Waar komt de groene energie van ENGIE vandaan?

De groene energie van ENGIE komt voornamelijk uit deze hernieuwbare energiebronnen:

Biomassa: biomassacentrales gebruiken organische stoffen (bijvoorbeeld houtpellets) als brandstof. ENGIE beschikt over twee biomassacentrales in België en produceert 78% van haar groene stroom op basis van deze energiebron.
Wind: windturbines zetten windenergie om in elektriciteit. Wij beheren 37 windmolenparken in België die elk jaar 160 000 gezinnen van elektriciteit kunnen voorzien.
Water: waterkrachtcentrales zetten waterkracht om in elektrische energie. Wij beschikken over tien waterkrachtcentrales in België.
Zon: fotovoltaïsche panelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Wij zijn over heel de lijn aanwezig, van bij het concept en de productie van fotovoltaïsche cellen tot aan de installatie van zonnepanelen bij onze klanten.