Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Hoe wordt mijn geïndexeerde prijs voor aardgas berekend?

Onze contracten met geïndexeerde aardgasprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. De indexatieparameters beantwoorden aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft. Op uw prijsfiche kunt u de prijsformule raadplegen die voor uw contract van toepassing is.

Uw jaarverbruik voor gas wordt verdeeld volgens een standaard verbruiksprofiel. Omdat uw reëel gasverbruik jaarlijks gemeten wordt, is dit standaard verbruiksprofiel nodig om in te schatten hoeveel gas u in een bepaalde maand verbruikt. Het grootste deel van uw jaarverbruik voor gas zal immers toegekend worden aan de maanden die de winterperiode omvatten.

Wijziging van de indexatieparameter voor de gascontracten Direct variabel en Flow variabel.
Vanaf 1 juli wordt de parameter “ZIGDAM”, op basis waarvan de prijsformules voor de gascontracten Direct variabel en Flow variabel worden geïndexeerd, vervangen door de parameter “ZTPDAM”*.
Deze aanpassing heeft specifiek betrekking op gascontracten met het pakket Direct variabel afgesloten tussen 1/7/22 en 30/4/23 en gascontracten met het pakket Flow variabel afgesloten tussen 1/4/23 en 30/4/23. Afgezien van de parameter blijft de rest van je prijsformule ongewijzigd.
Deze vervanging is nodig omdat vanaf 1 oktober 2023 de parameter “ZIGDAM” van de markt verdwijnt en wordt samengevoegd met de parameter “ZTPDAM”.
Deze parameterwijziging is, gelet op de meest recente noteringen van de twee parameters (juni 2023), ook in het voordeel van de klant omdat de notering van de parameter “ZTPDAM” lager is dan de “ZIGDAM”.

* De prijs voor aardgas wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen op “European Spot Gas Markets” (“ESGM”) gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de naam “ZTP Price Assessment Day-Ahead” voor de weekdagen en onder de naam “ZTP Price Assessment Weekend” voor weekenddagen tijdens de maand van levering. De parameter ZTP DAM (Heren), is uitgedrukt in €/MWh.

Variabel

Voor contracten ondertekend:

Tot 31/03/2023

De geïndexeerde prijzen voor aardgas van je EASY PRO contract worden berekend en geïndexeerd op basis van de driemaandelijkse parameter « TTF103 (Heren)”.

De parameter TTF103 (Heren) evolueert in functie van de gasprijs op de groothandelsmarkt van Nederland “ESGM” (TTF).

TTF103 (Heren) is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van aardgas voor het betrokken leveringskwartaal op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de maand voorafgaand aan het trimester van levering. De parameter TTF 103 (Heren) wordt uitgedrukt in €/MWh.

Vanaf 01/04/2023

De geïndexeerde prijzen voor aardgas van je EASY PRO contract worden maandelijks berekend en geïndexeerd op basis van de maandelijkse parameter « ZTP101 (Heren)”. ZTP101 (Heren) is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen van aardgas voor de betrokken leveringsmaand op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de titel "ZTP Price Assessment") gepubliceerd gedurende de maand voorafgaand aan de maand van levering. De parameter ZTP101 (Heren), wordt uitgedrukt in €/MWh.

Waarden van de indexatieparameters voor aardgas arrow-right

Variabel

De prijs voor aardgas wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen op “European Spot Gas Markets” (“ESGM”) gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de naam “ZTP Price Assessment Day-Ahead” voor de weekdagen en onder de naam “ZTP Price Assessment Weekend” voor weekenddagen tijdens de maand van levering. De parameter ZTP DAM (Heren), is uitgedrukt in €/MWh.

De waarde van ZTP DAM (Heren) van de lopende maand is pas gekend aan het einde van de maand. Ter informatie, de weergegeven prijzen worden berekend op basis van de laatst gekende waarde van ZTP DAM (Heren).

Waarden van de indexatieparameters voor aardgas arrow-right

Variabel

Voor contracten ondertekend:

Tot 31/03/2023

De geïndexeerde prijzen voor aardgas van je Flow Pro contract worden berekend en geïndexeerd op basis van de maandelijkse parameter « TTF101 (Heren)”. De parameter TTF101 (Heren) evolueert in functie van de gasprijs op de groothandelsmarkt van Nederland “ESGM” (TTF).

TTF101 (Heren) is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van aardgas voor de betrokken leveringsmaand op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de maand voorafgaand aan de maand van levering. De parameter TTF 101 (Heren) wordt uitgedrukt in €/MWh.

Vanaf 01/04/23

De prijs voor aardgas wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen op “European Spot Gas Markets” (“ESGM”) gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de naam “ZTP Price Assessment Day-Ahead” voor de weekdagen en onder de naam “ZTP Price Assessment Weekend” voor weekenddagen tijdens de maand van levering. De parameter ZTP DAM (Heren), is uitgedrukt in €/MWh.

De waarde van ZTP DAM (Heren) van de lopende maand is pas gekend aan het einde van de maand. Ter informatie, de weergegeven prijzen worden berekend op basis van de laatst gekende waarde van ZTP DAM (Heren).

Waarden van de indexatieparameters voor aardgas arrow-right

Variabel

De prijs voor aardgas wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen op “European Spot Gas Markets” (“ESGM”) gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de naam “ZTP Price Assessment Day-Ahead” voor de weekdagen en onder de naam “ZTP Price Assessment Weekend” voor weekenddagen tijdens de maand van levering. De parameter ZTP DAM (Heren), is uitgedrukt in €/MWh.

De waarde van ZTP DAM (Heren) van de lopende maand is pas gekend aan het einde van de maand. Ter informatie, de weergegeven prijzen worden berekend op basis van de laatst gekende waarde van ZTP DAM (Heren).

Waarden van de indexatieparameters voor aardgas arrow-right

Hoe wordt mijn geïndexeerde prijs voor elektriciteit berekend?

Onze contracten met geïndexeerde elektriciteitsprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. De indexatieparameters beantwoorden aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft. Op uw prijsfiche kunt u de prijsformule raadplegen die voor uw contract van toepassing is.

Uw jaarverbruik voor elektriciteit wordt verdeeld volgens een standaard verbruiksprofiel. Omdat uw reëel elektriciteitsverbruik jaarlijks gemeten wordt, is dit standaard verbruiksprofiel nodig om in te schatten hoeveel elektriciteit u in een bepaalde maand verbruikt.

Variabel

Voor contracten ondertekend:

Tot 31/10/2022

De prijs voor elektriciteit van je EASY PRO contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», tijdens het trimester voorafgaand aan het trimester van levering (hierna Endex 303). De parameter Endex 303 wordt uitgedrukt in €/MWh.

Tussen 01/11/2022 en 01/04/2023

De prijs voor elektriciteit van je EASY PRO contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», tijdens de maand voorafgaand aan het trimester van levering (hierna Endex 103). De parameter Endex 103 wordt uitgedrukt in €/MWh.

Vanaf 01/04/2023

De prijs voor elektriciteit van je EASY PRO contract wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», tijdens de maand voorafgaand aan de maand van levering (hierna Endex 101). De parameter Endex 101 wordt uitgedrukt in €/MWh.

Waarden van de indexatieparameters voor elektriciteit arrow-right

Variabel

De prijs voor elektriciteit van uw DIRECT contract wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead EPEX SPOT Belgium (hierna EPEX DAM) tijdens de maand van levering. De dagelijkse quoteringen EPEX DAM worden uitgedrukt in €/MWh. De waarde van EPEX DAM van de lopende maand zal pas gekend zijn aan het einde van de maand.

Waarden van de indexatieparameters voor elektriciteit arrow-right

Variabel

De prijs voor elektriciteit van uw Flow contract wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead EPEX SPOT Belgium (hierna EPEX DAM) tijdens de maand van levering. De dagelijkse quoteringen EPEX DAM worden uitgedrukt in €/MWh. De waarde van EPEX DAM van de lopende maand zal pas gekend zijn aan het einde van de maand.

Waarden van de indexatieparameters voor elektriciteit arrow-right

Variabel

De prijs voor elektriciteit van uw DRIVE PRO contract wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead EPEX SPOT Belgium (hierna EPEX DAM) tijdens de maand van levering. De dagelijkse quoteringen EPEX DAM worden uitgedrukt in €/MWh. De waarde van EPEX DAM van de lopende maand zal pas gekend zijn aan het einde van de maand.

Waarden van de indexatieparameters voor elektriciteit arrow-right

Kies de prijs die het best bij u past