Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Heb je een vraag?

Misschien staat je antwoord hier al tussen

Wat betekent dit voor jou als klant?

Hoewel de ingebruikname van dat nieuwe dataplatform grotendeels “achter de schermen” gebeurt, valt het niet uit te sluiten dat sommige klanten toch enige hinder zullen ondervinden.
 

Sommige leveranciers hebben besloten om bepaalde processen tijdelijk te stoppen. Bij ENGIE daarentegen gaan alle processen gewoon door. Het blijft dus mogelijk om bij ENGIE een verhuis door te geven of een contract af te sluiten in het kader van een leverancierswissel.  De distributienetbeheerders gaan ook gewoon door met het opnemen van de meters. In de administratieve afhandeling van die verschillende processen en het doorgeven van de gegevens tussen distributienetbeheerder en leverancier kunnen er tijdelijk vertragingen optreden. 


Overstappen naar ENGIE

In de systemen van ENGIE zal het contract correct geregistreerd zijn. Als bewijs hiervan heb je een welkomstbrief met de contractuele voorwaarden ontvangen. Er zullen echter vertragingen optreden in de uitwisseling van gegevens tussen leveranciers  en distributienetbeheerders. Hierdoor is het mogelijk dat de aanvraag voor een leverancierswissel nog niet verwerkt werd door de distributienetbeheerder. Je huidige leverancier zal in dat geval het bericht dat je wenst over te stappen naar ENGIE, nog niet ontvangen hebben. Bijgevolg zou die leverancier je nog kunnen verzoeken om een voorschot voor de maand november te betalen. Ook de meterstanden om de slotfactuur op te maken zullen laattijdig toekomen bij die leverancier, met een latere opmaak van de slotfactuur tot gevolg. Let wel de slotfactuur zal opgemaakt worden bij je oude leverancier met de doorgegeven meterstanden en het contract bij Engie zal ingaan op de afgesproken startdatum.


Overstappen naar een andere leverancier

Zoals eerder gesteld, is het mogelijk dat de distributienetbeheerders gegevens met vertraging doorsturen naar de leveranciers (en omgekeerd). Het is dus evenzeer mogelijk dat ENGIE in dat geval het bericht dat een klant wenst over te stappen naar een andere leverancier, nog niet ontvangen heeft. Het kan dus jammer genoeg gebeuren dat een klant gevraagd wordt een voorschot te betalen voor de maand november, hoewel deze dat niet meer verwacht. Het voorschot wordt echter in mindering gebracht op uw slotfactuur. Die slotfactuur zal ook later opgemaakt worden dan normaal, aangezien ENGIE de meterstanden laattijdig zal ontvangen. 


Opname van meterstanden en de verbruiksfactuur

De meteropnames die in november worden uitgevoerd, zullen pas vanaf begin december aan de leverancier kunnen worden overgemaakt. Voor klanten die hun verbruiksfactuur in november en december verwachten, is het mogelijk dat die factuur enkele weken later dan normaal wordt verstuurd.


Verhuizen

Klanten kunnen hun verhuis blijven melden. In de systemen van ENGIE zal die verhuis geregistreerd worden. De gegevens van de nieuwe bewoner en de meterstanden (indien van toepassing) zullen worden overgemaakt aan de distributienetbeheerder. In normale omstandigheden bevestigt de distributienetbeheerder binnen enkele dagen de goede ontvangst van deze gegevens en bezorgt hij de gevalideerde meterstanden aan de leverancier. Die bevestiging en validatie zal in november en december langer op zich laten wachten dan normaal. Het is dan ook mogelijk dat de slotfactuur voor klant die een pand verlaat met enkele weken vertraging zal worden opgemaakt.

Mijn meter moet dringend geopend worden

Het in gebruik nemen van een nieuwe aansluiting blijft mogelijk in november. Distributienetbeheerders en leveranciers maakten afspraken om dit soort aanvragen te kunnen blijven behandelen. Het is wel mogelijk dat, eens de meter geopend werd, de verdere administratieve afhandeling tussen distributienetbeheerder en leverancier enige vertraging ondervindt. Hierdoor kan je je eerste voorschotfactuur iets later dan verwacht ontvangen.


Welke processen ondervinden geen hinder?

Enkel processen waarbij gegevens tussen distributienetbeheerder en leverancier worden uitgewisseld kunnen hinder ondervinden van de ingebruikname het nieuwe centraal dataplatform. Dit betekent dat het betalen van je factuur, het bekomen van een betaalplan, het (de)activeren van een domiciliëring en het aanpassen van je klantgegevens of voorschotbedrag mogelijk blijven. Voor deze processen verwachten we geen hinder of vertragingen.


Je wil ons contacteren in de periode van 26/11 tot 30/11

In de periode van 26 november tot 30 november zal ENGIE in zijn systemen aanpassingen doorvoeren om dat nieuwe dataplatform te kunnen gebruiken. Dit zal invloed hebben op onze dienstverlening in die periode. Afhankelijk van de vragen die klanten hebben, zullen we in staat zijn om meteen een antwoord te geven of zullen we enkele dagen later met de klant contact opnemen om de vraag te beantwoorden. Ons callcenter zal op 27/11 gesloten zijn. Voor dringende technische interventies kan men op die dag wel bij ons terecht. De klantenzone op onze website zal gedurende die hele periode onbeschikbaar zijn.