Hoe kan ik mijn boxx-data exporteren en hoe moet ik het interpreteren?

boxx meet continu je elektriciteits-, aardgas- en waterverbruik, je elektrische productie, je binnen- en gevraagde temperatuur en het gebruik van je eventuele slimme stekkers en lampen.

Het gaat natuurlijk om jouw data en je kan over die data beschikken zoals je wil! Pdf met afbeeldingen hier.

Hoe moet ik mijn data exporteren?

Op het scherm van boxx, ga naar Menu > Instellingen > Internet > Knop naast boxx data. Klik dan op Maak kopie.

Een booschap informeert je dat je data wordt gekopieerd. Zodra het gedaan is, verschijnt een uitleg hoe je je data moet downloaden.

Je gegevens zijn gedurende 2 uren beschikbaar. Na deze termijn zal het om veiligheidsredenen niet meer beschikbaar zijn.

Om je gegevens op een computer te downloaden, moet je het volgende doen:

 1. Open je internet browser
 2. Tijp het adres dat op het boxx scherm verschijnt (http://IPadres/export.zip). Het bestand wordt op je computer in het ".zip" formaat gedownload.

Opgepast: om het bestand te kunnen downloaden, dienen je computer en je boxx op hetzelfde netwerk aangesloten te zijn.

Hoe moet je die gegevens interpreteren?

De interpretatie van de gegevens is niet eenvoudig en is niet voor iedereen geschikt. Diezelfde gegevens worden op een duidelijke en begrijpbare manier via boxx en de app getoond!

In de ".zip" folder zijn er verschillende sub-folders, i.f.v. de configuratie van je boxx:

 • smartplug.zip houdt de gegevens van je eventuele slimme stekkers in
 • thermostat.zip houdt de thermostaatgegevens in
 • usage.zip houdt de verbruiksgegevens in (elektriciteit en/of aardgas en/of zonne productie)
 • usage-water.zip houdt de verbruiksgegevens van water in

Iedere sub-folder bevat verschillende bestanden in het .CSV formaat.

De naam van het bestand geeft ook informatie omtrent de type data, de periode en het tijdsinterval:

 • De "flow" gegevens stemmen overeen met de real time data van de laatste maand, uitgedrukt in Watts (elektriciteit en zon) of in liters/uur (gas en water)
 • De "quantity" gegevens stemmen overeen met de verbruiken over verschillende periodes en tijdsintervallen, uitgedrukt in kWh (elektriciteit en zon) of in m³ (gas en water)
 • De "tariff" gegevens zijn de eenheidsprijzen, uitgedrukt in euro
 • Voor elektriciteit:
  • De "lt" bestanden wijzen naar de verbruiken gedurende de daluren
  • De "nt" bestanden zijn voor de verbruiken tijdens de piekuren
  • De "solar_quantity" bestanden zijn voor de totale productie van je zonnepanelen
  • De "elec_quantity_nt_produ" en "elec_quantity_lt_produ" bestanden zijn voor het gedeelte van je productie dat je niet hebt vebruikt en dat je op het net geïnjecteerd hebt
  • De "elec_quantity_nt_orig" en "elec_quantity_lt_orig" bestanden zijn voor het gedeelte van je vebruik dat je van het net hebt afgenomen
  • De "elec_quantity_nt" en "elec_quantity_lt" bestanden zijn voor je totale elektriciteitsverbruik, m.a.w. wat je van je productie hebt verbruikt en wat je van het net hebt afgenomen
 • Het einde van de naam van het bestand wijst naar de periode en het tijdsinterval:
  • "5yrhours" wijst naar gegevens van de laatste 5 jaren, met een interval van 1 uur
  • "10yrdays" wijst naar gegevens van de laatste 10 jaren, met een interval van 1 dag
  • "flow_5mins" wijst naar gegevens van de laatste maand (omdat het altijd het geval is met "flow" data), met een interval van 5 minuten

Ieder bestand bevat 2 types gegeven, gescheiden door een komma:

 1. Timestamp van de data, uitgedrukt in het UNIX Epoch formaat
 2. De data zelf

Om de timestamp goed te interpreteren, moet men het gegeven in UNIX Epoch in een datum vertalen. Het UNIX Epoch format drukt een datum in seconden uit, t.o.v. de "0" of start referentie: 01/01/1970 om 00u00 GMT. Bijvoorbeeld, 3600 komt overeen met de datum 01/01/1970 01u00 (m.a.w. een uur, of 3600 seconden na de start referentie).

Om een UNIX Epoch gegeven in een datum om te zetten, gebruikt men de volgende Excel formule (Excel hier in het Engels ingesteld):

=((referentie van de cel met het gegeven in UNIX Epoch)/86400)+(DATEVALUE("1-1-1970"))

Om de datum correct te kunnen lezen, moet de cel met het resultaat in het formaat "dd/mm/jjjj uu:mm" ingesteld worden.

Download de uitleg met afbeeldingen