Ik heb jullie voorstel aanvaard om mijn voorschot aan te passen, toch moet ik bijbetalen op mijn factuur

Dit kan gebeuren. De doelstelling van ons voorschotadvies is niet om een bijbetaling volledig te vermijden, maar om deze te verzachten door het binnen een bepaalde grens te beperken. Indien je moet meer betalen, moet je meerkost beperkt zijn tot minder dan 100% van je voorschot OF 100 €.