Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Vaak gestelde vragen over facturen en betalingen

Na de afrekening, berekenen we het bedrag van uw tussentijdse facturen voor de komende verbruiksperiode. Deze berekening is gebaseerd op uw verbruik van de voorbije verbruiksperiode en op een inschatting van de evolutie van de energieprijs van elektriciteit en/of aardgas. Voor de netwerkkosten en de toeslagen worden de laatst geldende tarieven toegepast.

Om het bedrag van uw tussentijdse factuur zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, houden we ook rekening met andere elementen, zoals de seizoenstemperatuur. Als de winter bijvoorbeeld uitzonderlijk zacht was, hebt u waarschijnlijk minder verbruikt dan het jaar ervoor. Of omgekeerd, bij een extreem strenge winter verbruikte u wellicht meer.

Het ingeschatte verbruik wordt dan vermenigvuldigd met de prijs van het gekozen energiepakket en de laatst gekende netwerkkosten en toeslagen. Het totaalbedrag komt overeen met de verwachte jaarlijkse energiekosten. Dit bedrag wordt gedeeld door 12, 6 of 4, om tot het maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse tussentijdse bedrag te komen. Het is dit bedrag dat u op uw tussentijdse factuur terugvindt.

Ja, dat kan. U kent uw verbruiksgewoonten immers beter dan wij. Zo kan bijvoorbeeld een wijziging in uw gezinssamenstelling uw energieverbruik sterk beïnvloeden. Denk maar aan de komst van een baby of het vertrek van een gezinslid. Maar ook een heel strenge winter kan een impact hebben op uw energieverbruik.

Wilt u uw tussentijdse facturen aanpassen, om verrassingen te vermijden op uw jaarafrekening? Dat is heel eenvoudig met de online Factuur Check. U logt in met uw gegevens van de Online Energiedesk (u vindt deze bovenaan op uw factuur), u geeft uw meterstanden in en de Factuur Check vertelt u of u uw tussentijdse facturen moet aanpassen en welk bedrag aangewezen is.

Uiteraard. U kunt kiezen tussen maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturen. Wij raden u het maandelijkse regime via domiciliëring aan. Zo spreidt u alle kosten die verband houden met uw energie en denkt u tegelijkertijd aan het milieu. U ontvangt nog steeds uw tussentijdse facturen op papier. Enkel uw jaarlijkse wordt nog afgedrukt. Om dit aan te passen, belt u naar ENGIE op het nummer 078 35 33 33 (zonaal tarief).

Op elke factuur staat ‘te betalen vóór’, gevolgd door de datum waarvoor wij uw betaling verwachten. U dient onze facturen uiterlijk 18 kalenderdagen na factuurdatum te betalen. U kunt uw facturen ook via domiciliëring voldoen. Dat is gratis en zo vermijdt u laattijdige betalingen.

Op de eerste pagina van de factuur wordt er vermeld het bedrag dat u moet betalen of dat u terugbetaald zal worden.

Voor meer informatie rond een betaalafspraak kunt u onze klantendienst bellen op het nummer 078 35 33 33 (zonaal tarief).

Naargelang uw voorkeur krijgt u uw tussentijdse facturen maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks. Wij verzenden uw afrekening telkens op dezelfde dag van de maand, ongeveer 4 weken na de jaarlijkse meteropname.

Wanneer wij u een herinneringsbrief, een aanmaning of een ingebrekestelling sturen, dan brengt dit extra kosten met zich mee voor het versturen en het opvolgen ervan. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2017 gaat het om 5,76€ voor een herinneringsbrief of een aanmaning en 14,39€ voor een ingebrekestelling.

Via uw Online Energiedesk "Mijn facturen", "Factuuroverzicht" vindt u een overzicht van al uw facturen. Klik op het factuurnummer of op het pdf icoontje om een duplicaat van de factuur af te drukken.

Vindt u geen icoontje boven de factuur, bel dan naar de Energielijn op het nummer 078 35 33 33 (zonaal tarief).

U krijgt uw afrekening ongeveer 4 weken na de meteropname.

De jaarlijkse meteropname wordt uitgevoerd door een onafhankelijk meteropnamebedrijf. Zij bezorgen ons vervolgens uw gevalideerde verbruiksgegevens. Daarmee berekenen wij uw jaarlijkse verbruik.

Indien u niet wenst dat ENGIE uw gegevens aan de FOD Economie overmaakt, dan moet u ons daarvan verwittigen via een gedateerde en ondertekende kennisgeving. In dit geval moet u wel nog elk jaar uw attest - voorzien van uw klantnummer - naar ons sturen om recht te hebben op het sociaal tarief.
Vlaanderen: ENGIE Customer Service, BP 10 070, Berchem
Brussel/Wallonië: ENGIE Customer Service, BP 10 070, Namen.

ENGIE levert jaarlijks een vastgelegde bijdrage tot de ontwikkeling van de productie uit warmtekrachtkoppeling via het systeem van WKK-certificaten. De meerkost van deze verplichting wordt verrekend in de component Kosten WKK.

De toeslagen worden bepaald door de overheid: ze omvatten de btw, de taksen en de regionale en federale bijdragen. Ze zijn identiek voor alle energieleveranciers en komen overeen met ongeveer 20% van uw energiefactuur. Ze worden u transparant doorgerekend door ENGIE en rechtstreeks overgemaakt aan de overheid.

De toeslagen worden bepaald door de overheid: ze omvatten de btw, de taksen en de regionale en federale bijdragen. Ze zijn identiek voor alle energieleveranciers en komen overeen met ongeveer 20% van uw energiefactuur. Ze worden u transparant doorgerekend door ENGIE en rechtstreeks overgemaakt aan de overheid.