Welke gegevens heb ik nodig om een leegstandscontract op te stellen?

Je kan makkelijk je leegstandscontract online aanvragen. Neem volgende gegevens bij de hand:

  • het adres
  • startdatum van het leegstandscontract
  • meternummer(s) van je elektriciteits- en/of gasmeter
  • status van je meter (open of gesloten)
  • meterstand(en) van je elektriciteits- en/of gasmeter (als er een digitale meter geïnstalleerd is, hoef je voor die energie deze gegevens niet door te geven)
  • EAN-code(s) van je elektriciteits- en/of gasmeter (soms vragen we je om die ook door te geven)

Contract Leegstand aanvragen