Wil je weten of je voldoende voorschot betaalt?

Je kan dit eenvoudig nakijken via volgende link.

Hiervoor heb je je meterstanden nodig. Op basis van je meterstanden en je huidige prijzen kijken we dit na.
Eigenaars van zonnepanelen kunnen hier helaas geen gebruik van maken omdat we geen idee hebben van hun toekomstige productie.

Bij het berekenen van je voorschot, kijken we hoeveel voorschotten je nog moet betalen tot aan je afrekening. We doen dit om de meer- of minderkost over deze voorschotten te verdelen.

Bijvoorbeeld:
Moet je nog 6 voorschotten betalen voor je jaarafrekening en kom je 180€ hoger uit? Dan zal de meerkost verdeeld worden over de 6 resterende voorschotten. Je voorschot wordt verhoogd met 30€. Heb je maar 3 voorschotten meer te betalen voor je afrekening? Dan wordt hetzelfde verschil verdeeld over 3 voorschotten. Je voorschot wordt verhoogd met 60€. In dit geval zal de tijdelijke impact dus groter zijn.

Indien je je bedrag niet kan nakijken, kan je steeds zelf een bedrag ingeven. Dit doe je steeds voor beide energieën samen.