Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Wat betekenen de overheidsmaatregelen

voor jou als professioneel?

De regeringen hebben meerdere maatregelen bekendgemaakt voor professionele klanten. Welke steunmaatregelen zijn er?

Wetgeving 6% btw voor levering niet-zakelijk verbruik

Tijdelijke btw-verlaging van 21% tot 6% op gas

Extra steun mogelijk voor een aantal bedrijven afhankeliik van je regio 

Wetgeving 6% btw voor levering niet-zakelijk verbruik

Vanaf 01/07/2023 kunnen professionele klanten die een elektriciteit- en/of gaslevering hebben waar het overwegend gaat over NIET-ZAKELIJK verbruik:

 

genieten van een verlaagde btw van 6% voor elektriciteit en gas

en de tarieven “bijzondere accijns niet-zakelijk verbruik “ zullen worden toegepast,

op voorwaarde dat deze professionele klant aan de energieleverancier een officieel attest bezorgt met vermelding van de nodige informatie (verklaring op eer).

 

BELANGRIJK:

We hebben ondertussen bepaalde sectoren aangeschreven. Heb je geen email gehad van ons, maar kom je wel in aanmerking, volg dan onderstaande stappen.

Indien je voldoet aan de voorwaarde “overwegend niet-zakelijk verbruik” voor 1 of meerdere leveringspunten (EAN), gelieve dit formulier in te vullen en daarna op te laden op jouw customer area

Wij passen dan voor de opgegeven leveringspunten de btw en bijzondere accijnzen aan vanaf de 1ste van de maand volgend op jouw aanvraag (zoals de wet het voorschrijft)

Engie heeft geen zicht op het aandeel niet-zakelijk verbruik en kan derhalve geen advies geven. Wij raden je aan om dit op te nemen met je boekhouder om te evalueren of dit voor jou van toepassing is

Je behoudt je professionele contract met de vermelding van je ondernemingsnummer. Op een residentieel contract vermelden we geen ondernemingsnummer.

Voor meer info, zie Belgisch Staatsblad en ministerie van Financiën (algemene info en FAQ).

Tijdelijke btw-verlaging op gas voor professionelen

Op 1 augustus 2022 werd het btw-tarief op aardgas en warmte tijdelijk verlaagd naar 6%. Je hoeft niets te doen om te kunnen genieten van deze maatregel, deze wordt automatisch toegepast op je factuur.

 

Deze verlaging geldt voor alle componenten op je factuur met betrekking tot je gas: niet alleen de energiekost, maar ook de nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen.

 

Vanaf 1 juli 2023 is er terug 21% btw van toepassing.

Graag nog wat meer info? Klik onderaan deze pagina op 'Btw-verlaging'.

Extra steun mogelijk voor een aantal bedrijven afhankeliik van je regio

Een aantal ondernemingen kunnen extra steun krijgen van de regionale overheid. 
De steun bestaat uit een premie die gelijk is aan een % van de meerkosten voor gas en elektriciteit die in 2022 ten opzichte van 2021 gemaakt zijn.   


Op de regionale websites kan je nagaan of je recht hebt op deze premie.

Heb je een vraag?

Misschien staat het antwoord hier al tussen.

Hoe werkt het?

Geldt de 6% btw op mijn volledige factuur?

De btw-verlaging is enkel geldig voor gas, en blijft voor elektriciteit dus op 21%.

Voor gas geldt de btw-verlaging naar 6% voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023.

 

Deze verlaging geldt voor alle componenten op je factuur met betrekking tot je gas: niet alleen de energiekost, maar ook de nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen.

De componenten die al vrijgesteld zijn van btw, blijven onveranderd.


Wat met mijn prijs/factuur?

Ik heb een prijsvoorstel ontvangen van ENGIE. Welk btw-tarief werd hierop toegepast?

Onze prijsvoorstellen en kortingen voor professionele klanten zijn altijd exclusief btw.


Het bedrag van mijn voorschot voor gas wordt bepaald in de periode dat de btw-verlaging van 6% geldt. Blijft dit bedrag dan gelden tot mijn volgende afrekening?

Het bedrag van je voorschot voor gas werd berekend inclusief 6% btw en blijft behouden voor de periode van de tijdelijke btw-verlaging (van augustus 2022 tot en met 30 juni 2023). Vanaf 1 juli 2023 wordt het btw-tarief terug 21%, dus zal je voorschot terug verhogen.


Hoe wordt de btw berekend op mijn afrekening?

Bevat je afrekening (een deel van) de verbruiksperiode van 1 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023, dan zal voor dat deel 6% aangerekend worden (gas).

Het restant van deze verbruiksperiode wordt verrekend tegen 6% op je volgende factuur.


Hoe weten jullie hoeveel gas ik verbruik van augustus 2022 tot en met juni 2023?

Afhankelijk van je soort meter (YMR, MMR, AMR, Smart) en je afrekeningsfrequentie (Maandelijks of Jaarlijks), gebeurt dit op basis van je reëel maandelijks verbruik of je jaarlijks verbruik en een standaard verbruiksprofiel.

 

Dit verbruiksprofiel geeft aan hoeveel van je jaarverbruik in de maanden augustus 2022 tot en met juni 2023 valt. Op dit verbruik wordt dan 6% btw toegepast. Dit verbruiksprofiel is vooraf vastgelegd en deze werkwijze is hetzelfde voor alle leveranciers.