Werd je meter recent vervangen en wil je de eindmeterstanden invoeren?

Liever niet. We ontvangen de eindmeterstanden automatisch via de distributienetbeheerder en dan kunnen manueel ingebrachte meterstanden het systeem blokkeren.