtoestellen en grote energieverslinders?

Gebruikelijke huishoudtoestellen zijn die toestellen die de meeste mensen in huis zoals bijvoorbeeld een elektrische kookplaat, vitrokeramische kookplaat, vaatwasser, wasmachine, droogkast, waterkoker, stofzuiger, koffiemachine, tv, radio, ...

Sommige van deze toestellen verbruiken meer dan andere. Om de impact op je netwerkkosten zoveel mogelijk te beperken is het bijvoorbeeld aangeraden om het gebruik van de grotere energieverbruikers, zoals je wasmachine, droogkast, afwasmachine, oven en kookplaat zoveel mogelijk te spreiden en eventueel slim aan te sturen.

Koken veroorzaakt de hoogste piek. Vermijd dus om te koken op een elektrisch vuur terwijl je wasmachine draait. Zet je daarentegen de radio aan terwijl je kookt, dan zal dit geen grote impact hebben op je netwerkkosten. Ontdek hier hoeveel jouw toestellen bijdragen aan je maandpiek.

Goed om te weten: het tegelijk aanzetten van veel huishoudtoestellen met een laag tot gemiddle verbruik kan ook leiden tot een hogere piek die je netwerkkosten kunnen laten stijgen.

Dit zijn enkele voorbeelden van de echt grote energieverslinders. Maak er een gewoonte van om ze niet samen of in combinatie met je gebruikelijke huishoudtoestellen aan te zetten als je je maandpieken wilt beperken en hogere netwerkkosten wilt vermijden.

• Laadpaal voor een elektrische wagen
• Warmtepomp
• Accumulatieverwarming (bv. wanneer je exclusief nachttarief hebt)
• Zwembad, sauna, jacuzzi
• Zware hobbymachines zoals een zaagmachine of een draaibank
• Aquarium en/of terrarium
• ...

Wat kan ik zelf doen om mijn elektriciteitsfactuur niet nog meer te laten stijgen?

Het grootste deel van je elektriciteitsfactuur wordt berekend op de hoeveelheid elektriciteit die je verbruikt. De vuistregel is dus: als je wilt besparen op je factuur verbruik je best minder.

Vanaf 1 januari zal je naast je verbruik ook rekening moeten houden met de pieken die je creëert op het elektriciteitsnetwerk door veel energieverslindende toestellen tegelijk aan te zetten. Spreid je je verbruik dan betaal je minder dan wie dit niet doet.

Laten we even naar elk onderdeel van je factuur kijken om beter te begrijpen wat je zelf kan doen om te besparen.

Energiekost: Dit onderdeel betaal je aan je energieleverancier en wordt berekend op basis van je werkelijke verbruik in kWh. Verbruik je minder, dan betaal je minder.

Netwerkkosten: Dit onderdeel betaal je aan je distributienetbeheerder Fluvius. Om de netwerkkosten met capaciteitstarief te laten dalen, verbruik je best zo weinig mogelijk toestellen op hetzelfde moment, of het nu om de gebruikelijke huishoudtoestellen (kookplaat, wasmachine, oven, …) gaat of om je grootste energieverslinders. Je overige netwerkkosten worden berekend op je verbruik. Verbruik je minder dan dalen je netwerkkosten.

Heffingen en btw: Dit onderdeel betaal je aan de overheid en wordt eveneens berekend op je verbruik. Hoe minder je verbruikt, hoe minder heffingen en btw je betaalt.

Waarom betalen huishoudens met een sociaal tarief geen capaciteitstarief?

Huishoudens met een sociaal tarief betalen geen capaciteitstarief. Het sociaal tarief is namelijk een totaalprijs per kWh. Daarin zijn zowel de energiekost als de netwerkkosten opgenomen.

Hoeveel je sociaal tarief bedraagt, vind je in de V-test® of op de website van de CREG.

Heb je een budgetmeter zonder sociaal tarief? Dan betaal je wel een capaciteitstarief.

Waarom voert de VREG het capaciteitstarief in op het moment dat de energiekosten hoog zijn én het verbruik in de winter hoger ligt?

Vandaag is er nog voldoende capaciteit op de elektriciteitsnetten in Vlaanderen. Door de energietransitie zal dit veranderen. Wanneer we binnen enkele jaren steeds meer een elektrische wagen, warmtepomp of andere nieuwe technologieën op elektriciteit gebruiken, moeten we anders en efficiënter met ons elektriciteitsverbruik omgaan. Zo’n gedragsverandering vraagt tijd. Bovendien werd de invoering van het capaciteitstarief al twee maal uitgesteld en wil de VREG de stabiliteit en betrouwbaarheid van het netwerk blijven garanderen. Daarom wil de VREG het capaciteitstarief zo snel mogelijk invoeren.

Hoe worden verbruikspieken gemeten en je maandpieken bepaald met een digitale meter?

Je digitale meter meet elke 15 minuten je verbruik in kWh. Dat zijn 96 registraties in een dag van 24 uur. Deze kwartierregistraties in kWh worden automatisch vermenigvuldigd met 4 om het vermogen in kW te kennen.

Goed om te weten: Een kwartierregistratie start en eindigt op hetzelfde moment als een reëel kwartier in een uur.

Uit alle kwartierregistraties in een maand selecteert je digitale meter automatisch dat kwartier waarin je verbruik (in kWh) en dus ook je vermogen (in kW) het hoogst was. Dit is je maandpiek voor die maand. Stel dat je verbruik gemeten tussen 14u45 en 15u het hoogst was in een maand, dan is dit je maandpiek voor die maand. In dit voorbeeld gaat het om een maandpiek van 6,105 kW.

Je maandpiek zal verschillen van maand tot maand. Is je maandpiek in een bepaalde maand lager dan 2,5 kW (zoals in het onderstaande voorbeeld in de maand mei) dan wordt die opgetrokken tot de wettelijk bepaalde minimum maandpiek van 2,5 kW. De VREG zorgt er zo voor dat alle afnemers evenredig bijdragen.

Waarom wordt er een gemiddelde maandpiek bepaald om de netwerkkosten met capaciteitstarief te berekenen?

Om te vermijden dat één hoge maandpiek je netwerkkosten te veel doen stijgen, wordt per maand een gemiddelde maandpiek berekend. Hiervoor wordt een gemiddelde genomen van de maandpieken van de 12 voorgaande maanden. In de afbeelding hieronder zie je 12 maandpieken (van augustus t.e.m. juli). Stel dat je in juli een hoge maandpiek creëerde van 6,105 kW, dan zal die afgevlakt worden door een gemiddelde maandpiek te berekenen voor juli. Dit doet de VREG door een gemiddelde te nemen van alle maandpieken van de voorgaande 12 maanden (juli inclusief).

De gemiddelde maandpiek zal in dit geval 4,068 kW bedragen. Het is op deze gemiddelde maandpiek dat het capaciteitstarief berekend wordt. Opgelet: De hoge piek van juli zal wel een tijdje meetellen in je factuur. Hoeveel maanden hangt af van het feit of je een maandelijkse factuur ontvangt op basis van je werkelijke verbruik of een jaarlijkse afrekeningsfactuur.

Krijg je een maandelijkse factuur gebaseerd op je werkelijke verbruik?
Dan wordt het capaciteitstarief vermenigvuldigd met de gemiddelde maandpiek voor die maand om je netwerkkosten capaciteitstarief te berekenen. 1 hoge piek telt 12 maanden mee in je afrekeningsfactuur omdat je gemiddelde maandpiek telkens telt (= het gemiddelde van de 12 voorgaande maandpieken).

Krijg je een jaarlijkse afrekeningsfactuur?
Dan wordt het capaciteitstarief vermenigvuldigd met de gemiddelde jaarpiek om je netwerkkosten capaciteitstarief te berekenen. Om de gemiddelde jaarpiek te berekenen wordt een gemiddelde genomen van de 12 voorgaande gemiddelde maandpieken. 1 hoge piek telt bijgevolg 24 maanden mee in je afrekeningsfactuur.

Hoe kan ik het best mijn maandpieken opvolgen?

Als ENGIE-klant kan je de gratis Smart app downloaden en koppelen aan je digitale meter.

• Je ziet je huidige maandpiek, maar ook je vorige maandpiek, zodat je kan vergelijken.
• Als je dat wilt, stuurt de app je de dag nadat je een nieuwe maandpiek hebt gecreëerd een melding.
• Je ziet je kostenneutrale maandpiek. Blijf je hieronder? Dan betaal je ongeveer evenveel of minder netwerkkosten dan voor de invoering van het capaciteitstarief.
• Je ziet je verbruik en injectie van gisteren en de huidige maand.
• Je hebt het hele jaar door zicht op je factuur en krijgt advies om je voorschotten indien nodig aan te passen.

Ontdek de gratis Smart app

Waar vind ik de nettarieven per distributienetbeheerder die gebruikt worden om mijn netwerkkosten te berekenen?

De nettarieven voor 2023 van alle distributienetbeheerders in Vlaanderen vind je hier. Op basis hiervan worden jouw netwerkkosten berekend.

Hoe worden de netwerkkosten voor een digitale meter berekend?
Dit is de formule die de VREG gebruikt voor de berekening van de netwerkkosten met een digitale meter:

De tarieven verschillen per distributienetbeheerder. Je vindt het overzicht hier.

Laten we de netwerkkosten voor 2023 berekenen aan de hand van een fictief voorbeeld.

Stel, je woont in 2000 Antwerpen, hebt een verbruik van 3500 kWh op jaarbasis, een normaal tarief en hebt enkel de gebruikelijke huishoudtoestellen. Je gemiddelde jaarpiek bedraagt 4 kW. Je distributienetbeheerder is Fluvius Antwerpen.

De berekening van de netwerkkosten op basis van de nettarieven 2023 ziet er als volgt uit, excl btw:

Netwerkkosten op jaarbasis = (37,7650 euro/kW x 4 kW) + (0,0353012 euro x 3500 kWh) + 12,63 euro = 151,06 euro + 123,55 euro + 12,63 euro = 287,24 euro, excl btw.

Of 304,47 euro, incl 6% btw.

De jaarlijkse netwerkkosten in 2022 bedroegen 328 euro incl btw. Dit betekent een daling van de netwerkkosten van ongeveer 23 euro incl btw.

Bereken je netwerkkosten in 1-2-3 met de VREG simulatietool.

Hoe worden de netwerkkosten voor een analoge meter berekend?

Dit is de formule die de VREG gebruikt voor de berekening van de netwerkkosten met een analoge meter:

Een analoge meter kan geen verbruikspieken meten. Daarom betaal je een vaste bijdrage voor de netwerkkosten met capaciteitstarief die overeenkomt met een gemiddelde jaarpiek van 2,5 kW.

De tarieven verschillen per distributienetbeheerder. Je vindt het overzicht hier.

Laten we de netwerkkosten voor 2023 berekenen aan de hand van een fictief voorbeeld.

Stel, je woont in 2000 Antwerpen, hebt een verbruik van 3500 kWh op jaarbasis, een normaal tarief en hebt enkel de gebruikelijke huishoudtoestellen. Je distributienetbeheerder is Fluvius Antwerpen.

De berekening van de netwerkkosten op basis van de nettarieven 2023 ziet er als volgt uit, excl btw:

Netwerkkosten op jaarbasis = 94,41 euro + (0,0538520 euro/kWh x 3500 kWh) + 12,63 euro = 94,41 euro + 188,48 euro + 12,63 euro = 295,52 euro, excl btw.

Of 313,25 euro, incl 6% btw.

De jaarlijkse netwerkkosten in 2022 bedroegen 328 euro incl btw. Dit betekent een daling van de netwerkkosten van ongeveer 15 euro incl btw.

Bereken je netwerkkosten in 1-2-3 met de VREG simulatietool.

Goed om te weten: Het kWh-tarief voor gezinnen met een analoge meter ligt iets hoger dan voor gezinnen met een digitale meter. Dit compenseert de vaste minimum bijdrage voor het capaciteitstarief (berekend op 2,5 kW) die lager ligt dan de gemiddelde maandpiek voor een doorsnee gezin met een digitale meter bedraagt namelijk 4,37 kW volgens berekeningen van Fluvius.

Heb je zonnepanelen? Dan blijf je naast het capaciteitstarief ook het prosumententarief betalen. Bij Fluvius Antwerpen betaal je hiervoor 36,38 euro/kW/jaar, excl. btw of 38,56 euro incl 6% btw, als onderdeel van je netwerkkosten.

Betalen huishoudens met een digitale meter meer netwerkkosten dan huishoudens met een analoge meter?

Huishoudens met een digitale meter betalen in verhouding meer netwerkkosten met capaciteitstarief. Er wordt namelijk rekening gehouden met de pieken die ze creëren op het net (met 2,5 kW als minimumpiek). Ter referentie: volgens de berekeningen van Fluvius bedragen de maandpieken van een Vlaams huishouden met een digitale meter gemiddeld 4,37 kW.

MAAR om dit te compenseren betalen ze een lager kWh-tarief dan huishoudens met een analoge meter voor de berekening van de overige netwerkkosten, waarbij rekening gehouden wordt met de hoeveelheid energie die ze verbruiken.

Huishoudens met een analoge meter betalen in verhouding minder netwerkkosten met capaciteitstarief, namelijk een vaste bijdrage die overeenkomt met een maandpiek van 2,5 kW. Om dit te compenseren betalen ze een hoger kWh-tarief voor de berekening van de overige netwerkkosten, waarbij rekening gehouden wordt met de hoeveelheid energie die ze effectief verbruiken.

Hoe kan ik mijn energieverslindende toestellen slim aansturen?

Heb je veel energieverslindende toestellen zoals een laadpaal en/of een warmtepomp in huis, naast je gebruikelijke huishoudtoestellen? Dan kan je overwegen om je toestellen slim aan te sturen, zodat je het verbruik beter kan plannen en spreiden.

Enkele tips:

• Gebruik de ingebouwde timer van je vaatwasser, wasmachine of droogkast. Het is de ideale manier om ze in te schakelen op momenten dat je geen andere grote energieverslinders gebruikt.

• Overweeg de aankoop van een slimme stekker. Zo kan je je toestellen gemakkelijk programmeren of bedienen vanop afstand met een app.

• Informeer bij je installateur naar een slimme laadpaal als je een elektrische wagen hebt of van plan bent om er één te kopen. Daarnaast kan je ook je warmtepomp of elektrische warmteboiler slim aansturen. Ook hier weet je installateur raad.

Tip: Heb je een warmtepomp? Zorg dat je woning, voor je thuis komt, al op temperatuur is. Zo moet je tussen 18 en 20u niet extra verwarmen terwijl je andere elektrische toestellen hebt aan staan om bijvoorbeeld te koken.

• Investeer in een Home Energy Management System (HEMS) of Customer Energy Management System (CEMS). Deze systemen zorgen er bijvoorbeeld voor dat je laadpaal of warmtepomp automatisch ingeschakeld worden wanneer je zonnepanelen elektriciteit opwekken. Maar ook dat je thuisbatterij overtollige elektriciteit opslaat voor later. Sommige van deze systemen houden op een slimme manier rekening met je maandpiek (ze zijn namelijk gekoppeld aan je digitale meter) en sturen je verbruik aan zodat je nieuwe maandpieken kan vermijden.

Ons advies: bereken eerst of de kost van de investering opweegt tegen de eventuele bijkomende netwerkkosten die je zal moeten betalen na de invoering van het capaciteitstarief.

Ik heb een exclusief nachttarief. Wat verandert er voor mij?
Heb je een exclusief nachttarief voor je elektrische verwarming? Dan wordt het capaciteitstarief toegepast op je hoogste verbruik in een kwartier in een maand (= je maandpiek), ongeacht of die maandpiek gecreëerd werd door je verbruik aan exclusief nachttarief of je normale verbruik. Door je verbruik actief op te volgen, kan je besparen na de invoering van het capaciteitstarief.
Ik heb een elektrische wagen. Welke pieken zal ik creëren op het net tijdens het laden van mijn wagen?

Het laden van je elektrische wagen gebruikt heel wat vermogen. Hoeveel precies is afhankelijk van een aantal factoren:

• Laad je via je eigen laadpaal of via het stopcontact?
• Wat is de capaciteit van je laadpaal?
• Heb je een 1-fasige of 3-fasige elektriciteitsaansluiting?
• Kan je het laadvermogen zelf instellen in de wagen of via de laadpaal?

Hier vind je een overzicht van de verbruikspieken die je creëert tijdens het laden, rekening houdend met de bovenstaande factoren.

*Berekeningen via Laborelec

Laden aan maximaal vermogen (snel laden) of je wagen snel bijladen omdat je ergens heen moet, creëert een piek en heeft een grote impact op je netwerkkosten gelinkt aan het capaciteitstarief. Heb je je auto vaak nodig, dan laad je best zoveel mogelijk aan een publieke laadpaal of op je werk. Kijk wel goed na of de kost van het laden aan een publieke laadpaal niet hoger is dan de extra netwerkkosten die je zal betalen door thuis te laden.

Thuis laad je best zoveel mogelijk aan minimaal vermogen. Afhankelijk van het type wagen en het type laadpaal kan je het laadvermogen zelf instellen. Op momenten dat er geen andere elektrische toestellen ingeschakeld zijn, kan je je wagen of laadpaal zo programmeren dat die traag laadt.

Ik heb een warmtepomp. Hoeveel draagt die bij aan mijn maandpiek?

Bij normale temperaturen zal je warmtepomp een verbruikspiek creëren van ongeveer 2,5 kW. Bij vriestemperaturen moet je al gauw op 5 kW rekenen.*

Stel je warmtepomp zo in dat je woning reeds verwarmd is wanneer je thuiskomt. Zo moet je tussen 18 en 20u niet extra verwarmen terwijl je andere huishoudelijke toestellen gebruikt tijdens het koken bijvoorbeeld.

*Berekening via Laborelec

Betalen huishoudens met een analoge meter minder netwerkkosten dan huishoudens met een digitale meter?

Huishoudens met een analoge meter betalen in verhouding minder netwerkkosten met capaciteitstarief. Ze betalen namelijk een vaste bijdrage die overeenkomt met een maandpiek van 2,5 kW.

MAAR om dit te compenseren betalen ze een hoger kWh-tarief voor de berekening van de overige netwerkkosten, waarbij rekening gehouden wordt met de hoeveelheid energie die ze effectief verbruiken.

Waarom? Volgens de berekeningen van Fluvius bedragen de maandpieken van een Vlaams huishouden met een digitale meter gemiddeld 4,16 kW. Dit is hoger dan de maandpiek van 2,5 kW waarmee rekening gehouden wordt voor huishoudens met een analoge meter. Het hogere kWh-tarief zorgt ervoor dat dit onevenwicht weggewerkt wordt.

Ik krijg pas na 1 januari 2023 een digitale meter. Vanaf wanneer worden mijn maandpieken gemeten?

Je maandpieken worden gemeten zodra je digitale meter actief is. Om te vermijden dat één hoge maandpiek je netwerkkosten te veel doet stijgen, wordt voor elke maand een gemiddelde maandpiek berekend, gebaseerd op de 12 voorgaande beschikbare maandpieken. Op die gemiddelde maandpiek worden de netwerkkosten met capaciteitstarief berekend.

Tip: Spreid je verbruik zoveel mogelijk vanaf de eerste dag om een stijging van je netwerkkosten te voorkomen.

Goed om te weten: Je ontvangt geen tussentijdse afrekening bij de overstap van je analoge naar je digitale meter. De netwerkkosten voor en na je digitale meter zullen gewoon anders berekend worden.

Ik heb nog geen digitale meter. Kan ik zelf een aanvragen?

Fluvius rolt stap voor stap de gratis installatie van de digitale meter uit bij alle huishoudens in Vlaanderen. Tegen eind 2024 zullen 80% van de huishoudens een digitale meter hebben. Voor juli 2029 heeft iedereen in Vlaanderen er een.

Wil je niet wachten tot je op de Fluvius-planning staat? Dan kan je zelf een digitale meter aanvragen bij Fluvius. Je betaalt in dat geval een eenmalige installatiekost van 88 euro.

Plan je een verbouwing, installeer je binnenkort zonnepanelen of verhuis je naar een nieuwbouwwoning? Dan installeert Fluvius automatisch een digitale meter, helemaal gratis.