Mijn PV-productie is niet correct op boxx

Ga na of de B-Led op de metermodule blinkt telkens als de Led van de PV-metingsmodule (geplaats in je elektricteits-/zekeringenkast) blinkt?

  • B-Led blinkt niet telkens als de andere Led blinkt: trek de stekker van de metermodule uit het stopcontact gedurende 30 seconden en plaats de stekker terug in. Als het probleem nog niet opgelost is, contacteer ENGIE
  • B-Led blinkt telkens als de andere Led blinkt: ga na of de waarde van de impulsen per kWh correct staat in boxx. Ga naar Menu > Instellingen > Energiemeting > Klik op het potloodje naast Meetmodules > Klik op het potloodje naast de meetmodule met het zon-icoontje : is de waarde naast "imp/kWh" gelijk aan 10.000? Indien niet, klik op het potloodje om de waarde aan te passen. Indien het probleem daarna niet opgelost is, contacteer ENGIE.