Meter opname via DNB en sensor werkt niet meer

Als de distributienetbeheerder (DNB) de meterstanden bij je komt opnemen, gebeurt het dat je verbruik niet meer leesbaar is t.g.v. het bezoek van de DNB omdat hij de sensor heeft verwijderd of slecht terug geplaatst.  Het is dus belangrijk om na te gaan of de sensor op de meter terug is bevestigd en op de goede manier.

"Analoge" elektriciteitsensor

Om je verbruik correct te meten, moet de sensor goed op de doorschijnende houder gevestigd worden die op de meter plakt. Hiervoor dient de licht van de sensor naar de meter gericht te zijn en voor de opening van de houder geplaatst te worden. Zorg er ook voor dat de sensor in de houder goed vastgeklikt wordt om te vermijden dat het eruit valt.

Houder van de elektriciteitsensor, gekleefd op de meter. In dit voorbeeld ziet men op de rechter kant van de houder de opening waarvoor men de licht van de sensor moet plaatsen. Plaats de sensor in de goede richting: de licht moet naar de meter gericht zijn en voor de opening van de houder.

 

"Gecosense" elektriciteitsensor

Om je verbruik correct te kunnen meten, moet de sensor correct op de 4 pilaars, die op de meter gekleefd zijn, gevestigd worden. 

Plaats de sensor op de 4 pilaars en duw het vast tot dat je een "klik" voelt

 

Gassensor

Om je verbruik correct te meten, moet de sensor goed op de doorschijnende houder gevestigd worden die op de meter plakt. Hiervoor dient de licht van de sensor naar de meter gericht te zijn en voor de opening van de houder geplaatst te worden. Zorg er ook voor dat de sensor in de houder goed vastgeklikt wordt om te vermijden dat het eruit valt.

Houder van de gassensor, gekleefd op de meter. In dit voorbeeld ziet men op de linker kant van de houder de opening waarvoor men de licht van de sensor moet plaatsen. Plaats de sensor in de goede richting: het licht moet naar de meter gericht zijn en voor de opening van de houder. 

Gassensor, correct op de meter geplaatst.

 

Analoge watersensor

Om je verbruik correct te meten, moet de sensor goed op de doorschijnende houder gevestigd worden die op de meter plakt. Hiervoor dient de licht van de sensor naar de meter gericht te zijn en voor de opening van de houder geplaatst te worden. Zorg er ook voor dat de sensor in de houder goed vastgeklikt wordt om te vermijden dat het eruit valt.

Houder van de watersensor, gekleefd op de meter. In dit voorbeeld ziet men op de rechter kant van de houder de opening waarvoor men de licht van de sensor moet plaatsen. Plaats de sensor in de goede richting: de licht moet naar de meter gericht zijn en voor de opening van de houder.

Analoge watersensor, correct op de meter geplaatst

 

Voorbeeld van een slecht geplaatste sensor

Hier zie je een voorbeeld van een sensor die slecht terug op de meter werd geplaatst. De licht moet altijd naar de meter gericht zijn.