Ik heb boxx. Waarom moet ik nog steeds mijn meterstanden aan mijn distributienetbeheerder geven?

boxx meet inderdaad je elektriciteits-, aardgas- en waterverbruik. Waarom moet je dan nog steeds je meterstanden aan je distributienetbeheerder doorgeven? Omdat ENGIE je verbruiksfactuur enkel op basis van officiële meterstanden mag opstellen. Deze officiële meterstanden worden door je distributienetbeheerder tijdens de jaarlijkse meteropname opgesteld en aan de energieleveranciers doorgestuurd. Dit maakt deel uit van het technische reglement van de energiemarkt.

boxx is echter geen door de distributienetbeheerder erkend meettoestel. En wij willen dat ook niet voor boxx: het is een hulp om je verbruik op een eenvoudige manier op te volgen, te begrijpen en te beheersen en geen officieel meettoestel.

Daardoor zal je nog altijd je meterstanden aan je distributienetbeheerder moeten doorgeven.