De Solar kit is een hardware en software uitbreiding voor boxx-klanten met PV-panelen. De Solar kit is een noodzakelijke (maar niet verplichte) uitbreiding van boxx, met een extra kost van 99 € (6% btw), voor klanten met PV-panelen als ze hun elektrische verbruik (en productie) wensen op te volgen. Solar kit geeft je de volgende informatie:

  • De productie van de PV-panelen
  • Hoeveel geproduceerde elektriciteit je onmiddellijk hebt verbruikt
  • Hoeveel geproduceerde elektriciteit je eventueel op de net hebt geïnjecteerd
  • Hoeveel elektriciteit je van de net hebt afgenomen
  • De vergelijking tussen je geschatte en werkelijke productie
  • In real time en via een historiek En dit allemaal in kWh en in euro.